Na změnu k lepšímu není nikdy pozdě. Přidejte se i vy!

Praha 18. září 2023 (PROTEXT) – Mnoho z nás touží ve svém životě změnit něco k lepšímu. Dobrou zprávou je, že najít tu správnou motivaci může při troše vůle každý. Společnost Philip Morris ČR a.s. se v sobotu 16. září zúčastnila festivalu ZOOM FEST: Zaostřeno na změnu, jehož hlavním cílem byla snaha inspirovat a nabídnout cesty, které mohou náš život výrazně zlepšit.

Festival nabídl spoustu zábavy i poznání. Představena byla také nová interaktivní audiovizuální instalace společnosti Philip Morris ČR, jejíž součástí se mohl stát každý návštěvník starší osmnácti let, a měl tak jedinečnou příležitost zapojit se do iniciativy „Váš důvod“. Ta vyzývá dospělé kuřáky, aby přehodnotili svůj životní styl a přidali se k více než 500 tisícům bývalých kuřáků, kteří cigarety odložili a udělali změnu.

Instalace, tvořená velkou LED obrazovkou s ovládacím panelem, umožnila návštěvníkům přimět k pomyslnému „nádechu“ vybraného avatara a symbolicky tak podpořit snahu statisíců bývalých kuřáků udělat krok správným směrem, tedy buď skoncovat s nikotinem úplně, nebo si vybrat jinou, lepší alternativu.

Festival nabídl dospělým návštěvníkům také možnost prohlédnout si interaktivní laboratoř Svět bez kouře, která je zaměřena na osvětu o škodlivosti cigaretového kouře a přináší informace o fungování bezdýmných zařízení skrze nejmodernější technologie, jako jsou digitální rentgeny a holografické boxy.

Iniciativa “Váš důvod”

„Váš důvod“ je pozvánkou pro dospělé kuřáky k zamyšlení se nad svým životním stylem a v ideálním případě k zásadnímu kroku ve vztahu ke kouření. Tím může být skoncování s nikotinem úplně, anebo volba lepší alternativy. Tu jen v Česku učinilo již více než 500 tisíc bývalých kuřáků, kteří cigarety vyměnili za lepší alternativu v podobě bezdýmných produktů, dostupných díky vědeckým poznatkům a nejmodernějším technologiím. Více na: www.vasduvod.cz

Fikce? Ne, realita.

Iniciativa „Váš důvod“ představuje reálné bývalé kuřáky, paní Janu z Písku, pana Jiřího z Ostravy a pana Tomáše z Károva, kteří se rozhodli podělit se o své důvody, které právě je motivovaly k tomu udělat krok správným směrem.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.