Mentoring pomáhá dospívajícím již 30 let

Praha 17. června 2024 (PROTEXT) – S vrstevnickým mentoringovým programem pro mladé lidi ve věku od 12 do 26 let začala organizace Lata jako první v ČR již v roce 1994. Propojuje věkově blízké osoby, klienta a vyškoleného dobrovolníka. Za tuto dobu pracovala s 900 dobrovolníky a pomohla tisícovce mladých lidí. Ti se potýkali nejen s problémy ve vztazích s vrstevníky, s rodiči, se svým sebepojetím, s chybějícími kontakty a vzory, ale i se sklony k rizikovému chování (experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování, sebevražedné sklony). Kdybychom sečetli hodiny setkávání dvojic, dostali bychom se na 6 let nepřetržitých schůzek.

Ze statistických dat, které pro Latu vyhodnocuje společnost NMS Market Research, vyplývá, že klienti, kteří byli do našeho programu Ve dvou se to lépe táhne zapojení déle než půl roku, u sebe vnímají posun v oblasti komunikace, vztahu k sobě i k druhým i v praktických dovednostech.

Díky společně trávenému času dochází u dospívajících k přirozenému rozvoji psychosociálních dovedností a ke schopnosti navazovat a udržet si zdravé vztahy a eliminovat rizikové chování. Dobrovolníkům přináší osobnostní rozvoj a schopnost lépe si nastavit své hranice.

„Jsem ráda, že se nám daří realizovat vizi našeho programu, aby mladí lidé zažívali vztahy, ve kterých se mohou učit, rozvíjet a zažívat pocit úspěchu,“ říká Markéta Ježková, ředitelka organizace Lata a dodává: „Úžasné je, že program je dvoustranný a dobrovolníci se ve svých sociálních kompetencích posouvají také, navíc, pokud se někdo chce věnovat pomáhajícím profesím, tak program je takovou ochutnávkou pro profesionální kariéru v této oblasti.“

Lata v průběhu uplynulých třiceti let rozšířila své služby. Poskytuje podporu nejen mladým dospělým, ale i rodinám. V rámci programu Centrum rodinných konferencí pomáhá rodinám zorganizovat setkání, na kterém členové rodiny bez účasti odborníků společné hledají řešení obtížné rodinné situace, ve které hraje hlavní roli nezletilé dítě.

V rámci programu Rodina (k) sobě poskytuje rodinám dlouhodobou podporu formou pravidelných setkání s poradkyní rodiny. Společně cíleně pracují na oblastech, které potřebuje rodina zlepšit. Týká se to zejména problematiky bydlení, práce, komunikace a výchovy dítěte. Rodiče mohou s poradkyněmi sdílet své radosti i strasti a nejsou v tom sami. Tento program je registrovanou sociálně aktivizační službou.

V rámci těchto programů se podařilo poskytnout podporu bezmála dvěma stovkám rodin a zrealizovat 43 rodinných setkání.

Více naleznete na www.lata.czwww.crklata.cz

O Latě

Lata – programy pro mládež a rodinu z. ú., je nezisková organizace, která od roku 1994 pomáhá mladým lidem a jejich rodinám překonávat životní překážky a najít vlastní cestu. Je držitelem značky Prověřená veřejně prospěšná organizace, která se věnuje třem programovým liniím. V mentoringovém programu Ve dvou se to lépe táhne poskytneme mladému člověku o něco staršího parťáka/mentora. Tím je prověřený dobrovolník, se kterým může mladší vrstevník prožít bezpečný a přátelský vztah, přirozeně se v něm rozvíjet, učit a zažít pocit, že se něco daří. V programu Centrum rodinných konferencí motivujeme rodiny k setkání v širším kruhu s cílem najít zdroje řešení aktuální nepříznivé situace, ve které hraje hlavní roli nezletilé dítě. Třetí programová linie se jmenuje Rodina (k) sobě. Zde dochází naše poradkyně do rodin a poskytují jim dlouhodobou podporu v podobě pravidelných setkání.

Kontakt pro média:

Petra Hermelová

e-mail: hermelova@lata.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.