Institut Tsinghua pro změnu klimatu a Asijská rozvojová banka vybízejí společně k zavedení osvědčených přírodě blízkých opatření v Asii

Montreal 12. prosince 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Konference OSN o změně klimatu COP27 v Egyptě skončila necelé tři týdny před zahájením 15. konference OSN o biologické rozmanitosti (CBD COP15) v Montrealu. Agendy smluv OSN o změně klimatu a biologické rozmanitosti se stále více prolínají. To odráží rostoucí pochopení souvislostí mezi těmito dvěma problémy a potřebu integrovaných řešení.

Ústav pro změnu klimatu a udržitelný rozvoj na univerzitě Tsinghua (Institute of Climate Change and Sustainable Development at Tsinghua University, ICCSD) a Asijská rozvojová banka (Asia Development Bank, ADB) společně oznámily, že na konferenci CBD COP15 vyzvaly k uplatnění osvědčených postupů v oblasti přírodě blízkých opatření v Asii.

„Cesta k uhlíkové neutralitě je systematická revoluce týkající se celé společnosti, takže uhlíková neutralita přesahuje rámec změny klimatu a přírodě blízká opatření (Nature-based Solutions, NbS) by měla jít nad rámec pouhého pohlcování uhlíku,“ řekl Dr. WANG Binbin, vedoucí ICCSD C+NbS a výkonný generální tajemník Globální aliance univerzit pro klima (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC).

NbS, definovaná na zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí letos v březnu, označuje „opatření na ochranu, zachování, obnovu, udržitelné využívání a řízení přírodních nebo pozměněných suchozemských, sladkovodních, pobřežních a mořských ekosystémů, která účinně a adaptivně řeší sociální, ekonomické a environmentální výzvy a současně zajišťují blahobyt lidí, ekosystémové služby a odolnost a přínosy pro biologickou rozmanitost“.

Tato doprovodná akce s názvem „Inovativní cesta k uhlíkově neutrální budoucnosti“, kterou společně pořádají ICCSD a ADB, má podpořit další zkoumání potenciálu přírody, zejména udržitelného využívání přírodních zdrojů z hlediska změny klimatu.

„Jako odborník na klima se domnívám, že veškerá obnovitelná energie pochází z přírodních zdrojů, takže pokud se shodneme na tom, že obnovitelná energie je řešením směrem k nulovým emisím v budoucnosti, pak se z tohoto pohledu jedná o přírodě blízká opatření.“ Dr. WANG zdůraznil: „Měli bychom podporovat synergickou a integrovanou perspektivu.“

S cílem využít sílu přírody při řešení změny klimatu ICCSD provozuje platformu C+NbS s více než 400 globálními partnery a od roku 2019 provádí studii o sledování globálních postupů, která byla zahájena hned po summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu v New Yorku, kde byly Čína a Nový Zéland přizvány k vedení koalice NbS. Výzkum zahrnoval vytvoření databáze 300 globálních případů a následnou formulaci hodnotícího kritéria, které zohledňuje pokyny ekologické civilizace, cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) s odkazem na globální standard IUCN.

„Na základě 6 primárních screeningových indikátorů a 3 dimenzí hloubkového hodnocení jsme z databáze vybrali 28 dobrých případů, které budou doporučeny ke zveřejnění během první fáze konference CBD COP15 v Kchun-mingu,“ uvedl Dr. WANG. „V dalším kroku bude rozsah výzkumu zúžen na regionální úroveň, aby bylo možné přesněji nalézt nejmodernější a příkladné praktické případy.“

ICCSD se dále spojil s ADB, aby vytvořil asijskou databázi NbS pro hlubší analýzu těchto postupů v celém regionu. Všechny organizace, které mají v Asii související praxi, mohou své případy zaslat na adresu iccsd@tsinghua.edu.cn do 31. března 2023. Zpráva o výzkumu má být zveřejněna na 28. konferenci OSN o změně klimatu v Dubaji.

Tato doprovodná akce znamenala začátek strategického partnerství mezi ICCSD a ADB. Zástupci organizací The Nature Conservancy (TNC), Světového ekonomického fóra a ClientEarth spolu s globálním ambasadorem mládeže GAUC si během plenárního zasedání vymění poznatky z výzkumu a praktického pokroku v této oblasti.

„Jsme přesvědčeni, že se silnou podporou a sítí ADB v Asii najdeme další inovativní řešení pro uhlíkově neutrální budoucnost,“ řekl LI Zheng, prezident ICCSD.

„Příroda je nyní považována za klíč k řešení akutních krizí, kterým čelí asijsko-pacifický region, a to změnám klimatu, ztrátám biologické rozmanitosti a nedostatku potravin,“ uvedl ZHANG Qingfeng, předseda tematického výboru ADB pro životní prostředí. Podle Zhanga ADB také spolupracuje se Stanfordskou univerzitou na rozvíjení potenciálu přírody.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1965063/The_side_event_attracted_leading_experts_world.jpg

KONTAKT: Lu Lin, +86-13810469856