Každý pátý Čech není spokojen s tepelným komfortem svého obydlí

Praha 22. srpna 2023 (PROTEXT) – Nejčastěji nás trápí vysoké teploty v obytných prostorech během léta a nutnost přílišného topení v zimě. S vlhkostí a plísněmi se setkává 30 procent Čechů. Těmto problémům lze předejít např. kvalitním zateplením, necelá třetina Čechů žije totiž v nezateplených obydlích. V roce 2017 o jeho realizaci uvažovala pouhá čtvrtina, v současnosti, hlavně kvůli vysoké návratnosti investice, o zateplení přemýšlí třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Sdružení EPS ČR.

Dle nejnovějšího průzkumu Sdružení EPS ČR není každý pátý Čech spokojen s tepelným komfortem svého obydlí. Nejčastějším problémem, který trápí až třetinu respondentů je přílišné teplo v obytných prostorech během letních měsíců. Necelá čtvrtina Čechů pak problémy s tepelným komfortem řeší i v zimním období, kdy musí k dosažení příjemné teploty přehnaně topit. To způsobuje nejen velkou finanční zátěž, ale také zdravotní riziko v podobně šíření plísní vlivem přílišné vlhkosti, s čímž se setkává až 30 % Čechů. Teplené mosty, tedy místa v konstrukci, kudy uniká více tepla než ve zbytku obálky objektu, jsou problémem pro každého desátého Čecha. Všem zmíněným problémům lze předejít realizací kvalitního zateplení fasády. V porovnání s daty z průzkumu realizovaného Sdružením EPS ČR v roce 2017 sledujeme progres, i když tempo zateplování tuzemského bytového fondu je velmi pomalé. Konkrétně, před šesti lety žila v nezatepleném obydlí třetina Čechů, letos je to 30 %.

Zateplení jako první krok ke snížení energetické náročnosti

V případě komplexnější renovace obydlí za účelem snížení energetické náročnosti je preferovaným postupem dle 28 % dotázaných nejdříve kompletní zateplení budovy, následná koupě nových oken s trojskly a posléze pořízení malého tepelného čerpadla či fotovoltaiky.

O zateplení aktuálně uvažuje třetina respondentů průzkumu, nejčastěji z důvodu vysokých účtů za energie (22 %). Pro srovnání, v roce 2017 o zateplení uvažovala pouze čtvrtina Čechů. „Vzestupný trend dokazuje, že si lidé začínají uvědomovat nejen samotnou důležitost zateplení, ale také současnou rekordní návratnost této investice. S aktuálními cenami energií se návratnost běžně pohybuje okolo 10 let, často i méně. Pro srovnání v roce 2013 se návratnost investice bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací pak kolem 15 let“, uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Přibližně 18 % lidí by své obydlí rádo zateplilo, ale z finančních důvodů si to nemohou dovolit. V roce 2017 to byl dvojnásobek (36 %). K financování zateplení i jiných ekologických a ekonomických řešení bydlení může pomoci řada dotačních programů jako například Nová zelená úsporám. „Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu,“ uzavírá Zemene.

Průzkum byl realizován v červnu 2023 za pomoci online nástroje pro sběr dat Instant Research od agentury IPSOS. Na otázky odpovídalo 840 respondentů z celé ČR.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz a o jeho recyklaci na www.recyklujemepolystyren.cz.

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 53 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.