LIBERTY Steel v australské Whyalle oznamuje postupné ukončení výroby oceli na bázi uhlí nákupem elektrické obloukové pece s nízkými emisemi uhlíku

Ostrava 6. dubna 2023 (PROTEXT) – Společnost LIBERTY Steel (Liberty), která je součástí GFG Alliance, oznámila postupné ukončení výroby oceli na bázi uhlí ve svém závodě Whyalla na jihu Austrálie. Podepsala smlouvu o dodávkách 160tunové elektrické obloukové pece s nízkými emisemi uhlíku (low carbon*) od předního výrobce těchto zařízení, společnosti Danieli. Nová pec zvýší kapacitu výroby oceli ve Whyalle z 1 milionu tun ročně (mtpa) na více než 1,5 mtpa.

Smlouva umožňuje společnosti Danieli zahájit výstavbu špičkové elektrické obloukové pece, která bude zpočátku plněna ocelovým šrotem a dalšími železnými materiály, aby se dosáhlo očekávaného 90% snížení přímých emisí CO2 ve srovnání s tradiční výrobou ve vysokých pecích. Patentovaná technologie Q-One společnosti Danieli, první svého druhu, poskytuje schopnost přímého napájení z obnovitelných zdrojů energie, což by mohlo pomoci eliminovat nepřímé emise z nového ocelářského závodu společnosti Whyalla.

Instalace elektrické obloukové pece a související infrastruktury je investičním projektem, který bude financován podnikem. Čeká se na schválení, jestli lze na tuto investici použít grant ve výši 50 milionů amerických dolarů, který v roce 2016 poskytla a financovala vláda jižní Austrálie na základě žádosti podané Whyalla Steel Taskforce. Inženýrské práce již pokročily a očekává se, že výstavba bude dokončena v roce 2025 a nahradí stávající koksovny a vysoké pece.

Železárna s přímou redukcí

LIBERTY také angažovala globální dodavatele zařízení pro instalaci závodu na přímou redukci (DRP) o kapacitě 1,8 mtpa ve městě Whyalla, který může zpracovávat místní magnetitovou rudu na výrobu nízkouhlíkového železa (DRI). DRP bude nejprve používat směs zemního plynu a zeleného vodíku jako redukční činidlo, než plně přejde na zelený vodík, jakmile bude v dostatečném měřítku k dispozici. DRI vyráběné přímou redukcí železné rudy pak může být vsazováno do elektrické obloukové pece v kombinaci se šrotem k výrobě vysoce kvalitních druhů oceli pro australské infrastrukturní projekty a k uspokojení rostoucí celosvětové poptávky po nízkouhlíkových DRI. Vývoj navazuje na úspěšné pokusy o modernizaci výroby magnetitových pelet společnosti Whyalla na stupeň přímé redukce.

Whyalla CN30 (uhlíkově neutrální do roku 2030)

Tento vývoj je důležitým stavebním kamenem plánu CN30 společnosti Whyalla, který leží v srdci globální strategie dekarbonizace LIBERTY s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Nízkouhlíkové a zelené* DRI vyrobené ve Whyalla bude zásobovat síť elektrických obloukových pecí LIBERTY v Austrálii, Asii, Evropě a Velké Británii a pomůže dekarbonizovat ocelářské dodavatelské řetězce po celém světě.

Plán CN30 ve Whyalle má za cíl zvýšit produkci magnetitu na 15 mtpa a přeměnit je na 10 mtpa zeleného DRI pro export a domácí výrobu zelené oceli*. Provoz bude přepracován pomocí sofistikovaných technik zpracování nerostných surovin v dolech, s nejmodernějšími zařízeními na výrobu železa a oceli, velkokapacitní výrobou a skladováním vodíku, to vše propojeno s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Očekává se, že úplná transformace Whyalla CN30 zvýší celkový počet stálých zaměstnanců v příštích 7 letech a vzniknou další významné pracovní příležitosti v průběhu výstavby. Rozšíření a přechod na elektrické obloukové pece a procesy přímé redukce také vytvoří příležitosti k přesunu, školení a rozvoji stávajících zaměstnanců v oblasti nízkouhlíkových výrobních technologií prostřednictvím LIBERTY’s GREENSTEEL Academy.

Výkonný předseda GFG Alliance Sanjeev Gupta řekl:

„Dnešek znamená začátek nové éry, která staví Whyallu do centra globální revoluce v ocelářském průmyslu, která ji posouvá z nejvíce znečišťujícího průmyslu na nejčistší a nejzelenější.

„Prostřednictvím kroků, které podnikáme k instalaci nejmodernějších nízkouhlíkových technologií výroby železa a oceli zde ve Whyalle, nejen podpoříme ambice Austrálie v oblasti klimatu, ale také pomůžeme dekarbonizovat dodavatelské řetězce oceli po celém světě.

„Whyalla má jedny z nejlepších podmínek pro výrobu nízkouhlíkového železa a oceli kdekoli na světě a s našimi plány na expanzi magnetitu, spolu s nekonečnými zdroji obnovitelné energie a zeleného vodíku v Jižní Austrálii, nemá potenciál pro Whyallu hranice.

„Whyalla je velmi hrdá na roli, kterou výroba vysokých pecí hrála v historii a rozvoji tohoto neuvěřitelného města a v podpoře rozvoje australské infrastruktury, ale její postupné ukončení nám umožňuje zahájit novou éru udržitelné výroby železa a oceli, která posune zaměstnanost a prosperitu do nových výšin.“

Premiér Jižní Austrálie, Peter Malinauskas, řekl:

„Jsme velmi nadšeni, že vidíme pokrok v plánu dekarbonizace ocelárny Whyalla.

„Whyalla a širší oblast horního Spencerova zálivu má obrovský potenciál stát se světovým lídrem v produkci zeleného vodíku a pomoci dekarbonizovat průmysl na celé planetě.

„To je důvod, proč moje vláda vybrala Whyallu jako domov našeho plánu vodíkových pracovních míst, který bude mít největší elektrolyzér a vodíkovou elektrárnu na světě.“

„Těšíme se na spolupráci s klíčovými průmyslovými hráči, včetně společnosti Liberty, abychom plně využili příležitosti k reindustrializaci horního Spencerova zálivu.“

Poznámky

– Nízké emise uhlíku“ a „nízkouhlíkové“ se používají k popisu výroby oceli nebo ocelářského výrobku vyrobeného v elektrických obloukových pecích nebo výroby železa v závodě na výrobu železa s přímou redukcí za použití zemního plynu a zeleného vodíku.

– Zelené železo“ a „Green DRI“ se používá k popisu železa vyrobeného v závodě na výrobu železa s přímou redukcí za použití zeleného vodíku.

– Zelená ocel“ se používá k popisu oceli vyrobené ze zelených DRI, šrotu a obnovitelné energie.

– Více informací o projektu rozšíření magnetitu je k dispozici zde.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.