Mimořádné navýšení mzdových prostředků

Praha 13. prosince 2022 (PROTEXT) – Od začátku roku 2022 navyšuje JYSK Česká republika a Slovensko mzdy zaměstnancům už potřetí.

Předvánoční období s sebou přineslo předčasnou nadílku v podobě zprávy o mimořádném navýšení mzdových prostředků. Od začátku roku 2022 jde už o třetí navýšení mezd.

Zaměstnance dánského maloobchodního řetězce zpráva o mimořádném přídavku poprvé potěšila hned začátkem roku. V červnu následovalo obvyklé každoroční přidávání a začátkem prosince potvrdilo vedení společnosti mimořádné, v pořadí už třetí navýšení mzdových prostředků v rámci tohoto kalendářního roku. Celkově výplaty zaměstnanců vzrostly průměrně o téměř 17 procent.

„Za dvouciferné inflace a zvyšování životních nákladů bojujeme proti znehodnocování reálných příjmů našich zaměstnanců,“ uvádí Peter Brányik, generální ředitel pro JYSK Česká republika a Slovensko.

Součástí ohodnocení zaměstnanců prodejen jsou také měsíčně vyplácené bonusy, jejichž výše se odvíjí od nárůstu prodeje oproti prodeji za stejné období minulého roku.

V současnosti provozuje JYSK v České republice 101 prodejen a zaměstnává 800 lidí.

Kontakt: Zuzana Rafajlovič

Communications Manager

zra@jysk.com