MWC Barcelona 2023: Uspíšení prosperity 5G vyžaduje spolupráci v oboru, připomíná Huawei

Barcelona (Španělsko) 1. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Prezident společnosti Huawei Carrier BG Li Peng v úterý na veletrhu MWC Barcelona 2023 přednesl hlavní projev o novém pojetí podnikání v oblasti 5G, posílení pokrytí 5G sítí a transformaci 5G technologií. V tomto projevu se Li podělil o postřehy ohledně uživatelských zkušeností a nejnovějšího vývoje 5G. Připomněl také, že akcelerace prosperity 5G technologií vyžaduje spolupráci v rámci odvětví.

Urychlení prosperity 5G pomocí neustálých inovací

Technologie 5G se od svého uvedení do komerčního provozu před třemi lety prudce rozvíjela. Do konce roku 2022 sledovala více než 1 miliarda uživatelů 5G přenosy velkých mezinárodních sportovních akcí ve vysokém rozlišení a přístup k širokopásmovému připojení 5G mělo více než 10 milionů domácností. „Technologii 5G trvalo pouhé tři roky dosáhnout pokroku, kterého sítě 4G dosáhly za pět let. Z tohoto pohledu již 5G úspěchu dosáhla,“ řekl Li.

Pokrytí 5G je však v řadě regionů a zemí stále nerovnoměrné. Část spotřebitelů očekává od sítí 5G lepší zkušenost, zatímco digitalizace průmyslu má na 5G ještě vyšší požadavky. „Chceme-li dosáhnout většího úspěchu 5G, musíme v rámci odvětví přepracovat podnikání v oblasti 5G, posílit 5G pokrytí a transformovat 5G technologie,“ upozornil Li.

Přepracovat podnikání v oblasti 5G pro podporu inovací zaměřených na zážitek

Skutečná hodnota 5G spočívá v přirozené lidské touze po lepších zážitcích. Nedávný průzkum zjistil, že při sledování tříminutového HD videa vyprodukuje lidský mozek stejné množství dopaminu, jako při 30minutovém běhu.

S rozvojem možností sítě 5G mohou uživatelé sledovat videa ve vyšším rozlišení a z více úhlů pohledu, což vytváří nový standard pro další generaci zážitků. Za lepší zážitky v 5G je přitom již nyní ochotno zaplatit 70 % uživatelů. Díky tomu mohou operátoři přijmout model sítě jako služby (network-as-a-service, NaaS) a podpořit tak prosperující ekosystém aplikací a obsahu 5G.

Robustnější síťové kapacity navíc umožní operátorům dále rozšiřovat své působení na trhu pro domácnosti a malé a střední podniky (MSP). Ve světě stále funguje 200 milionů měděných širokopásmových linek, které naléhavě potřebují modernizaci, a více než 60 milionů malých a středních podniků má zájem o služby pronajatých linek. Jeden z evropských operátorů již díky poskytování pevného bezdrátového přístupu (fixed wireless access, FWA) 5G dosáhl Net Promoter Score (NPS) přes 90 % a zvýšil průměrné tržby na uživatele (average revenue per user, ARPU) o více než 60 %.

Posílit 5G pokrytí pro zajištění lepších zážitků více uživatelům

Hlubší pokrytí 5G umožňuje operátorům lépe zpeněžit uživatelskou zkušenost. Důkazem je 20 nejlepších světových operátorů v oblasti zavádění sítí 5G, kteří v loňském roce dosáhli výrazně vyššího růstu ARPU a příjmů, než je celosvětový průměr.

Světoví operátoři také věnují více pozornosti tomu, jak rozšířit pokrytí 5G z venkovních do vnitřních prostor a z městských do příměstských a venkovských oblastí. Zesílením pokrytí základnovými stanicemi 5G a umožněním průniku signálu 5G přes více zdí a budov mohou přinést lepší zážitky většímu počtu uživatelů.

Transformovat technologie 5G pro nový pokrok v oblasti kapacity a pokrytí sítě

Pro zajištění hlubšího pokrytí by bylo nutné inovovat i vybavení základnových stanic 5G. S tímto cílem uvedla společnost Huawei již v roce 2022 na trh MetaAAU, svou třetí generaci AAU (active antenna unit, aktivních anténních jednotek) pro základnové stanice 5G. V porovnání se svým protějškem z předchozí generace nabízí MetaAAU přibližně o 30 % vyšší kapacitu a pokrytí, což z ní činí hlavní volbu pro operátory usilující o hlubší pokrytí 5G.

V letošním roce společnost Huawei uvedla na trh také Meta BladeAAU, která umožňuje jednoduché nasazení sítí 2G, 3G, 4G a 5G na jediném sloupu.

Od 5G k 5.5G: desetinásobné možnosti pro stonásobné příležitosti

Přední operátoři nyní s výhledem do budoucna úzce spolupracují s 3GPP, aby posunuli standard 5G a uskutečnili přechod k 5.5G.

5.5G bude navazovat na 5G, bude však rychlejší, automatizovanější a inteligentnější a bude podporovat více frekvenčních pásem.

Technologie 5.5G přinese desetkrát větší možnosti sítě, které se promítnou do stonásobně větších příležitostí. Díky tomuto pokroku v 5G se bude rychle rozvíjet free-viewpoint video (umožňující sledování z jakéhokoli úhlu), cloudifikace podniků, mobilní privátní sítě, pasivní IoT či integrované snímání a komunikace.

Na závěr svého projevu Li zdůraznil, že pro urychlení tohoto skoku v prosperitě 5G budou muset všichni partneři v odvětví spolupracovat a nepřetržitě inovovat.

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2023 se koná od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 výstaviště Fira Gran Via. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a názorovými vůdci se věnujeme tématům, jako je obchodní úspěch 5G, příležitosti technologie 5.5G, ekologický rozvoj, digitální transformace a naše vize využití obchodního plánu GUIDE k vybudování základů pro 5.5G a navázání na úspěch 5G pro ještě vyšší prosperitu. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2010693/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

KONTAKT: Tao Ling, 020-18520121896, taoling1@huawei.com