Konference ASO živě: Kolektivní vyjednávání a spolupráce sociálních partnerů

Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti, nové formy zaměstnávání, role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek… Témata mezinárodní konference Asociace samostatných odborů.

Konferenci nazvanou Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů můžete sledovat 28. prosince od 9:30.

Mezinárodní konference se uskuteční formou videokonference.  Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do těchto jazyků:  angličtina, němčina, italština, maďarština. 

Program

09.30 – 09.45 Zahájení konference a přivítání účastníků Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 – 10.00 Vystoupení zástupce sociálních partnerů

10.00 – 10.20 Vystoupení Ing. Jaroslava Ungermana, CSc., člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.20 – 10.40 Prezentace výsledků průzkumu „Kolektivní vyjednávání v době ekonomické stagnace a zvyšování nezaměstnanosti“ Ing. Ludmila Husaříková, TREXIMA, spol. s.r.o.

10.40 – 11.00 Prezentace odborné studie „„Role sociálních partnerů při stanovování spravedlivých pracovních podmínek včetně minimálních mezd prostřednictvím kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv“ JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.00 – 11.20 Prezentace výsledků průzkumu „Nové formy zaměstnávání, jejich přednosti a nedostatky z pohledu zaměstnance” Barbara Hudcová, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.20 – 11.40 Přestávka

11.40 – 12.00 Prezentace odborné studie „Posilování ochrany odborových práv a kolektivního vyjednávání v procesu obnovy v důsledku pandemie koronaviru“ Mgr. Denisa Heppnerová

12.00 – 12.20 Diskuse

12.20 – 12.40 Závěr konference Bohumír DUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru