Liberty podepsala závazek na restrukturalizaci svého evropského dluhu

Praha 4. května 2023 (PROTEXT) – Výbor pro restrukturalizaci a transformaci (RTC) společnosti LIBERTY Steel Group oznámil, že společnost LIBERTY podepsala dohodu o restrukturalizaci dluhu (dále jen „dohoda“) s bankou Greensill, svým největším věřitelem.

V těchto dnech probíhá proces schvalování úvěru a příprava právních podkladů. Po dokončení všech administrativních kroků bude dohoda platná pro všech sedm evropských ocelářských podniků získaných v roce 2019 a to včetně společnosti LIBERTY Ostrava.

Dohoda přináší největšímu věřiteli Liberty významné zotavení a evropským podnikům společnosti LIBERTY možnost zastřešení institucí banky Greensill. Jedná se dokončení dalšího zásadního kroku v globálním refinancování LIBERTY a navazuje na restrukturalizaci dluhu pro LPMA v Austrálii, KCI v USA a základní dohodu s věřitelskou bankou Greensill podepsanou v listopadu minulého roku.

„Přestože vyjednávání o restrukturalizaci dluhu neměla absolutně žádný dopad na každodenní provoz LIBERTY Ostrava, je pro nás tato dohoda nesmírně důležitou a pozitivní zprávou, která nám umožní rozvíjet naši GREENSTEEL strategii a rovněž naplnění našich ambicí stát do roku 2030 uhlíkově neutrálním výrobcem oceli,“ říká Ajay Aggarwal, evropský prezident LIBERTY Steel Group pro Evropu.

LIBERTY Ostrava eviduje veškeré emise škodlivin i odpadů vyprodukovaných v jejích provozech. Dlouhodobě dochází ke snižování emisí, zejména investicemi do moderních technologií. Naposledy loni v září podnik investoval 88 milionů korun do nového odsávacího potrubí, jež vede ke snížení emisí prachu z aglomerace sever na polovinu. Největším projektem současnosti bude ale bezesporu výstavba nové ocelárny s hybridními obloukovými pecemi, které umožní výrobu oceli ze šrotu a jsou klíčovým milníkem na cestě k uhlíkové neutralitě LIBERTY Ostrava do roku 2030.

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslového zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost nadace GFG v Česku.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35.000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertysteelgroup.com/cz/

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.com