NABR oceňuje rozhodnutí IUCN přehodnotit stav makaků jávských

Washington 26. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Vědecky podložený přístup určí, zda je druh skutečně „ohrožený“

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (National Association for Biomedical Research, NABR) oceňuje rozhodnutí Mezinárodního svazu ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) přehodnotit zařazení makaka jávského (macaca fascicularis) do kategorie „ohrožený“.

„NABR vítá zprávu, že IUCN přehodnotí své zařazení makaka jávského mezi ‚ohrožené‘ druhy,“ uvedl prezident NABR Matthew R. Bailey. „Rozhodnutí IUCN o povýšení makaků jávských na stupeň ‚ohrožený‘ z roku 2022 nebylo odůvodněné ani podložené vědeckými informacemi. NABR je připravena spolupracovat s IUCN na zajištění vědecké integrity svých procesů.“

V roce 2023 sestavila organizace NABR technický revizní tým, jehož úkolem bylo přezkoumat podklady pro zařazení na seznam IUCN.(1) V září 2023 podala organizace NABR u IUCN formální petici, následovanou rozšířenou peticí v únoru 2024. Rozšířená petice vyzývala IUCN k novému vědecky podloženému posouzení stavu druhu.

Rozšířená petice NABR dokládá, že posudek Hansena et. al. z roku 2022, na jehož základě IUCN rozhodl o zařazení makaka jávského, zkresluje existující údaje. (2)

Samostatná petice podaná Dr. Hankem Jenkinsem pak uvádí, že autoři přehledového článku Hansena et al. z roku 2022 se nacházejí ve střetu zájmů, což vyžaduje další šetření ze strany IUCN. Tuto petici IUCN dosud projednává.

Ačkoli IUCN nemá žádné legislativní ani regulační pravomoci, jeho „Červený seznam“ může ovlivnit politická rozhodnutí týkající se daného druhu. Rozhodnutí IUCN přehodnotit zařazení makaků jávských do kategorie „ohrožený“ je důležité z toho důvodu, že tento druh je hojně využíván v biomedicínském výzkumu.

Šest z 25 nejpoužívanějších léků na předpis bylo vyvinuto právě s pomocí makaků jávských(3). Výzkum s využitím makaků jávských měl rovněž zásadní význam v oblasti regenerativní medicíny(4), imunologie(5), rakoviny(6), vývoje vakcín(7) a farmakologie(8).

Konečné rozhodnutí IUCN je k dispozici na adrese https://bit.ly/IUCNRulingLTMs.

Další informace o petici organizace NABR jsou k dispozici na adrese www.nabr.org.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) byla založena v roce 1979 a je jediným neziskovým sdružením podle paragrafu 501(c)(6), které se zabývá řádnou veřejnou politikou humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, sdružení pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech, aby díky němu přispívaly k celosvětovému zdraví lidí i zvířat. Další informace najdete na adrese www.nabr.org.

1 Členy technického revizního týmu NABR jsou Dr. Ray Hilborn (Washingtonská univerzita), Dr. David Smith (dříve U.S. Geological Survey) a Dr. Robin Waples (Washingtonská univerzita).

2 Viz Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? (Hrozí makakům jávským vyhynutí?) American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 FBR’s Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL (Význam makaka jávského ve výzkumu dle Nadace pro biomedicínský výzkum), dostupné online na adrese https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z 

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases . (regenerativní medicína)

5 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 (imunologie)

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer . (výzkum/léčba rakoviny)

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/(behaviorální farmakologie)

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/(vývoj vakcíny proti COVID-19)

Kontakt:

Eva Maciejewski

emaciejewski@nabr.org

(202) 967-8305

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1138543/4779677/NABR_Logo.jpg