Klimaticko-energetický plán počítá se zrychlením renovací budov

Praha 14. července 2023 (PROTEXT) – Národní klimaticko-energetický plán napravil nedostatek v oblasti českého potenciálu úspor energie a zahrnul do modelování budoucího vývoje české energetiky rychlejší tempo renovací budov. To, že nyní počítá s tzv. progresivním scénářem renovací znamená, že vláda musí vyvinout větší úsilí, aby obyvatelé Česka v následujících letech žili v úsporných domech s lepší kvalitou vnitřního prostředí. Konečná spotřeba energie by se tak měla díky této změně v budoucnu snižovat. Česko se také alespoň přiblíží cílům na úspory energie a energetickou efektivitu, které vyžadují evropské směrnice.

Podklady pro nové scénáře pro Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu byly dnes prezentovány na Platformě pro strategie v oblasti energetiky a klimatu. Modelování scénářů možného vývoje energetiky v ČR zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Centru socio-ekonomického výzkumu dopadu enviromentálních politik (SEEPIA) Univerzity Karlovy.

Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu, říká:

„Bez výrazného snížení energetické náročnosti budov nebude národní energeticko-klimatický plán dávat smysl. Budovy spotřebovávají téměř 40 % energie a podobně se i podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého, hlavní příčiny klimatické změny. Vítáme proto, že experti svou původní chybu modelace mělkých a pomalých renovací napravili. Nyní v modelování počítají s progresivním renovačním scénářem, tedy až s 3x rychlejším tempem renovací budov oproti stávajícímu stavu a s opravdu kvalitními renovacemi. Jde o dosažitelný cíl, který přispěje k řešení současné energetické krize a zároveň pomůže Česku splnit požadavky EU v oblasti úspor energie.“

A dodává.

„Kvalitní renovace zahrnuje zateplení stěn i střechy, výměnu oken, instalaci účinných technologií a malý obnovitelný zdroj. Sníží tak náklady na energie o 70 % až 90 %. Příležitostí pro její realizaci jsou dotační programy a stále více se rozvíjející zvýhodněné bankovní produkty. V současné době se jedná o nejlépe investované peníze jak z pohledu vlastníka nemovitosti, tak i pohledem státu.“

Centrum pasivního domu se podílelo na přípravě dlouhodobé renovační strategie budov ještě jako jedna ze zakládajících organizací iniciativy Šance pro budovy. Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, dodává:

„Dlouhodobě upozorňujeme na nenaplněný potenciál, které Česko v sektoru úspor energie v budovách má. Přitom má na zelenou, nízkouhlíkovou transformaci ekonomiky včetně sektoru budov k dispozici stovky miliard korun z evropských fondů. Jsem rád, že aktuální podoba strategických dokumentů v oblasti energetické politiky státu vyznačuje cestu pro jejich smysluplné využití. Je totiž alarmující, že podle letošních dat žije v Česku až 30 % lidí v energetické chudobě. Státem podpořené energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů jsou cestou, jak z této situace trvale ven.“

Aktuální stav přípravy národního klimaticko-energetického plánu vítá i Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu:

„Zahrnutí progresivního scénáře renovace budov do národního klimaticko-energetického plánu vnímáme jako správný krok, který potvrzuje, že pro realizaci zateplení je v současnosti ideální doba. Před 10 lety se návratnost investice do zateplení bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací poté vycházela na necelých 15 let. Dnes se při využití dotace z programu Nová zelená úsporám investice běžně vrátí do 10 let, často i dříve. To je pětkrát kratší doba než běžná životnost opatření. Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně, a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu.“

Dlouhodobá strategie renovací budov je dostupná na těchto odkazech:

strategie-renovace-a-adaptace-budov.pdf (sanceprobudovy.cz)

Dlouhodobá strategie renovace budov (sanceprobudovy.cz)