Kulatý stůl Zdravotnického deníku živě: Cesta pacienta s karcinomem plic

Cesta pacienta s karcinomem plic za včasnou diagnózou a léčbou je tématem dalšího kulatého stolu Zdravotnického deníku. Hovořit se bude nejen o praktických otázkách organizace péče o pacienty s karcinomem plic, ale také například o principech realizaci Národního onkologického plánu.

Diskusi, kterou můžete sledovat 9. listopadu od 15:00, bude moderovat  šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Okruhy diskuse:

Principy a vize Národního onkologického plánu (NOP), stav jeho realizace v praxi
Odraz NOP v diagnostice a léčbě karcinomu plic
Praktické otázky organizace péče o pacienty s karcinomem plic včetně bronchoskopických vyšetření, přínosy a výzvy multidisciplinárních týmů
Pohled pacientů na cestu za správnou diagnózou a léčbou
Pohled VZP na  organizaci a úhrady onkologické péče se zaměřením na rakovinu plic

Pozvání přijali:

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. , předsedkyně Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., předseda bronchologické sekce České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., člen Výboru České chirurgické společnosti přednosta a III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a vedoucí pneumoonkologického centra FN Motol 

PhDr., Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Mgr. Šárka Slavíková, členka vedení pacientské organizace Amelie