Jak na výměnu špaletových oken nebo rekonstrukci fasády v památkové zóně v Praze? Poradíme!

Lidskou přirozeností je snaha o život v komfortním a kulturní prostředí. S touhle potřebou ale v průběhu let neodmyslitelně souvisí také nutnost částečné nebo kompletní modernizace. Pokud jde o bytový dům nacházející se v památkové zóně nebo rezervaci, jichž je nejen v našem hlavním městě nespočet, může být situace o něco komplikovanější.

Chcete modernizovat? Musíte vědět, jak na to!

Vlastníci těchto domů, které se nachází v památkové zóně či rezervaci (např. SVJ, přímí majitelé nebo bytová družstva), tak často neví, jak na výměnu stávajících špaletových oken, rekonstrukci fasády nebo další opravy a modernizace tak, aby vše probíhalo v souladu s platnými vyhláškami a Odborem památkové péče (MHMP OPP). Pokud modernizaci vážně zvažujete, pak jsou následující řádky určeny právě vám!

Na přípravu si vyčleňte dostatek času a začněte hned teď 

Připravte se na to, že realizovat zásah do bytového domu stojícího v památkové zóně nebo rezervaci bude vyžadovat spoustu času a trpělivosti. Jako první je totiž potřeba vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD), což může trvat klidně i dva měsíce. Vše samozřejmě závisí na náročnosti realizace i schopnostech projektanta.

Jakmile projektovou dokumentaci obdržíte, je potřeba společně s ní požádat o vydání Závazného stanoviska odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP OPP). Ve chvíli, kdy žádost podáte, připravte se na další dva až tři měsíce čekání.

Zde se výsledná doba odvíjí od vytíženosti odboru, stejně jako kvality vypracované PD. Pokud odbor památkové péče shledá nedostatky v obsahových či formálních náležitostech dokumentace, vyzve žadatele k jejich odstranění, což může výsledný termín pochopitelně o několik týdnů, často i měsíců prodloužit.

Jak dlouho to celé potrvá? 

Pokud řešíte např. výměnu špaletových oken, počítejte s tím, že celý proces od zpracování projektové dokumentace, přes její schválení a vydání Závazného stanoviska u MHMP OPP, může trvat klidně i půl roku. Samotnou výrobu oken je pak nutné zamluvit s ohledem na vytíženost výroby už několik měsíců předem.  Montáž oken v bytovém domě pak zabere pak cca měsíc.

U opravy a restaurování historické fasády zabere celý proces od provedení sondážního průzkumu, vypracování odborného posudku, podání žádosti  až po schvalovací proces u MHMP OPP, zhruba 3 – 4 měsíce  a další měsíc až tři je potřeba věnovat samotné realizaci opravy, samozřejmě je to odvislé od její velikosti a rozsahu poškození. Rozhodně tak nepůjde o žádnou „hurá akci,“ provedenou během dvou víkendů.

Spolupracovat s odborníky se vyplatí 

Protože nepatří schvalovací proces oprav a modernizací u bytových domů postavených v památkové zóně nebo památkové rezervaci k nejjednodušším a nejrychlejším, je dobré se na něj důkladně připravit a v ideálním případě také požádat o pomoc odborníky, kteří za vás celý proces zrealizují, od provedení sondážních průzkumů, vypracování odborných posudků a zpracování PD, podání žádostí  až po zajištění Závazného stanoviska od OPP MHMP. 

Pokud se rozhodnete pro výměnu špaletových oken, sázejte na odbornou firmu s dlouholetou praxí. Jednou takovou je ryze česká společnost OKNA STABIL, která nabízí nejdelší záruku na tuzemském trhu (15 let) a s jejich okny ušetříte ročně až 25% nákladů za vytápění.

Okna této společnosti spojují tradiční českou řemeslnou kvalitu a špičkové technologie. Kromě toho se vyznačují dlouhou životností a splňují vysoké nároky na energetickou úsporu díky vynikajícím izolačním vlastnostem.

Náš tip: Zkušení zaměstnanci společnosti OKNA STABIL oknastabil.cz nabízí kompletní vypracování veškeré projektové dokumentace pro podání žádostí o Závazné stanovisko a komunikaci s příslušnými úřady a rádi vám pomohou také se žádostí o níže uvedený grant Magistrátu hl. m. Prahy.

Plánujete opravu nebo restaurování historické fasády? Pak pro změnu oslovte odborníky ze společnosti HIFAS, www.hifas.cz která provádí kompletní opravy a restaurování fasád, včetně obnovy ploch a štukové výzdoby, oprav poškozených říms, šambrán, reliéfů, bosáží, konzolí a dalších zdobných prvků. Veškeré restaurátorské práce jsou prováděny z lešení, aby mohla být zajištěna řádná kvalita díla, nikoliv z lana.

Pokud jsou navíc původní prvky zcela zničené, s precizností sobě vlastní vyrobí jejich věrohodné repliky řemeslníci a umělci licencovaní Ministerstvem kultury. Před samotnou modernizací samozřejmě nechybí odborná konzultace, poradenství a připravení cenové nabídky na míru.

Mohlo by vás zajímat: Odborníci ze společnosti HIFAS za vás zpracují kompletní dokumentaci pro podání žádostí o Závazné stanovisko a komunikaci s příslušnými úřady a zároveň vám i v tomto případě pomohou se žádostí o granty.

GRANTY = úspora až 50 % nákladů 

Jistě nám dáte za pravdu, že výměna špaletových oken nebo restaurování historické fasády rozhodně nepatří k nejlevnějším záležitostem. Závěrem se proto hodí doplnit informaci o tom, že náklady na výměnu špaletových oken a opravu fasád u objektů v památkové zóně a památkové rezervaci lze významně snížit díky grantům od Magistrátu hl. m. Prahy, který podporuje renovaci nemovitostí v památkové zóně a rezervaci na území hlavního města!

Se žádostí o grant vám rovněž společnosti OKNA STABIL a HIFAS pomůžou. 

NZÚ DOTACE (Nová zelená úsporám) pro bytové domy v Praze = DALŠÍ ČÁST VRÁCENÝCH FINANCÍ

Při výměně všech oken v celém bytovém domě, pravděpodobně dojde ke snížení energetické náročnosti stávajícího stavu bytového domu. Lze tedy podat žádost o podporu v programu NZÚ.

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, případné zateplením obvodových stěn, střechy, stropu nebo podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.

Náš tip: Zkušení zaměstnanci společnosti OKNA STABIL nabízí kompletní vypracování průkazu PENB pro posouzení možností získání dotace a dále zpracování kompletní projektové dokumentace pro podání žádostí o NZÚ. www.oknastabil.cz