Iniciativy Tech For Refugees a Flexport.org rozšiřují své partnerství na pomoc uprchlíkům na Ukrajině, v Pákistánu a na východoafrickém poloostrově

San Francisco (USA) 22. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Další finanční prostředky ve výši 8 milionů dolarů od nadace Breakthrough Prize Foundation podpoří iniciativu Flexport.org v jejím úsilí při zajišťování dodávek potravin a zásob pro uprchlíky na Ukrajině, v Pákistánu a v oblasti východoafrického poloostrova

Organizace Tech for Refugees Initiative a Flexport.org dnes oznámily rozšíření svého humanitárního úsilí na pomoc uprchlíkům. Kromě získání nových finančních prostředků na nouzové situace v Pákistánu a na východoafrickém poloostrově zvyšují také své stávající úsilí na podporu uprchlíků před válkou na Ukrajině.

Iniciativa Tech for Refugees, která byla zahájena v dubnu letošního roku a na niž přispěla částkou 100 milionů dolarů nadace Breakthrough Prize Foundation, založená Julií a Jurijem Milnerovými, podporuje technologické organizace v jejich úsilí při poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a ze zemí po celém světě. Mezi organizace, které v současné době s touto iniciativou spolupracují, patří Flexport.org , Airbnb.org , Spotify a další.

Organizace Flexport.org je akční odnoží digitální spediční společnosti Flexport. Využívá logistickou platformu této společnosti a partnerství s důvěryhodnými mezinárodními humanitárními organizacemi k dodávkám zdravotnického vybavení a další důležité pomoci. V uplynulých šesti měsících organizace Flexport.org doručila humanitární pomoc, která pomohla zlepšit životní podmínky více než 6 milionům Ukrajinců: koordinovala doručení 409 zásilek do 6 zemí, které přijaly ukrajinské uprchlíky, obsahující pomoc v hodnotě milionů liber, včetně sanitek, nemocničních lůžek, hygienických souprav a dalších nouzových potřeb.

Ačkoliv se program v současné době zaměřuje především na Ukrajinu (odkud uprchlo více než 7,5 milionu lidí), kde bude nově financován částkou 5 milionů dolarů, bude pomoc zaměřena také na uprchlické krize v Pákistánu a v oblasti východoafrického poloostrova. Částka celkem 2 milionů dolarů podpoří činnosti organizace Flexport.org v oblasti východoafrického poloostrova, a bude tedy určena mimo jiné do Čadu, Eritreje, Etiopie, Keni a Somálska, kde se podle odhadů aktuálně nachází 4,6 milionu uprchlíků a žadatelů o azyl, což je téměř šestina celkového počtu uprchlíků na světě. Program bude dodávat potraviny lidem vysídleným v důsledku hladomoru – jak pro zajištění přímé pomoci uprchlíkům, tak i těm, kterým hrozí, že by se jimi stát mohli. Částka 1 milionu dolarů bude investována také na pomoc lidem prchajícím před nedávnými katastrofálními záplavami v Pákistánu, které ještě zhoršily stávající nouzovou situaci více než milionu lidí, prchajících do této země z Afghánistánu.

Nové finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím globální grantové organizace CAF America.

„Uprchlická krize na Ukrajině, ale i na celém světě, například v Pákistánu a ve východní Africe, ovlivňuje životy milionů lidí,“ konstatoval Yuri Milner, zakladatel organizace Tech for Refugees. „I nadále budeme podporovat obdivuhodné úsilí organizace Flexport.org a našich dalších partnerů, abychom reálným způsobem změnili jejich životy.“

„Principy organizace Tech for Refugees jsou v souladu s principy organizace Flexport.org a rozšíření naší spolupráce je významnou událostí v úsilí obou organizací pomáhat lidem v nouzi,“ řekla Susy Schönebergová, zakladatelka a vedoucí organizace Flexport.org. „Odhodlání, které Jurij se svým týmem prokázal při pomoci lidem postiženým konfliktem na Ukrajině a dalšími humanitárními krizemi, je zářným příkladem toho, co mohou jednotlivci a organizace udělat, aby jejich úsilí mělo reálný pozitivní vliv na životy lidí.“

O organizaci Flexport.org

Organizace Flexport.org – akční odnož společnosti Flexport – byla vytvořena s cílem optimalizovat logistiku pro zajištění sociálního a environmentálního dopadu, spolupracovat s důvěryhodnými mezinárodními humanitárními agenturami a neziskovými organizacemi na dodávkách humanitární pomoci tam, kde jsou potřeba, a pomáhat organizacím plnit jejich cíle udržitelnosti snáze a s nižšími náklady. Od roku 2016 organizace Flexport.org doručila pomoc v hodnotě více než 46 milionů liber do více než 60 zemí, zásilkami financovanými z fondu Flexport.org podpořila více než 106 milionů lidí a pomohla více než 4000 společnostem kompenzovat uhlíkové emise z dopravy.

O nadaci Breakthrough Prize Foundation

Nadace Breakthrough Prize Foundation je charitativní nadace založená filantropem a technologickým investorem Jurijem Milnerem a jeho ženou Julií, která se věnuje rozvoji klíčových znalostí, oslavě vědeckých úspěchů a využití vědeckých a technologických inovací ke zlepšování života lidí a inspirování budoucích generací.

Mezi aktivity nadace patří udílení ceny Breakthrough Prize, která oceňuje nejlepší světové vědce v oblasti přírodních věd, základní fyziky a matematiky, Breakthrough Junior Challenge, každoroční celosvětová videosoutěž pro studenty, která se snaží podporovat kreativní vědecké myšlení, a Breakthrough Initiatives, soubor vědeckých programů zkoumajících základní otázky života ve vesmíru.

Mezi další filantropické aktivity Jurije a Julie Milnerových patří v poslední době také humanitární činnost v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a ukrajinskou uprchlickou krizí.

KONTAKT: Dotazy médií ohledně iniciativy Tech For Refugees adresujte na: Rubenstein Communications, Inc., New York, New York; Janet Woottenová, jwootten@rubenstein.com / +1-212 -843-8024; Kristen Bothwellová, kbothwell@rubenstein.com / +1-212-843-9227