Lidl na cestě k minimalizaci odpadu zaznamenal velký úspěch, získal certifikaci DIN

Společnost Lidl přijala ambiciózní cíl, a to omezit nerecyklovatelný odpad na maximálně 5 % do konce obchodního roku 2022. Tento cíl se podařilo s předstihem naplnit a společnost Lidl dosáhla nejvyššího možného hodnocení, tedy zlaté úrovně a potvrdila, že patří mezi lídry firemního odpadového hospodářství. Získání certifikace DIN je klíčovým krokem na dlouhodobé cestě k minimalizaci odpadu, ke které se společnost Lidl zavázala.

Předání certifikace DIN proběhlo v Praze, v centrále společnosti Lidl za účasti Michala Vopeláka (konzultanta odpadového hospodářství Lidl), nebo např. Pavlíny Ziman Hlavinkové (Vedoucí auditor a specialista pro životní prostředí, inspektor BOZP a technik PO).

Již v roce 2020 se podařilo společnosti Lidl odevzdat k další recyklaci přes 90,6 % veškerého odpadu, což je o 4 % vice než v roce 2018. Zbylých 10 % tvořil především směsný komunální odpad z odpadkových košů z prodejen či zázemí prodejen a skladů. Společnost Lidl ale chtěla posunout své snahy ohledně snížení nerecyklovatelného odpadu ještě dál a certifikace DIN od společnosti PreZero je toho důkazem.

Právě společnost PreZero ve spolupráci s konsorciem nevládních organizací, vědy a obchodu loni vyvinula nový standard DIN pro vývoj udržitelného nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály. Nyní byla poprvé úspěšně implementována certifikace dle DIN SPEC 91436 v Lidlu Česká republika, a to společností TÜV SÜD.

A jak se podařilo společnosti Lidl získat tuto elitní certifikaci? Lidl Česká republika byl nominován spolu s kolegy z Nizozemska, Rumunska a Slovenska jako pilotní země v projektu Vision of Zerowaste.

Díky správné manipulaci s odpady a velkému množství projektů v oblasti udržitelnosti dokázal Lidl Česká republika jako prozatím jediná země dosáhnout požadovaných hodnot.

„Prvním krokem v tomto projektu byly analýzy komunálního odpadu ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky . Díky výsledkům analýz jsme byli schopni odhalit odpady, kterým lze dát druhou šanci a vrátit je recyklací do oběhu, nebo ještě lépe předejít jejich vzniku. Z mnoha ušetřených odpadů bychom zmínili odstranění jednorázových kelímků a papírových utěrek z našeho provozu. Ve směsném odpadu také končila kávová sedlina z našich automatů, kterou teď nově předáváme k energetickému zpracování do bioplynové stanice,“ uvádí tiskový mluvčí Tomáš Myler. Dále pak Lidl navázal úzké pouto se starupem Cyrkl a jejich odpadovým tržištěm, na kterém lze najít odběratele pro různé problematické odpady, či najít výhodnější podmínky pro odpady ostatní.

Díky těmto a mnoha dalším opatřením, je produkce komunálního odpadu našich skladů za celý rok srovnatelná s produkcí tohoto odpadu jednoho měsíce v roce 2018, což představuje snížení o neuvěřitelných 91,62 %. „Získání certifikace DIN je pro společnost Lidl významným krokem. Těší nás, že patříme mezi pionýry v této oblasti a pomáháme utvářet udržitelný odpadový management, který může být motivací i pro ostatní odvětví v České republice. S tímto úspěchem ovšem přichází i velká odpovědnost, která nás motivuje, abychom v našich cílech nepolevovali,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Mezi hlavní parametry k získání certifikace DIN patřilo požadované snížení nerecyklovatelných odpadů pod hranici 5 %, které dokázal český Lidl naplnit s více než ročním předstihem. Mezi další parametry patří předcházení vzniku odpadů, projekty v oblasti udržitelnosti, správné zacházení s nebezpečnými odpady a odpady obecně, edukace a prověření znalostí zaměstnanců v oblasti odpadového hospodářství.

Získáním certifikace ovšem práce nekončí. Cílem je každoroční recertifikace projektu Vision of Zerowaste, ale také další projekty, které minimalizaci odpadů ještě dále podpoří. Jedním z příkladů je rozšíření projektu „S Lidlem šetříme Jídlem“, a to o sortiment, který zahrnuje nebalené pečivo, maso a ryby. Ve snaze předejít vzniku potraviného odpadu navázal Lidl spolupráci také s mnoha zoologickými zahradami a zooparky. Příkladem může být ZOO Jihlava, která díky této spolupráci vyčíslila roční úspory na 1,2 milionu korun.

Dalším krokem bude i větší využití bioplynu z odpadů pro přepravu zboží. V neposlední řadě pak intenzivnější komunikace a školení v oblasti udržitelnosti, instalace nádob na tříděný odpad pro zákazníky.

O společnosti

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 302 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop na www.lidl.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulosti výstavbu oblíbených Rákosníčkových hřišť. Více informací naleznete na www.lidl.cz.

Více informací naleznete na:

www.lidl.cz

www.twitter.com/lidlcz

www.facebook.com/lidlcesko

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika