Kongres nové mobility 2023, čtvrtý ročník největší konference v Polsku a středovýchodní Evropě, 26. až 28. září 2023 v prostorách EXPO Lodž.

Varšava 12. září 2023 (PROTEXT) – Evropští lídři budou diskutovat o tom, jak urychlit multimodální a bezemisní dopravu ve městech.

– EIT Urban Mobility se na této třídenní akci představí ve svém vlastním stánku. Očekává se více než 400 řečníků, 250 akcí a 1500 účastníků.

– Maria Tsavachidis, generální ředitelka společnosti EIT Urban Mobility, vystoupí 27. září od 10:00 do 11:15 v panelu na vysoké úrovni na téma Zelená města.

– EIT Urban Mobility představí svůj tým expertů na vodík a mobilitu. Gareth Macnaughton, ředitel pro inovace společnosti EIT Urban mobility, vystoupí 28. září v panelu na vysoké úrovni s názvem Zelený vodík – jediný vodík! Vodíková ekonomika musí být zelená – jak se k ní dostat?

V ulicích polských měst již jezdí více než 100 000 elektrických koloběžek. Na popularitě získávají také elektrokola a další formy bezemisní mikromobility. Děje se tak v celé střední a východní Evropě a Evropské unii. O perspektivách dalšího rozvoje tohoto odvětví, nových obchodních modelech, optimalizaci legislativy, podpůrných nástrojích a osvědčených mezinárodních postupech budou diskutovat odborníci z celé Evropy během Kongresu nové mobility 2023 (dále jen KNM). Témata měst v EU, která usilují o nové modely dopravy a dekarbonizaci, budou rovněž zkoumána za podpory klíčového partnera KNM, kterým je EIT Urban Mobility, iniciativy Evropského inovačního a technologického institutu, orgánu EU.

Mikromobilita a multimodalita jsou mezi Poláky stále populárnější. Ve městech, jako je Varšava, Krakov, Poznaň, Gdaňsk, Lodž nebo Vratislav, se stále častěji setkáváme s různými druhy osobní dopravy. Jednou z nejoblíbenějších možností je elektrický skútr. Půjčovny, které nabízejí krátkodobý pronájem těchto dopravních prostředků, se staly běžným jevem v centrech většiny měst (v současné době jsou k dispozici asi v 90). Používání e-skútrů je nejen ekologickou alternativou ke klasickým automobilům a taxíkům, ale také způsobem, jak se vyhnout dopravním zácpám a ušetřit čas při cestování po městě.

Součástí rozvoje mikromobility v Polsku jsou také půjčovny jízdních kol. Systémy minutových půjčoven fungují již ve zhruba 80 městech a vybízejí obyvatele i turisty k využívání této ekologické, levné a zdravé formy dopravy. Kromě toho jsou na polském trhu k dispozici elektrické koloběžky nebo malé elektromobily, které jsou ideální pro dojíždění do práce – jako součást platforem pro sdílení automobilů. Ke konci března 2023 bylo na polském trhu sdílené mobility – v kategorii samoobslužných vozidel – registrováno téměř 90.000 vozidel. Tato čísla zahrnují jak jednostopá vozidla, tak automobily, které si lze pronajmout prostřednictvím mobilních aplikací nebo přímo od majitelů vozidel.

Mikromobilita – přirozená součást multimodality a inovativní městské dopravy

Jedná se o základ pro rozvoj nízkoemisních zón v Polsku, protože snížení počtu vozidel je nezbytným krokem v dekarbonizaci měst a městských zón, stále více měst ve střední a východní Evropě také investuje do elektrobusů a vodíkových autobusů. To je důležité, protože řešení na poslední míli musí záviset na robustním systému autobusové a železniční dopravy. Téma, kterému se budeme více věnovat také díky skvělému partnerství mezi PSPA a EIT Urban Mobility na veletrhu KNM 2023.

– Polsko zaznamenalo meziroční nárůst mikromobility o 44 %, ale naše hlavní město se může pochlubit také jedním z největších vozových parků e-busů v EU a více městských oblastí se rovněž zabývá řešeními veřejné dopravy na FCEV. Městská doprava je tedy každým měsícem ekologičtější a inovativnější – říká Aleksander Rajch, člen představenstva PSPA. – Jsme hrdí na to, že na Kongresu nové mobility se budeme moci těmto tématům věnovat s podporou našich vážených partnerů z EIT Urban Mobility, který je skutečně majákem EU pro inovační řešení městské dopravy – dodává Rajch.

