MWC Barcelona 2023: Huawei hlásá rychlejší cestu k inteligentnímu světu

Barcelona (Španělsko) 1. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Prezident Huawei Carrier BG Li Peng v úterý na fóru Huawei MWC Barcelona 2023 Day 0 promluvil o tom, jak technologie 5G otevírá dveře k inteligentnímu světu a jak se klíčovým milníkem na této cestě stane technologický posun k 5.5G. Li zdůraznil, že posun k ultraširokopásmovému, ekologickému a inteligentnímu světu vyžaduje spolupráci celého odvětví a že základy tohoto důležitého úspěchu může pomoci vybudovat také obchodní plán GUIDE společnosti Huawei.

Prezident Huawei Carrier BG Li Peng přednáší hlavní projev

Se stále patrnějšími dopady digitální a inteligentní transformace na pracovištích, v domácnostech i v osobním životě se fyzický a digitální svět zdají být propojenější než kdy dříve. Na rostoucí poptávku po kvalitnějších službách a vyšší produktivitě v těchto oblastech zareagovalo mnoho operátorů, kteří tak posouvají odvětví informačních a komunikačních technologií vpřed.

Connectivity+ jako klíč k úspěšnému rozvoji 5G

Do konce roku 2022 bylo komerčně nasazeno více než 230 sítí 5G, které podporovaly více než miliardu uživatelů 5G a množství zařízení 5G. Technologie 5G se stala motorem rychlého rozvoje odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT). Také na spotřebitelský trh přinášejí operátoři inovace pro rozšíření strategie Connectivity+. Možnosti technologie 5G se stále rozšiřují a přední operátoři v Evropě, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě se předhánějí ve vývoji různých druhů digitálních služeb. Někteří operátoři propojili konektivitu s místními službami OTT, což jim umožňuje dosáhnout společných úspěchů. Tento typ nabídek, který kombinuje konektivitu a digitální služby, jako jsou například sociální sítě, jim umožňuje rozvinout se v komplexní poskytovatele digitálních služeb.

Rovněž domácí trh se stal oblastí, kde lze díky rostoucí penetraci 5G a optických vláken vytvářet větší hodnotu. Operátoři tedy rozšiřují „Connectivity+“ pro lepší zážitky, kvalitnější služby a efektivnější provoz a údržbu. Prémiové širokopásmové služby pro domácnosti, jako je 5G FWA a 10G PON, se rozšířily nad očekávání rychle a pomohly operátorům v řadě regionů včetně Evropy a Blízkého východu zvýšit ARPU o 30 až 60 %.

Univerzální technologie, jako je 5G, umělá inteligence a cloud computing, podporují digitalizaci průmyslu a přinášejí nové strategické příležitosti. Podnikoví zákazníci poptávají více portfolií nabídek a operátoři tak musí posílit „Connectivity+“. Jeden z čínských operátorů dokázal díky kombinaci konektivity, cloudu, AI, bezpečnosti a platformových služeb expandovat na nové trhy a zvýšit své příjmy v oblasti průmyslové digitalizace v roce 2022 o více než 20 %.

Také v budoucnu hodlají operátoři dále zlepšovat své síťové kapacity, aby tak dokázali poskytovat více garantovaných služeb. Díky operátorům se tak „Connectivity+“ stává otevřenější. Společnost Huawei se rovněž připojila k projektu CAMARA pod vedením GSMA. Prostřednictvím tohoto projektu chce pomoci operátorům transformovat sítě na platformy pro poskytování služeb a zpeněžit kvalitnější zákaznickou zkušenost.

Rychlejší cesta k ultraširokopásmovému, ekologickému a inteligentnímu světu

Inteligentní svět bude v budoucnu hluboce integrován s fyzickým světem. Vše – včetně osobní zábavy, práce a průmyslové výroby – bude inteligentně propojeno. Sítě se tudíž budou muset vyvinout z celoplošných Gb/s na celoplošné 10Gb/s, bude nutné integrovat konektivitu a snímání a odvětví IKT se bude muset z energetické spotřeby přeorientovat na energetickou úspornost.

Pro splnění těchto vzrůstajících požadavků bude klíčový vývoj z 5G na 5.5G.

Společnost Huawei je připravena spolupracovat se svými průmyslovými partnery na poskytování univerzálního 10Gb/s připojení pomocí svých inovativních bezdrátových, optických a IP technologií, zkoumat aplikační scénáře, jako je například spolupráce mezi vozidly a silnicemi či monitorování životního prostředí pro integraci senzoriky a komunikace, a rovněž vybudovat jednotný systém ukazatelů energetické účinnosti, který podpoří rozvoj ekologického průmyslu.

Sektor pro standardizaci telekomunikace Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-T) v roce 2022 oficiálně představil ukazatel NCIe (Network Carbon Intensity energy) jako úřední standard pro měření intenzity emisí uhlíku v síti. Nové vícerozměrné ukazatele energetické účinnosti již na svých živých sítích ověřili přední operátoři v Číně a Evropě a zlepšili svou energetickou účinnost o 20 až 50 %.

Na závěr svého projevu Li vyzval celé odvětví k následování obchodního plánu GUIDE s cílem akcelerovat prosperitu technologie 5G a společně se rázně posunout směrem k ultraširokopásmovému, zelenému a inteligentnímu světu.

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2023 se bude konat od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představí své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1. Společně s globálními operátory, odborníky z oboru a názorovými vůdci se budeme věnovat tématům, jako je obchodní úspěch 5G, příležitosti technologie 5.5G, ekologický rozvoj, digitální transformace a naše vize využití obchodního plánu GUIDE k vybudování základů pro 5.5G a navázání na úspěch 5G pro ještě vyšší prosperitu. Další informace najdete na adrese: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2009894/Li_Peng_President_Carrier_BG_Huawei_delivers_a_keynote_speech.jpg

KONTAKT: Tao Ling, 020-18520121896, taoling1@huawei.com