Huawei zahajuje letošní globální analytický summit: společnou prosperitou k digitální budoucnosti

Šen-čen (Čína) 20. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei dnes v Šen-čenu zahájila 20. ročník svého globálního analytického summitu Global Analyst Summit (HAS). Na akci se sešlo více než 1000 průmyslových či finančních analytiků, klíčových názorových vůdců a zástupců médií z celého světa, kteří diskutovali o stavu odvětví ICT, včetně strategií rozvoje, plánů digitální transformace a budoucích trendů.

Konferenci úvodním projevem zahájila Sabrina Meng, místopředsedkyně představenstva, rotující předsedkyně a finanční ředitelka společnosti Huawei. „Digitalizace představuje pro celé naše odvětví modrý oceán,“ uvedla. „Společnost Huawei bude i nadále investovat do oblastí, jako jsou konektivita, výpočetní technika, úložiště a cloud.“

„Naším cílem je poskytovat zákazníkům digitální infrastrukturu s co nejjednodušší architekturou a nejvyšší možnou kvalitou, která nabízí nejlepší možnou funkci při co nejnižších nákladech. Naším cílem je pomáhat organizacím přejít na digitální technologie ve čtyřech fázích: digitalizace operací, budování digitálních platforem, umožnění inteligentních technologií na bázi platforem a využití inteligentních technologií. Nastal čas, abychom společně prosperovali v této nové a vzrušující digitální budoucnosti.“

Sabrina Meng se dále podělila o tři hlavní poznatky z téměř desetileté zkušenosti společnosti Huawei s digitální transformací. „Zaprvé je důležité mít strategii. Digitální transformace ve své podstatě spočívá ve strategickém plánování a strategických rozhodnutích. Úspěšná digitální transformace musí být řízena strategií, nikoli technologií.“

„Zadruhé, základem jsou data,“ pokračovala. „Ta vytvářejí hodnotu pouze tehdy, když proudí napříč organizací, takže jejich metodická správa je klíčová. Integrace dat napříč různými dimenzemi vytvoří ještě větší hodnotu.“

„Za třetí, cílem je inteligence. Data definují produktivitu novým způsobem. Digitalizace operací a budování digitálních platforem pomáhá čistit, vizualizovat a agregovat data a vytváří základ pro digitální transformaci. Nasazení inteligence znamená, že data lze využívat na požádání, že budou snáze pochopitelná a že na jejich základě bude možné snáze jednat. Digitální transformace se tak posune na další úroveň.“

Na akci vystoupil také Dr. Zhou Hong, prezident Institutu strategického výzkumu při společnosti Huawei. Podělil se o hypotézy a vize společnosti Huawei pro budoucí inteligentní svět a podrobně popsal, jak můžeme zkušenosti převést na strukturované znalosti a položit základy pro využívání inteligence.

„Přehodnocení přístupů k sítím a výpočetní technice má zásadní význam s tím, jak se blížíme k inteligentnímu světu,“ řekl Zhou. „V oblasti sítí máme vše, co je potřeba k tomu, abychom překročili hranice Shannonových vět – a také aplikace jeho teorie – a v příštím desetiletí dosáhli stonásobného zvýšení síťových schopností. V oblasti výpočetní techniky se posuneme směrem k novým modelům, architekturám a komponentám a rozvineme si schopnost porozumět inteligenci a řídit ji. Budeme také dále zkoumat využití umělé inteligence pro průmyslové aplikace, vědu a další oblasti.“

Po obou hlavních projevech následovala panelová diskuse o roli, kterou hraje digitální produktivita v procesu digitalizace průmyslu, o výzvách, kterým průmysl čelí v procesu digitalizace, o doporučených opatřeních a také o očekáváních pro průmysl při budování digitální produktivity. Mezi panelisty byli Li Peng, hlavní specialista společnosti China Southern Power Grid Corporation a výkonný ředitel její skupiny Digital Power Grid Group, Liang Yongji, výkonný ředitel pro techniku a technologie Airport Authority Hong Kong, Liu Hong, vedoucí technologického oddělení GSMA ve Velké Číně, a Charles Ross, ředitel oddělení Technologie a společnost ve společnosti Economist Impact.

V roce 2023 uplyne 20 let od konání každoročního summitu Huawei Global Analyst Summit. Letošní summit, který zahrnuje řadu tematických sekcí, se koná od 19. do 20. dubna.

Další informace naleznete na https://www.huawei.com/en/events/has

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058140/photo.jpg

KONTAKT: Yifan Ji, jiyifan2@huawei.com