Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze

Praha 9. listopadu 2023 (PROTEXT) – Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Letos bylo z 1356 nominovaných firem vybráno 106 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil zhruba 70 miliard korun a zaměstnávali téměř 17.000 lidí.

Vítěze vybírala odborná porota v čele s odborným garantem společností CRIF – Czech Credit Bureau. Podniky, které se soutěže zúčastnily, tvoří doslova páteř tuzemské ekonomiky a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Česku. To, že jsou motorem českého hospodářství, dlouhodobě potvrzují rodinné podniky – v roce 2023 tvořily více než polovinu nominovaných. Téměř 40 procent účastníků OCL patří mezi exportéry, desítky firem se letos soutěže zúčastnily poprvé.

Jak jsou vybírání účastníci?

Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. Data z účetních závěrek se sbírají tři poslední roky. Hodnotí se čísla z roku 2020 a 2021, data z roku 2022 mají pouze informativní charakter.

„Účetní údaje zpracováváme z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele projektu,“ informuje garant soutěže.

Jako již tradičně byla i letos vyhlášena trojice nejlepších firem v každém kraji a ocenění se dočkali i vítězové speciálních kategorií: Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF Czech Credit Bureau a Celorepublikový lídr pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu, které letos doplnila i nová kategorie Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář.

Na lídrech stojí česká ekonomika

Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové všechny nominované podniky patří mezi významné zaměstnavatele a zajišťují nejen ekonomickou, ale i sociální stabilitu ČR.

„Vždy mě fascinovala síla i houževnatost českých podnikatelů. Jsou to lidé, kteří v současné době slaví 25, nebo 30 let od založení svého byznysu, a právě díky nim má Česká republika to bohatství, které má. Mluvím o lidech, kteří vybudovali stabilní firmy a není podstatné, jestli je to malý, středně velký, nebo velký podnik, ale jsou to právě oni, na kterých republika stojí a bez nich by nebylo čemu vládnout,“ říká Helena Kohoutová.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto lídrů, českých firem a korporací, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli, v Podnikatelské platformě Helas – Budujeme hrdé Česko.

„Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje zakladatelka projektu.

CRIF: Podniky se s krizí vypořádaly

Odborným garantem projektu je od počátku společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 97 nominovaných lídrů jich má podle Evidence skutečných vlastníků 48 % pouze jednoho vlastníka, 30 % z nich má vlastníky dva, jedna desetina pak vlastníky 3. Více než 3 vlastníci figurují v 12 % nominovaných. Téměř polovinu nominovaných lídrů tak tvoří firmy, ve kterých se rozhodování o stavu a budoucnosti koncentruje do rukou jednoho člověka, protože mají jediného vlastníka. Kondici podniků v současné době výrazně ovlivňují problémy na trzích EU, a to zejména v Německu. Rostoucí mzdy, vysoké úroky a ceny energií značně zvyšují náklady českých firem a snižují jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, což je pro otevřenou ekonomiku značným břemenem.

„Naproti tomu pozitivní vliv má poměrně nízká míra bankrotů. V poslední době se snižuje počet firem, na které je v průměru ročně vyhlášen bankrot. V roce 2021 to bylo 62 úpadků za měsíc, o rok později 58 a v letošním roce jen 56. Příznivý vývoj se však neprojevuje ve všech odvětvích,“ sděluje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Nejvyšší míru bankrotů mělo v posledních dvanácti měsících odvětví doprava a skladování, ve kterém připadlo na 10 000 registrovaných firem 27 případů. Z hlediska bankrotů se nejlépe daří odvětví vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče (3 bankroty na 10.000 firem) a rovněž oboru informační a komunikační technologie,“ dodává Pavel Finger.

„Počet firem se i nadále zvyšuje – více podniků tedy vzniká, než zaniká, ale přírůstek se mírně snižuje. V letošním roce připadlo na 10 zaniklých firem 18 nových, před rokem to bylo 20 nových podniků a v roce 2021 byl poměr 10:21. Tento pozitivní jev však neplatí pro všechna odvětví. Již delší dobu ubývá firem v odvětví obchod. Nejvyšší růst naopak zaznamenalo odvětví výroba a distribuce elektřiny, plynu a tepla, ve kterém připadlo na 10 zaniklých společností 43 nových. Dobře si vede i odvětví informačních a komunikačních technologií s 38 novými firmami na 10 zaniklých. Na trhu zaznamenáváme i pozitivní zprávy, ke kterým přispívají i účastníci Ocenění Českých Lídrů,“ popisuje Pavel Finger.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.