Kniha Hovory „R“ – Úvahy a návrhy

Praha 19. září 2022 (PROTEXT) – Vydavatel knih, překladatel a matematik Rudolf Červenka napsal a v nakladatelství LEDA připravuje k vydání knihu Hovory „R“ – Úvahy a návrhy určenou zájemcům, které neuspokojuje povrchnost současné společenské diskuse. Kniha, z níž přinášíme úryvek z úvodu a z jedné kapitoly, je inspirována slavným dílem Prorok libanonsko-amerického autora Chalíla Džibrána, jejíž ilustrovanou verzi LEDA současně připravuje k vydání.

Jednotlivé kapitoly knihy Úvahy a návrhy doprovázejí videa s autorem a jeho hosty umístěná na kanálu Hovory „R“ s adresou

. Přístup k videím je také z Googlu dotazem: YouTube Hovory R Rudolf Červenka

HOVORY „R“ jsou pojmenovány podle symbolické skleněné růže, jež je v každém dílu přítomna, aby připomněla štěstí a radost, lásku a krásu. Vyhýbají se osobním útokům, zesměšňování zastánců odlišných názorů i všem jiným štiplavým tónům. Snaží se naopak uvádět prospěšné zásady a možná řešení. V rámci pohledu, který považuje za mimořádně důležitou míru věcí, je odmítán negativismus a krajnosti.

KDYŽ MÁME CO ŘÍCT, NEMĚLI BYCHOM MLČET

Navykl jsem si žít jinak, než je nám vývojem vnucováno: příměji a čestněji. Knihy, které Leda vydává, vybírám srdcem, nikoliv především se snahou o bezduchý zisk. Chci, aby přinesly prospěch těm, kdo si chtějí rozšířit a obohatit pohled na svět, kdo hledí výš, kdo mají oči otevřené pro poznání, vděčnost, úctu a lásku k životu.

Nebudu teď lhát, když jsem se celý život lhaní vyhýbal – pudově, protože kdyby mě rozkrájeli, nedovedl bych říct proč. Námitka, že nám pravda tak jako tak proteče mezi prsty jako voda nebo písek, není platná. Místo „pravda“ řekněme „poznání“, a toho přece lze dosáhnout; jedině ovšem ve svobodě. Ze svobody a z poznání vzniká možnost budoucnosti. Čas pokračuje stále, budoucnost se však nemusí dostavit.

Představme si, že bychom neměli budoucnost – k čemu by nám byla svoboda a pravda? Jen v pravdě a ve svobodě tedy spočívá naše naděje. Jen volnou diskusí v celém společenství rodiny, obce, národa můžeme tvořit pravdu a formovat naši budoucnost. Kdokoliv diskusi potlačuje, ohrožuje nejcennější: budoucnost naši a našich blízkých, našich dětí a vnuků, životy nás všech.

Naše přesvědčení se vzpírá názoru, že je třeba všechny bez výjimky osekat do jediného tvaru a zařadit do zástupu poslušných bezejmenných. Podílejme se všichni: diskusí, do níž přispějeme svými opodstatněnými, prožitými argumenty.

Zvedněme hlavy a rozhlédněme se po úžasné zemi, jež zaslouží naši péči, po svých blízkých i po lidech, které pouze potkáváme, jež ale vlastně známe, a také po těch, jež si představujeme za okny domů, na polích a v továrnách, ve školách i v úřadech. Všude tam jsou živí, přemýšliví, tvořiví lidé, jež nebude možné jen tak sklonit a ohnout.

Dobré knihy ať nám v tom pomohou.

Kontakt:

Dagmar Červenková

nakladatelství LEDA

e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.