KNM2023: přední událost ve světě dopravy

KNM je největší akcí v oblasti e-mobility a bezemisní dopravy ve střední a východní Evropě, na které se sejdou vedoucí představitelé průmyslu, výzkumní pracovníci, zástupci státní správy a samosprávy a všichni, kdo se zajímají o budoucnost mobility. Jedním z témat letošního kongresu bude mikromobilita a multimodalita jako nedílná součást budoucího dopravního systému ve městech. KNM 2023 mimo jiné představí „Strategii rozvoje nové mobility“, která diagnostikuje 8 klíčových výzev a obsahuje celkem 15 doporučení pro opatření, jejichž zavedení umožní rozvoj nových forem mobility v polských samosprávách. Během konference bude rovněž zahájen projekt „Národní strategie pro cyklistiku“. Kromě toho budou přední zainteresované strany a zástupci průmyslu diskutovat o nutných regulačních změnách, které mají stimulovat rozvoj odvětví mikromobility v Polsku, a o osvědčených postupech v této oblasti zavedených v evropských městech. PSPA je hrdá na to, že všechna tato témata a další významné otázky městské dopravy budou řešeny s podporou EIT Urban mobility.

– Nadcházející kongres je neocenitelnou příležitostí k podpoře spolupráce, inspiraci pro inovace a připravení půdy pro udržitelný a inkluzivní dopravní ekosystém. Těším se na setkání s dalšími odborníky, sdílení poznatků a nápadů, jak společně řídit transformaci směrem k inteligentnějším, ekologičtějším a propojenějším řešením mobility – říká Maria Tsavachidis, generální ředitelka společnosti EIT Urban Mobility.

KNM a EXPO

Kongres nové mobility 2023 je čtvrtým ročníkem největší konference v Polsku a středovýchodní Evropě věnované rozvoji trhu udržitelné dopravy. Akce se bude konat od 26. do 28. září 2023 v prostorách EXPO Lodž.

Součástí letošního KNM bude také největší regionální výstava bezemisních technologií v dopravě, která je určena dodavatelům a zákazníkům řešení e-mobility z celé Evropy. Výstava bude doprovázet celý kongres a obsáhne 3 výstavní zóny – vnitřní a venkovní, postavené na 19 000 m2. Organizátoři slibují více než 100 vystavovatelů z regionu a 2 000 návštěvníků. Prostor umožní četné premiéry, ukázky, testy a navazování kontaktů.

Program Kongresu nové mobility bude založen na šesti strategických tematických okruzích:

– CEE GTI Summit – summit lídrů v oblasti udržitelné dopravy v regionu střední a východní Evropy;

– Poland Drives e-Mobility – platforma pro spolupráci klíčových aktérů trhu elektromobility v Polsku;

– Battery Day – EBA Summit – konference výrobců a odborníků na technologie baterií pro automobilový průmysl;

– Green Fleet Forum – ESG – fórum pro fleetový průmysl, společnosti, které se nejvíce podílejí na zavádění elektrických pohonů;

– eHDV Forum – fórum účastníků trhu HDV, které se věnuje rozvoji odvětví těžké dopravy s nulovými emisemi;

– Fórum pro vodíkovou mobilitu – fórum klíčových účastníků komerčního zavádění vodíkových technologií v dopravě.

Konference bude trvat 3 dny a bude probíhat na 6 scénách. Organizátoři slibují 300 řečníků a diskutujících a 200 věcných bodů programu.

Více informací naleznete na adrese: www.kongresnowejmobilnosci.pl

O EIT Urban Mobility

Cílem iniciativy EIT Urban Mobility, která je součástí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, je urychlit řešení a přechod na uživatelsky orientovaný, integrovaný a skutečně multimodální dopravní systém. Jako přední evropské inovační společenství pro městskou mobilitu se EIT Urban Mobility snaží zabránit roztříštěnosti tím, že usnadňuje spolupráci mezi městy, průmyslem, akademickou obcí, výzkumem a inovacemi při řešení nejnaléhavějších problémů mobility ve městech. S využitím měst jako živých laboratoří budou jeho průmysloví, výzkumní a univerzitní partneři demonstrovat, jak mohou nové technologie fungovat při řešení skutečných problémů ve skutečných městech prostřednictvím inteligentnější přepravy osob, zboží a odpadu.

Více informací naleznete na adrese www.kongresnowejmobilnosci.pl

Sledujte EIT Urban Mobility na: Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram