Kniha Hovory „R“ – Úvahy a návrhy

Praha 29. srpna 2022 (PROTEXT) – Vydavatel knih, překladatel a matematik Rudolf Červenka napsal a v nakladatelství LEDA připravuje k vydání knihu Hovory „R“ – Úvahy a návrhy určenou zájemcům, které neuspokojuje povrchnost současné společenské diskuse. Kniha, z níž přinášíme úryvek z úvodu a ukázku jedné kapitoly, je inspirována slavným dílem Prorok libanonsko-amerického autora Chalíla Džibrána, jejíž ilustrovanou verzi LEDA současně připravuje k vydání.

Jednotlivé kapitoly knihy Úvahy a návrhy doprovázejí videa s autorem a jeho hosty umístěná na kanálu Hovory „R“ s adresou

Přístup k videím je také z Googlu dotazem: YouTube Hovory R Rudolf Červenka

Trpíme následky myšlení – ale je to vůbec myšlení? – zaměřeného ke krátkodobému užitku, jenž je často pochybný. Jako by z nás kdosi chtěl udělat bytosti na způsob Pavlovova psa, od kterého se očekává, že po signálu začne slintat.

Proto potřebujeme širší rozhled, komplexnější, moderní pohled vyrůstající ze současné doby a současně provázaný se základy mravnosti, které provázejí lidstvo už několik tisíc let.

NEVYSMÍVEJME SE MINISTRŮM

Ministryně se dozvěděla o násilné smrti člověka a bez rozmyslu spěchala předvést své ledví na internetu: ženy, která se stala obětí atentátu, jí není líto, stejně tak necítí lítost k truchlícímu otci. Vypadá to, že nezahynul člověk, ale skutečná nestvůra, monstrum zrozené z nestvůrného otce, tedy o matce má zřejmě platit totéž.

Žena ministryně popírá život, jehož dárkyní by sama mohla být, nebo možná i je. Bohužel neví – nikdo jí dosud neřekl –, že stejně jako nás obklopuje mystérium zrození, obklopuje nás i mystérium smrti. V tom jsme si všichni rovni, týká se každého z nás, jednou zastihne i ji: pomyslela někdy na ten nevyhnutelný okamžik?

Svůj život ve všem neřídíme, jsme dětmi poměrů, do nichž jsme se narodili a v nichž jsme vyrostli. Je nám dáno, abychom se snažili rozpoznat pravdu a žít podle ní, jenže komu se to opravdu podaří?

Snad tedy v duchu uvažování ministryně vyšleme traktory, aby rozoraly hroby nepřátel? Z první světové války – jenže kdo ti vlastně jsou? Tedy pro jistotu všechny tyto hroby? Z druhé světové války: Rozvlečme a roztahejme po polích kosti padlých německých okupantů i sovětských vojáků, kteří nás osvobozovali, ale brzy na to nás uvrhli do bolševického zmaru. Přidáme kosti dalších národů, jejichž příslušníci spočinuly v naší půdě? Zrádných vlasovců, Rumunů pozdě litujících své válečné viny. Kdo se posadí za volant?

Jenže tohle my neděláme a neuděláme, jsme si vědomi onoho „Kdo je bez viny…“ a především aspoň někteří z nás cítí a jsou schopni nadhledu, který před námi řadí ty mrtvé bloudící zástupy do nekončícího proudu, jenž nejsme schopni přehlédnout – a proto se vzdáváme soudu nad nimi.

A tak udržujeme vojenské hřbitovy všech stran i jednotlivé hroby vojáků s rudou hvězdou – a připomínáme si zákruty minulých dějů, abychom z nich odvodili poučení pro dnešek, vlastně pro budoucnost.

K ministryni z nic toho zřejmě nedolehlo, proto si zahrává s osudem. Vzpomeňme na ni vnitřní tichou přímluvou a poprosme pro ni o zdraví, štěstí – a také o moudrost.

Společnosti by neprospělo, kdyby se vysmívala ministrům svého státu.

„Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují.“ – Ministryně obrany Černochová 21. srpna 2022

Kontakt:

Dagmar Červenková

nakladatelství LEDA

e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.