Jen 3 z 10 Čechů si vybaví udržitelnou firmu, pomůže ESG žebříček

Praha 3. července 2024 (PROTEXT) – Udržitelnost firem je pro Čechy čím dál větší téma. Očekávají, že jim pomohou chovat se víc odpovědně i že bude zboží těchto firem zlevňovat. Také požadují po chemických a automotive firmách i podnicích ve stavebnictví, módě nebo tabákovém průmyslu navýšení investic do nápravy jejich škod na životním prostředí i do vytvoření pozitivního dopadu na společnost.

Mnoho firem už takové aktivity má, jen se o nich dozví pouze zlomek veřejnosti. I proto Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Forbes Česko již potřetí vyhlašuje ESG žebříček.

Poslední IPSOS ESG & REPUTATION RESEARCH potvrdil, že udržitelnost hraje v uvažování zákazníků stále zásadnější roli. To, aby se firmy zaměřily na zlepšení svého chování v ESG, je pro zákazníky skoro stejně důležité jako snaha o zajišťování kvalitních služeb a produktů. Udržitelnost jako taková by ale podle Čechů měla stát mezi základními hodnotami každé firmy. I přesto zákazníci v chování a nastavení firem v oblasti ESG stále vidí mezery. Že firmy nedělají dost si myslí polovina respondentů.

Aktivit je spousta, srozumitelné komunikace naopak pomálu

„Chyba může být mimo jiné v komunikaci. Odpovědné aktivity jsou sice stále častěji součástí prezentace firem navenek, i výzkum ale ukázal, že lidé si toho všímají jen v mimořádných situacích. Aktuálně si nějakou odpovědnou firmu vybaví 3 z 10 Čechů, což je škoda,” komentuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace proto hledá společně s magazínem Forbes v rámci ESG žebříčku velké firmy a malé a střední podniky, které skutečně umí vlastní udržitelnost transparentně komunikovat a ukazovat, že je součástí jejich fungování.

„Vidíme, že přinášet příklady dobré praxe směrem k veřejnosti, nejen k odborníkům nebo vedení firem, je stále důležitější. Přestože umí lidé dobře posoudit, jak by se firmy měly chovat a čemu by se měly věnovat, terminologie ESG zůstává doménou odborníků. Musíme tedy ESG nahradit srozumitelnými a praktickými příklady. I k tomu ESG žebříček slouží,” dodává Lucie Mádlová.

Přihlašování je zdarma, firmy pouze vyplní kromě přihlášky i stručný dotazník. „Na základě ESRS standardů jsme vytyčili set otázek, které nám dají průřezový obrázek o aktivitách jednotlivých firem a pomohou i hodnotitelům získat maximálně objektivní pohled na přihlášené společnosti. Pro společnosti je tak zapojení do žebříčku i vzdělávacím nástrojem, který jim pomůže pochopit, co prakticky ESG je,” doplňuje Laura Mitroliosová, CEO CIRA Advisory a odborný garant metodiky hodnocení projektů.

Výsledkem letošního ročníku bude přehled nejlepších velkých a malých a středních firem, které jsou v ESG opravdu dobré. Přihlašování potrvá do 31. července na webu www.esgzebricek.cz, oceněné firmy budou v listopadu exkluzivně zveřejněny v časopise Forbes.

ESG žebříček navíc přinese unikátní pohled na udržitelné aktivity očima veřejnosti. Pro velké podniky umístěné v žebříčku totiž připravili pořadatelé ve spolupráci s agenturou Ipsos průzkum o vnímání jejich značky u veřejnosti co se udržitelnosti týká. Ten ukáže, do jaké míry si lidé všímají aktivit konkrétních velkých firem, jak je vnímají, co oceňují a kde jsou příležitosti pro komunikaci navenek.

Generálním partnerem ESG žebříčku je společnost VISA.

Zdroj dat: Ipsos ESG & Reputation Research, 2023/2024

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti