Nemocnice sv. Kříže Žižkov podporuje odborné stáže a praxe na lůžkových odděleních

Církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 prochází od roku 2020 kompletní rekonstrukcí a modernizací, rozšiřováním a zkvalitňováním služeb a spolupracuje se školami, aby mohla mít i kvalitní a motivované zaměstnance z řad zdravotníků či fyzioterapeutů.

Církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze 3 prochází od roku 2020 kompletní rekonstrukcí a modernizací, rozšiřováním a zkvalitňováním služeb a spolupracuje se školami, aby mohla mít i kvalitní a motivované zaměstnance z řad zdravotníků či fyzioterapeutů.

K již existující spolupráci se studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (obor fyzioterapie) a ošetřovatelům z Církevní střední školy Jana Boska v Praze 8 se přidali i studenti ze Slovenska.

Část odborné praxe formou odborné stáže absolvovali v říjnu 2022 v Nemocnici sv. Kříže Žižkov v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie, studentky a studenti Střední zdravotnické školy M.T. Schererové ve slovenském Ružomberku, kteří studují maturitní obor zdravotnický asistent.

„Jsme rádi za možnost této mezinárodní spolupráce a program Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě. Shodou okolností je právě Nemocnice sv. Kříže Žižkov vlastněna a provozována kongregací Křížových sester stejně jako naše zdravotní škola. A to dává naší spolupráci další zajímavý rozměr. Osobně jsem se v nemocnici na probíhající praxi spolu s kolegy byla podívat a jsem ráda za podobné projekty, které jsou další motivací ke studiu a přípravě na toto náročné povolání,“ hodnotí ředitelka školy PhDr. Antónia Dobrovičová.

Pacienti Nemocnice sv. Kříže Žižkov měli možnost se setkat se studenty, ti jim pomáhali v denních činnostech, a v neposlední řadě mělo pro ně toto setkávání přínos v jejich aktivizaci a rozvoji kognitivních dovedností.

„Jsem rád za každou spolupráci se studenty a školami které vzdělávají nové zdravotníky. Tato spolupráce obohacuje naše zaměstnance o nový a svěží pohled, umožní předávat zkušenosti novým zdravotníkům a nám porozumět i potřebám a zájmům nové generace. Naši pacienti mají pak možnost vidět nové tváře, aktivizovat se a v neposlední řadě toto přináší i věci, na které v běžném provozu není lehké najít čas. Moderní nemocnice musí se studenty a školami na vzdělávání spolupracovat,“ dodává ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Mgr. Tomáš Krajník.

Rozvoj lůžkové péče v Praze 3

Nemocnice sv. Kříže Žižkov je lůžkovým a ambulantním centrem pro širší centrum Prahy s vazbami na Prahu 3, kde navazuje na interní nemocnici před rokem 1989. Poté provoz převzala soukromá společnost a církev provoz provozuje od roku 2020, kdy došlo k dohodě, že budovu a provoz bude jen v rukou církve.

Od druhé poloviny roku 2022 je společnost Nemocnice sv. Kříže Žižkov, tak jako budova, pouze ve vlastnictví České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.

Díky tomuto rozhodnutí je akčnější řízení nemocnice – její kompletní rekonstrukce a rozšiřování služeb. Ruku v ruce s modernizací a dovybavením lůžkových oddělení probíhá i proměna zdravotní, ošetřovatelské a pečovatelské péče s důrazem na rehabilitace.

Lůžková oddělení se specializují na dva hlavní typy: následná ošetřovatelská péče s rehabilitacemi; dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče.

Lůžková péče v Nemocnici sv. Kříže Žižkov je propojena s ambulantním centrem specializovaných ordinací: interní ambulance, plicní ambulance, kardiologická ambulance, gastroenterologická ordinace, chirurgická ordinace. Součástí je i RTG pracoviště, SONO pracoviště a odběr krve.