Huawei: Urychlení změn a společné utváření chytřejších a ekologičtějších financí

Barcelona 2. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V rámci Světového mobilního kongresu 2023 (MWC 2023) se koná úspěšné fórum finančního průmyslu s názvem Urychlení změn a společné utváření chytřejších a ekologičtějších financí. Globální finanční zákazníci a partneři se sešli, aby diskutovali o rychlejším zavádění technologií a inovativním zvýšení produktivity.

Globální ekonomika má nyní co do činění s novými pořádky. Ve finančním sektoru probíhají změny. Jak urychlit používání nových technologií a inovativně zvýšit produktivitu? Jason Cao, generální ředitel Huawei Global Digital Finance, řekl: „Porozumíte, když budete trend studovat, budete moudří, když jej budete sledovat, a zvítězíte, když se mu přizpůsobíte.“ Společnost Huawei usiluje o urychlené zavádění technologií v šesti oblastech, včetně přechodu od transakcí k digitální interakci, vývoje cloudových aplikací a dat, vývoje infrastruktury v duchu MEGA, industrializace dat a aplikace UI, zlepšení analýzy dat v reálném čase a přechodu na špičkový mozek na bázi UI. Tímto způsobem pomáháme zákazníkům v sektoru financí urychlit změny, inovativně zvýšit a také zviditelnit produktivitu a urychlit vývoj.

V zájmu optimalizace interakce se zákazníky a jejich prožitku pracuje Huawei se svými partnery na rychlém budování superaplikačních platforem s veřejným cloudem SaaS, což podporuje vývoj flexibilnějších a agilnějších digitálních produktů. Díky novým metodám získávání zákazníků, poskytování služeb a interakce pomáhá Huawei finančním institucím výrazně snížit náklady na získávání zákazníků a urychlit přechod od obchodní činnosti založené na transakcích na digitální interakci. Komplexní mobilita a inteligence finančních služeb urychlují modernizaci klíčových aplikací a dat, takže vývoj v cloudu se stává realitou. Společnost Huawei pomocí vysoce spolehlivé infrastruktury, cloudu, GaussDB a migrace dat pomáhá společnosti Postal Savings Bank of China (PSBC) reformovat její klíčové systémy a poskytovat v cloudu služby 650 milionům retailových uživatelů.

Data a umělá inteligence jsou stále inkluzivnější a zahrnují všechny scénáře a procesy služeb. Společnost Huawei buduje špičkové řešení datové inteligence, které pomůže bance China Merchants Bank (CMB) vyvinout cloudovou datovou platformu. Tato inteligentní platforma zlepší rozhodování a obchodní operace CMB ve třech ohledech: lepší platforma, vyšší efektivita a zohlednění většího počtu scénářů. Zrychlená analýza v reálném čase podporuje využívání dat, poskytuje pro ně prostor a umožňuje rychlejší růst obchodní činnosti. Společnost Huawei neustále zdokonaluje modely NLP (Natural Language Processing), CV (Computer Vision), grafů a znalostních výpočtů, které pracují se stovkami miliard parametrů. Díky většímu výpočetnímu výkonu, jednotné platformě AI a optimalizovaným modelům velkých dat urychluje společnost Huawei budování výkonného mozku na bázi AI, integruje AI do interakce s uživateli a do produktů a přenáší inovace z jednotlivých služeb na celý obchodní proces a i jinam, což umožňuje inkluzivní inovace.

Tyto modernizované cloudové nativní aplikace neustále optimalizují připojení uživatelů a kontaktní body. Díky společné inovaci úložných, výpočetních, síťových a cloudových technologií urychluje společnost Huawei vývoj infrastruktury v duchu MEGA (Multi-domain Collaboration, Experience, Green and Autonomous). Finanční instituce tak mohou rozvíjet digitální infrastrukturu s vysokým výkonem, dostupností, bezpečností, efektivitou provozu a údržby a udržitelností.

Digitalizace je budoucnost. Společnost Huawei Digital Finance při svých aktivitách v hlubinách finančního sektoru přijímá změny a neustálé inovace. Přizpůsobuje se aktuálním scénářům, spojuje síly se zákazníky a partnery, modernizuje servisní kapacity a poskytuje stále inovativnější řešení, která urychlují zavádění nových technologií a inovativně zvyšují produktivitu pro ekologické, digitální a inteligentní finance.

Společnost Huawei poskytuje služby více než 2 500 finančním zákazníkům ve více než 60 zemích a regionech, k nimž se řadí i 50 ze 100 největších světových bank. Další informace o digitálních finančních řešeních společnosti Huawei naleznete na stránce https://e.huawei.com/en/industries/finance

Média se mohou obracet na adresu hwebgcomms@huawei.com

Fotografie:
https://mma.prnewswire.com/media/2012426/image_986294_75759467.jpg