Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha

Praha 6. září 2023 (PROTEXT) – Ve dnech 15. – 17. září se v Praze sejdou nejvýznamnější světoví odborníci z oblasti péče o zdraví. Koná se zde 3. ročník Mezinárodního kongresu zdraví 2023 Praha.

Jeho motto vyjadřuje současnou globální změnu paradigmatu:

Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21 století

Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost

Záštitu nad kongresem přijalo Hlavní město Praha a prof. MUDr. Julius Špičák CSc., poslanec Parlamentu ČR, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEMu.

Organizátorem celosvětového projektu je Institut pro TCIM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer.

Praha se stane v těchto dnech globálním centrem TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny). Přítomni budou zástupci významných organizací jako je EUROCAM, SALUS, ANME, včetně zástupce WHO. Vystoupí zástupci medicíny EBM (medicíny založené na důkazech), dále zástupci světových univerzit, např. Cornell Medical College z USA a mnoha dalších. Podrobnosti naleznete na www.mkz2023praha.cz

V České republice tak bude mít laická i odborná veřejnost možnost získat ověřené informace z této zatím dosti jednostranně prezentované oblasti. Ve světě jsou obory TCIM přednášeny na univerzitách a jsou používané ve zdravotní praxi. Zájem veřejnosti ve vyspělých zemích se pohybuje od 30 do 70 %. V nejprestižnějších medicínských databázích Cochrain a Pubmed nalezneme přes 18 tisíc kvalitních studií, což znamená, že i TCIM v mnoha oborech je založena na důkazech.

Smyslem unikátního projektu, který vznikl v naší republice, je rozšířit vzájemnou seriózní spolupráci všech oborů tak, aby přispěly k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Populace je stále náchylnější k nemocem, které mají často chronický průběh. Právě zde je možno často uplatnit obory, které mají potvrzenou svou účinnost a mohou tedy přispět k řešení některých zdravotních problémů, ale i celému českému zdravotnickému systému (mimo jiné i snížením nákladů na léčbu). Pokrok v oblasti péče o zdraví je pro každého z nás přínosem. V opačném případě bychom se mohli podobat člověku, který zahrabává léčivé prameny jen proto, že někde slyšel, že neexistují.

Této výjimečné akce, která je součástí víceletého projektu, se může zdarma zúčastnit jako divák každý, odborník i laik. Stačí se přihlásit na www.mkz2023praha.cz/prihlaska

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci, která se bude konat v pátek 15. 9. v 18:45 hod. v reprezentativních prostorách Brožíkova sálu na Staroměstské radnici za účasti členů předsednictva kongresu. Budete mít možnost setkat se s významnými světovými osobnostmi jako je Amarjjet S. Bharma, tajemník nadstranické skupiny britského parlamentu, profesor MadanThangavelu z Cambridge, Dr. Bhaswati Bhatacharya z Medical College z Cornelovy univerzity a dalšími. Přítomni budou zástupci významných organizací jako je EUROCAM, SALUS, ANME, včetně zástupce WHO.

Tisková konference je plánovaná jako zakončení prvního jednacího dne kongresu a bude spojena s neformálním společenským večerem a rautem. Jste srdečně zváni.

V případě zájmu prosím potvrďte svoji účast.

Kontakt:

Tomáš Pfeiffer

ředitel

Institut pro TCIM/CAM z.ú.

Soukenická 21

110 00 Praha 1

e-mail: info@itcim.cz

www.itcim.cz