Nadace Dětský mozek slaví 30 let úspěšné činnosti

Praha 21. září 2022 (PROTEXT) – Nadace Dětský mozek slaví 30 let úspěšné činnosti. Vznikla v roce 1992 díky finančnímu daru dědiců Františka Myšáka, který byl od roku 1911 majitelem slavné cukrárny ve Vodičkově ulici.

Hlavním cílem nadace je podporovat formou osobní asistence respitní péči o nemocné se závažným postižením mozku.

Finanční pomoc je zaměřena především na děti trpící dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a autismem.

Za dobu svého působení nadace rozdělila přes 51 milionů Kč 745 rodinám a 580 zařízením.

14. září 2022 se u příležitosti 30. výročí založení nadace uskutečnilo v Praze na Občanské plovárně slavnostní setkání všech, kteří se o úspěšnou činnost nadace zasloužili.

Kromě zakladatelů nadace prof. MUDr. Vladimíra Komárka a JUDr Aleše Pejchala i bývalých či současných členů správní a dozorčí rady dorazila řada významných osobností. Mezi pozvanými nechyběli zástupci největších současných donátorů jako např. Řízení letového provozu ČR, s.p. a ČSOB Asset management, investiční společnost.

Všechny informace o nadaci lze nalézt na stránkách www.detskymozek.cz.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.