Nakladatelství LEDA vydává novinku Otevřený deník

Praha 8. listopadu 2023 (PROTEXT) – V těchto dnech vydává nakladatelství LEDA knižní novinku Otevřený deník. Autorem knihy je ředitel nakladatelství pan Rudolf Červenka.

Autor se ve své knize zamýšlí nad současným směřováním společnosti. Klade si řadu podstatných otázek jako například: Odkud jdeme, kde jsme a kam bychom měli mířit? Čtenáře se snaží přimět k zamyšlení nad možnými změnami, které předestírá prostřednictvím stručného politického programu. Kromě souvisejících témat se snaží odhalit zástěrku „nezištné“ solidarity zahraničních spojenců. Porovnává kvality generálů naší současnosti a minulosti, odmítá slova, jimiž se nám cizí síly snaží vnutit pokřivené vidění světa, na prstech sčítá poslance a senátory obdařené morálkou, svědomím a zodpovědností. Je přesvědčený, že bez poctivého úsilí o pravdu společnost upadne. Protože pouze pravda přináší příslib budoucnosti. Ve své knize se opakovaně dovolává autority TGM…

Novinka bude slavnostně uvedena tento čtvrtek 9. listopadu 2023 v 17:30 hodin v kavárně Art-n-Coffee v pasáži České národní banky. Zúčastnit se mohou všichni, kdo svou účast potvrdí na níže uvedený e-mail.

RNDr. Rudolf Červenka je vydavatelem knih, překladatelem, matematikem a publicistou. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a matematiku krátce vyučoval. V následující programátorské praxi se mimo jiné zabýval matematickými aplikacemi v demografii, meteorologii, mezinárodní politice a jazykovědě. V roce 1993 spoluzaložil nakladatelství LEDA, které od té doby řídí. Do jeho životní dráhy se promítl vliv otce, aktivního sociálního demokrata – před válkou i během ní iniciátora dobročinných sbírek ve prospěch beskydských dětí z chudých rodin –, a okruhu jeho nekonformních známých, mezi které patřil básník Petr Bezruč a zejména velitel výsadku Tungsten generál Rudolf Pernický. Z matčiny strany si autor odnesl tvrdohlavost písmáckého rodu dědičných beskydských fojtů, v padesátých letech ovšem kulaků.

Pro další informace o knize kontaktujte: Mgr. Dagmar Červenkovou, LEDA, spol. s r. o., e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz