MWC 2023: Huawei pořádá tiskovou konferenci o inovacích v průmyslu a obchodních strategiích pro malé a střední podniky

Barcelona (Španělsko) 3. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei Enterprise BG uspořádala během veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 tiskovou konferenci s názvem „Společné vedení digitální infrastruktury pro novou hodnotu“ a oznámila své obchodní strategie, které pomáhají malým a středním podnikům (MSP) v digitalizaci. Více než 100 novinářů ze světových médií bylo pozváno k diskusi o tom, jak se hlouběji zabývat trendovými scénáři v oboru prostřednictvím inovativních opatření, jako je digitální infrastruktura, digitální transformace a nízkouhlíkový rozvoj.

Rychlý růst firemního podnikání Huawei – pomoc s digitalizací světa

Bob Chen, viceprezident společnosti Huawei Enterprise BG, uvedl, že se očekává, že tržby společnosti Huawei dosáhnou v roce 2022 výše 636,9 miliardy CNY a firemní podnikání si udržuje rychlý růst. Společnost Huawei Enterprise BG se zavázala usnadnit digitální transformaci v odvětvích, jako je finančnictví, státní správa, doprava a energetika. Doposud vyvinula více než 100 řešení pro širokou škálu průmyslových scénářů.

Na poli financí spolupracuje Huawei se zákazníky a partnery na podpoře finančních institucí při budování udržitelných digitálních ekosystémů. Jason Cao, generální ředitel Huawei Global Digital Finance, zdůraznil, že mobilní a inteligentní finanční služby jsou stále populárnější a hlavní oblasti jsou vysoce digitalizované. Společnost Huawei usiluje o urychlené zavádění technologií v šesti oblastech, včetně přechodu od transakcí k digitální interakci, vývoje cloudových aplikací a dat, vývoje infrastruktury v duchu MEGA, industrializace dat a aplikace UI, zlepšení analýzy dat v reálném čase a přechodu na špičkový mozek na bázi UI. Tímto způsobem pomáháme zákazníkům v sektoru financí urychlit změny, inovativně zvýšit a také zviditelnit produktivitu a urychlit vývoj.

Pokud jde o veřejné služby, společnost Huawei se prostřednictvím komunikačních technologií snaží zajistit, aby byly veřejné služby pohodlnější a efektivnější. Hong-Eng Koh, globální vedoucí vědecký pracovník pro veřejné služby společnosti Huawei Enterprise BG, zdůraznil, že společnost Huawei dodává inteligentní zdravotnická řešení ve čtyřech scénářích: plně optické lékařské zobrazování, inteligentní oddělení, digitální patologie a infrastruktura ICT ve zdravotnictví. Tato řešení umožňují pacientům využívat pohodlnější lékařské služby a současně pomáhají zdravotnickému personálu zlepšit celkovou efektivitu, realizovat kvalitní léčbu a efektivní řízení.

Strategie společnosti Huawei pro pomoc malým a středním podnikům v oblasti digitalizace

Malé a střední podniky hrají v ekonomice a společnosti důležitou roli. Během tiskové konference Bob Chen, viceprezident společnosti Huawei Enterprise BG, oznámil globální obchodní strategii společnosti Huawei pro malé a střední podniky a její záměry zvýšit investice do trhu malých a středních podniků s cílem podpořit partnery v dosahování obchodních úspěchů. Společnost Huawei zaměřující se na partnery, slíbila, že bude partnery podporovat při systemizaci komplexních schopností v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu, prodeje, dodávek a služeb, a vyvinula – nebo se zavázala vyvinout – následující úsilí v oblasti organizace, prodejního kanálu a IT vybavení:

• Organizace: Společnost Huawei zřídila organizace odpovědné za globální komerční a distribuční podnikání, včetně šesti týmů pro výzkum a vývoj distribučních produktů, mimo jiné v oblasti datových kampusů, zabezpečení, optických sítí, povědomí o oboru, inteligentní spolupráce a ukládání dat, aby zajistila, že jsou k dispozici všechny zdroje pro výzkum a vývoj.

• Kanál: Společnost Huawei dále optimalizovala svůj systém prodejních kanálů, aby mohla zajistit lepší podporu partnerům a integrátorům na komerčním trhu, stejně jako distributorům a dodavatelům technických služeb na distribučním trhu.

• IT vybavení: Společnost Huawei posílí investice do digitálních nástrojů a platforem partnerů, včetně nabídky centralizovaných digitálních platforem (s počítači i mobilními zařízeními) na podporu online marketingu, obchodování a služeb partnerů.

V roce 2023 bude společnost Huawei pokračovat ve spolupráci s partnery, aby pomohla více zákazníkům z řad malých a středních podniků digitálně se transformovat a dosáhnout obchodního úspěchu.

Agregace partnerského ekosystému a zvýšení investic na podporu programu „Huawei Empower“

Haijun Xiao, prezident oddělení globálního rozvoje partnerů a prodeje společnosti Huawei Enterprise BG, zdůraznil, že společnost BG zvýšila investice do společné expanze na trhu, podpory a marketingu s partnery. Společnost Huawei si klade za cíl vést a podporovat schopnější partnery, aby pomohli zákazníkům dosáhnout digitálního úspěchu.

„Program Huawei Empower“ dosáhl významného pokroku ve vývoji řešení, podpoře a budování ekosystému talentů.

Společnost Huawei bude i v budoucnu spolupracovat s partnery, aby se i nadále orientovala na zákazníky, prohlubovala zapojení do průmyslových scénářů a reagovala na měnící se požadavky prostřednictvím inovací. Podpoří zákazníky na jejich cestě k digitální transformaci a urychlí digitalizaci malých a středních podniků v rámci snahy o dosažení propojenějšího a inteligentnějšího světa.

Média se mohou obracet na adresu: hwebgcomms@huawei.com

Foto
https://mma.prnewswire.com/media/2012405/image_986294_75328428.jpg