Jedno z hlavních evropských center pro recyklování nápojových kartonů zahájilo provoz s podporou společností Tetra Pak a Stora Enso

Praha 3. července 2023 (PROTEXT) – • Nová supermoderní linka polské pobočky společnosti Stora Enso ztrojnásobí recyklační kapacitu použitých nápojových kartonů v zemi.

• Je zde velký potenciál k tomu, pokrýt recyklaci celého objemu nápojových kartonů prodaných v Polsku a dodatečné objemy i z dalších zemí střední a východní Evropy.

• Díky přeměně použitých obalů s vysokým podílem papírové složky na znovu použitelné papírové obaly udržuje tato moderní linka v oběhu stále kvalitní suroviny a snižuje tak spotřebu primárních zdrojů.

Díky společné investici společností Tetra Pak a Stora Enso ve výši 29 milionů eur spouští v Polsku provoz nová recyklační linka určená pro použité nápojové kartony. Tato linka má potenciál ztrojnásobit roční kapacitu recyklace nápojových kartonů v zemi, a to z původních 25.000 tun ročně na 75.000 tun. Kromě Polska má linka kapacitu pojmout i části objemů z dalších zemí včetně České republiky, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Estonska a Litvy.

Nejmodernější separační linka společnosti Stora Enso s kapacitou 50.000 tun, která se nachází v polské Ostrolence, se zabývá výhradně separací materiálů z nápojových kartonů, tedy oddělováním papírových vláken od polymerů a hliníku. Tato vlákna jsou následně recyklována do kartonových materiálů, což přispívá k další cirkulaci těchto materiálů přeměnou použitých papírových obalů na nové obalové materiály na papírové bázi. Nové zařízení pro recyklaci papírových materiálů doplňuje česká společnost Plastigram Industries, která společně s firmou Tetra Pak průmyslově využívá recyklovaný polyAl (směs hliníku a polyetylénu)[1] k výrobě nových produktů.

„Již několik dekád se zaměřujeme na neustálé zvyšování kapacity recyklace nápojových kartonů. Spolu s recyklačními zařízeními, poskytovateli technologií a dalšími dodavateli investujeme do vybavení a modernizace takovýchto zařízení,“ dodává Lars Holmquist, výkonný viceprezident pro udržitelnost a komunikaci ve společnosti Tetra Pak. „V roce 2022 přispěla společnost Tetra Pak na projekty sběru a recyklace celosvětově částkou téměř 30 milionů eur[2], přičemž v následujících letech plánuje podpořit recyklaci ještě více a investovat až 40 milionů eur za rok. Tetra Pak je součástí Aliance pro nápojové kartony a životní prostředí (ACE) a podporuje ambici tohoto odvětví, která spočívá ve zvýšení sběru nápojových kartonů v EU, a to ze stávajících 70 % na 90 % do roku 2030,“ pokračuje Lars Holmquist. „Velmi mě těší, že naše spolupráce se společností Stora Enso vyústila do vybudování jednoho z největších evropských recyklačních center pro nápojové kartony, což přispívá k dosažení těchto cílů. Jde také o skvělý příklad toho, jak lze pomocí systémových a kolektivních opatření udržovat v oběhu kvalitní obnovitelné materiály, jako jsou například papírová vlákna.“

„Ve Stora Enso jsme velmi rádi za spolupráci se společností Tetra Pak, která stejně jako my klade důraz na vývoj udržitelných řešení. Tato nová nejmodernější linka významně zvýší evropské recyklační kapacity a znamená důležitý posun vpřed v oblasti oběhového hospodářství spotřebních obalů. Mimo rozšíření našeho polského recyklačního střediska přispěje nová linka k dosažení cílů v oblasti recyklace a snižování množství odpadu, které jsou součástí návrhu nařízení Evropské Unie týkající se regulace obalů a odpadu z obalů,“ doplňuje Hannu Kasurinen, výkonný viceprezident obalové divize ve společnosti Stora Enso.

Nová linka tak zefektivní, a navíc zvýší recyklaci nápojových kartonů v celé střední a východní Evropě, což je jasným znamením snahy obalového odvětví jít vstříc plánovaným nařízením EU o obalech a odpadech z obalů (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Recyklace má klíčovou roli v ekologickém směřování v odvětví potravinářských obalových materiálů. Toto odvětví již investovalo celkem 200 milionů eur právě do zvýšení recyklačních kapacit a do roku 2027 má v plánu investovat dalších 120 milionů eur[3].

Poznámky pro editory


Tetra Pak a Stora Enso spojily své síly a ztrojnásobily recyklační kapacitu nápojových kartonů v Polsku


Společnosti Stora Enso a Tetra Pak zahájily studii realizovatelnosti s cílem urychlit recyklaci nápojových kartonů v zemích Beneluxu


Firma Tetra Pak představila spolupráci a investice v oblasti recyklace před Dnem Země


Tetra Pak vyzývá ke spolupráci na inovacích při řešení výzev v oblasti udržitelnosti v potravinářském obalovém průmyslu


Komplexní přístup k recyklaci napříč hodnotovým řetězcem a místními iniciativami

Podpora oběhových řešení

O společnosti Tetra Pak

Tetra Pak je jedním ze světových lídrů v oblasti zpracování potravin a obalových řešení. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli a poskytujeme bezpečné, inovativní a ekologicky nezávadné produkty, které každý den splňují potřeby stovek milionů lidí ve více než 160 zemích. S více než 25.000 zaměstnanci po celém světě věříme v odpovědné vedoucí postavení v oboru a udržitelný přístup k podnikání.

Náš slib „CHRÁNÍME DOBRÉ™“ odráží náš závazek k tomu, aby byly potraviny všude bezpečné a dostupné.

Více informací o Tetra Pak naleznete na www.tetrapak.com nebo na sociálních sítích YouTube, Twitter, LinkedIn.

youtube.com/user/tetrapak

@tetrapak

https://www.linkedin.com/company/tetra-pak/

Kontakt pro média:

Grayling Czech Republic

Olga Dittrich

e-mail: olga.dittrich@grayling.com

[1] Nevláknitá složka nápojových kartonů je známá jako polyAl, což označuje vrstvy polyolefinů a hliníku, které se používají jako bariéra proti pronikání kyslíku a vlhkosti k ochraně potravin balených v aseptických nápojových kartonech

[2] Investice OPEX i CAPEX

[3] Více informací naleznete na odkazu
https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.