Navzdory celkovému poklesu spotřeby cigaret i nadále roste jejich nelegální prodej i výroba, ukazuje nová studie KPMG

Praha/Lausanne (Švýcarsko) 3. července 2023 (PROTEXT) –

● V Evropské unii bylo v roce 2022 spotřebováno 35,8 miliardy kusů nelegálních cigaret, tedy o 0,7 % více než v předchozím roce. Státy EU kvůli nelegálnímu trhu s cigaretami přišly vloni na daňových výnosech odhadem o 11,3 miliardy eur (+ 8,5 % vs. 2021).

● Francie, kde jsou tabákové výrobky zatížené extrémně vysokým zdaněním, se s celkovým odhadovaným počtem 8 miliard kusů podílí z 47 % na celkové spotřebě nelegálních cigaret v EU.

● V České republice bylo vloni spotřebováno 490 milionů kusů nelegálních cigaret s nárůstem o 10 milionů kusů (+ 2 %) ve srovnání s rokem 2021. To představuje 3,7 % celkové spotřeby, o 0,2 procentního bodu více než v roce 2021. Státní rozpočet tak přišel zhruba o 2,3 miliardy Kč na spotřební dani a DPH.

Společnost KPMG zveřejnila údaje ze své každoroční studie o nelegálním obchodu s cigaretami v Evropě. I když ve většině zemí došlo ke stagnaci nebo poklesu černého trhu, z celoevropského pohledu nelegální trh nadále roste. Studie, jejímž zadavatelem je společnost Philip Morris International (PMI), zjistila, že jen v samotné EU bylo spotřebováno 35,8 miliardy nelegálních cigaret, což představuje odhadovanou ztrátu daňových výnosů ve výši 11,3 miliardy eur. Nejzávažnějším zjištěním je, že pokračuje růst spotřeby padělků, který dosáhl dosud nejvyšší zaznamenané úrovně (13,1 miliardy kusů, tj. 3 % celkové spotřeby). Většina padělaných výrobků (61,5 %) byla spotřebována ve Francii, k mírnému nárůstu spotřeby nelegálních cigaret došlo i v České republice.

Výsledky studie ukazují, že rostoucí podíl spotřeby nelegálních cigaret v EU vedle finančních ztrát výrazně oslabuje pozici národních vlád v oblasti kontroly tabáku. Nesprávně nastavená regulace místo snižování počtu kuřáků přispívá ke každoročnímu nárůstu nelegálního prodeje a i celkové spotřeby cigaret.

Grégoire Verdeaux, senior viceprezident pro vnější vztahy společnosti PMI k tomu uvádí: „Je to skutečně pouze náš vlastní evropský problém, protože falešné cigarety se vyrábějí, distribuují, prodávají a spotřebovávají v zemích Evropské unie a tím zcela podkopávají cíle v oblasti veřejného zdraví – tedy snahy snižovat a eliminovat kouření cigaret a jejich dopady.“

Nejen spotřeba, ale také výroba a distribuce padělaných cigaret v rámci hranic EU v loňském roce vzrostla, přičemž zločinecké organizace svou činnost soustřeďují na členské státy EU s vyšším daňovým zatížením a vyššími cenami. Státy jako Belgie, Dánsko, Francie nebo Německo tak zažívají rostoucí počet záchytů padělků i zátahů na nelegální továrny.

„Zpráva KPMG jednoznačně ukázala, že růst trhu s nelegálními cigaretami představuje pro udržitelnost a transformaci tabákového průmyslu v Evropě významnou hrozbu. Tradiční postupy pro kontrolu tabáku zkrátka nestačí. Agresivní daňové politiky, zákazy a chybějící prevence ve státech jako jsou Francie a Belgie prospívají pouze pachatelům trestné činnosti a dospělé kuřáky vytlačují směrem k černému trhu,“ dodal Grégoire Verdeaux.

Navzdory celkovému nárůstu spotřeby nezákonných tabákových výrobků studie KPMG poznamenává, že v drtivé většině členských států EU – ve 21 z 27 zemí – byl podíl nelegální spotřeby v roce 2022 stabilní nebo klesl. S výjimkou Francie celková nelegální spotřeba na zbývajících trzích podle studie poklesla o 7,5 %, a to do značné míry díky pozitivnímu vývoji v Řecku, Nizozemsku, Portugalsku, v Rumunsku, nebo v Polsku, kde spotřeba nelegálních cigaret dosáhla nejnižší úrovně v historii sledování v rámci reportu KPMG.

V České republice stejně jako ve většině zemí EU došlo sice k poklesu celkové spotřeby cigaret, ale spotřeba nelegálních cigaret mírně vzrostla na odhadovaných 490 milionů kusů, to představuje podíl 3,7 % na celkové spotřebě. České republice tak jen v loňském roce tak uniklo více než 2,3 miliardy Kč příjmů státního rozpočtu, o 450 milionů Kč víc než v roce 2021. Zajímavým výstupem zprávy KMPG je také výrazný nárůst legálně dovezených cigaret ze zahraničí z 600 milionů ks v roce 2021 na 710 milionů ks v roce 2022, zejména z Polska. Přitom část cigaret legálně vyrobených a zdaněných v Polsku mohla být na naše území nelegálně propašována, což by velikost černého trhu ještě dále navýšilo.

„Více členským státům EU se díky účinným politikám, predikovatelnému postupnému zvyšování sazeb spotřební daně místo skokového zvyšování, přísným pokutám a účinnému prosazování práva podařilo snížit spotřebu nelegálních cigaret,“ uvedl Massimo Andolina, prezident PMI pro region Evropy. „Oproti tomu je smutné sledovat, jak v jiných státech legální trh ustupuje černému trhu. To svědčí o selhání přijímaných opatření jako je např. nepřiměřené zvyšování daní a zpřísňování regulačních rámců, která neberou v potaz diferenciaci podle míry rizika škodlivosti. Pro regulátory a politiky v EU by zpráva KPMG měla sloužit jako budíček, aby si uvědomili, že se miliony spotřebitelů raději obrací na černý trh.“

Do zprávy KPMG byly poprvé zahrnuty také Moldavsko a Ukrajina. Ta je s počtem 7,4 miliardy kusů druhým největším trhem ve spotřebě nelegálních cigaret v Evropě. Jedna z pěti spotřebovaných cigaret tam loni pocházela z nelegálního trhu. Třetím nejvyšším trhem je Spojené království s počtem 5,9 miliardy kusů.

„V době, kdy inflace vytváří dodatečný tlak na koupěschopnost spotřebitelů, potřebujeme rozhodné prosazování práva, komplexní regulační přístupy a inovativní řešení, která pomohou zlepšit životy milionů dospělých, kteří dále kouří,“ poznamenal Grégoire Verdeaux. „Patří mezi ně diferenciace v oblasti zdanění nových alternativních bezdýmných výrobků s nižší mírou rizika, včetně přístupu k informacím o těchto produktech.“

Podrobný přehled výsledků a metodiky použité při vypracování zprávy KPMG je dostupný zde.

Více informací o aktivitách společnosti PMI zaměřených na prevenci nezákonného prodeje tabákových výrobků naleznete na PMI.com.

Kontakt pro média:

Klára Jirovcová Pospíšilová

Manažerka komunikace

Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com

Philip Morris ČR a.s.