JA Solar uvádí na trh novou generaci modulu DeepBlue 4.0 Pro

Peking (Čína) 30. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – – Větší obdélníkové křemíkové destičky zajišťují maximální flexibilitu modulu –

Společnost JA Solar dnes na veletrhu SNEC 2023 představila svůj nový modul typu n s názvem DeepBlue 4.0 Pro. Tento modul, založený na novém rozměru obdélníkové křemíkové destičky nové generace, přitahuje pozornost celého odvětví.

Modul využívá články vyřezané z obdélníkových křemíkových destiček nové generace typu n, které nezávisle vyvinula společnost JA Solar a které se vyznačují dlouhou životností a nízkým obsahem kyslíku. V kombinaci s technologií vysoce účinného článku Bycium+ s pasivovaným kontaktem typu n dosahuje napětí otevřeného obvodu (Open Circuit Voltage, Voc) článku 725 mV, přičemž účinnost článku při hromadné výrobě dosahuje 25,3 %. DeepBlue 4.0 Pro navíc integruje technologii SMBB, technologii zapouzdření s vysokou hustotou a další technologie zvyšující kvalitu a účinnost, díky nimž výkon 72článkového modulu dosahuje 630 W a účinnost modulu přesahuje 22,5 %. Ve srovnání s běžnými 78článkovými moduly řady 182 (2465 mm x 1134 mm) z odvětví přináší lepší výkon při současném snížení pracovního napětí nového rozměru o 7,6 %, což snižuje BOS (náklady na rovnováhu systému) i riziko vzniku tzv. horkých míst (hot spotů) u modulů.

Nejdůležitějším prvkem modulu DeepBlue 4.0 Pro jsou křemíkové destičky o rozměrech 182 x 199 mm, které umožňují jeho využití v různých scénářích. Na rozdíl od jiných obdélníkových křemíkových destiček dokáže obdélníková křemíková destička o rozměrech 182 x 199 mm zachovat šířku 1134 mm a zároveň pomocí různých metod řezání vyhovět čtyřem hlavním variantám délky modulů (1762 mm, 2333 mm, 2384 mm a 2465 mm). DeepBlue 4.0 Pro tak splňuje požadavky různých scénářů použití, jako jsou střešní systémy pro obytné domy, komerční a průmyslové střešní systémy či elektrárny.

Podobně jako dřívější DeepBlue 4.0 X nabízí DeepBlue 4.0 Pro vynikající kapacitu výroby energie a spolehlivý výkon. Technologie DeepBlue 4.0 Pro je založena na technologii článků Bycium+ a vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi při výrobě energie, jako je nižší degradace, lepší teplotní koeficient, vyšší zisk při výrobě energie v bifaciálním režimu a lepší výkon při nižším ozáření. V porovnání s běžnými moduly typu p ukázaly výsledky jednoročních provozních testů společností JA Solar a TÜV NORD u modulu typu n s článkem Bycium+ nárůst výroby elektrické energie o přibližně 3,9 %, což zcela dokazuje jeho kapacitu pro výrobu elektrické energie. Modul DeepBlue 4.0 Pro navíc absolvoval řadu náročných testů stárnutí a všechny výsledky splňují požadavky testování podle norem IEC.

Odvětví fotovoltaiky již plně schválilo výkonnost, bezpečnost a spolehlivost modulu DeepBlue 4.0 Pro v různých scénářích použití. V době uvedení na trh získal tento modul tyto rozhodující certifikáty: certifikát TÜV SÜD od společnosti TÜV SÜD, certifikát odolnosti proti korozi solnou mlhou, certifikát odolnosti proti korozi čpavkem a certifikát odolnosti proti prachu a písku od společnosti TÜV NORD, a dále certifikát Golden Sun pro fotovoltaické výrobky, certifikát spolehlivosti fotovoltaického systému při nerovnoměrném zatížení sněhem a certifikát kompatibility flexibilního nosičového systému pro fotovoltaiku od společnosti CGC.

Filozofií společnosti JA Solar při navrhování produktů je „uzpůsobeno pro zvýšení hodnoty pro zákazníka“, přičemž zlepšení parametrů BOS a LCOE u modulu DeepBlue 4.0 Pro tento slib zcela naplňuje. Díky kombinaci výhod, jako je vysoká účinnost, vysoký výkon, lepší výrobní kapacita a vysoká spolehlivost, dokáže DeepBlue 4.0 Pro přinést zákazníkům vyšší zisky. Ve srovnání s moduly typu p v různých scénářích použití, typech projektů a způsobech instalace lze BOS (náklady na rovnováhu systému) modulu DeepBlue 4.0 Pro snížit přibližně o 2 – 4,5 % a LCOE (sdružené náklady na výrobu energie) přibližně o 2,5-6 %. Oproti původní verzi modulu typu n lze náklady na BOS modulu DeepBlue 4.0 Pro snížit přibližně o 1,4-2,8 % a LCOE lze snížit přibližně o 0,7-1,6 %.

KONTAKT: Oriana Zhang, 86-1063611888*1697, zhangbobo@jasolar.com