Huawei se připojuje k patentovému fondu Sisvel Wi-Fi 6 jako zakládající člen

Šen-čen (Čína) 21. července 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei dnes oznámila, že se stává jedním ze zakládajících členů patentového fondu Sisvel Wi-Fi 6. Cílem tohoto nového fondu je sdílení základních patentů společnosti Huawei i dalších inovátorů spojených se standardem Wi-Fi 6. Huawei se zároveň stává také držitelem licence fondu.

„Společnost Huawei velmi těší možnost sdílet naše inovativní technologie Wi-Fi s partnery z oboru,“ řekl vedoucí oddělení práv duševního vlastnictví společnosti Huawei Alan Fan. „Technologie Wi-Fi se široce využívají v mnoha oblastech, od spotřební elektroniky přes inteligentní domácnosti po průmyslové provozy. Patentový fond zvýší transparentnost licencování patentů a omezí licenční spory. Implementátoři mohou získat licenci na všechny patenty ve fondu najednou, což zvyšuje efektivitu a zároveň snižuje náklady pořizování licencí.“

Podle Fana se společnost Huawei dlouhodobě zasazuje také o náležité ocenění inovací. Patentové fondy mohou společnostem, zejména malým a středním podnikům, usnadnit obchodování licencí a následně umožnit investovat příjmy z licencí do dalších inovačních aktivit. Společnost Huawei proto doufá, že úspěšné fungování tohoto patentového fondu povzbudí k investicím do technologií Wi-Fi nové generace i další společnosti.

Prezident společnosti Sisvel International Mattia Fogliacco dodává: „Jsme nadšeni, že můžeme mezi vlastníky patentů v našem novém sdružení přivítat společnost Huawei. V posledních dvou letech příprav jsme vytvořili rámec, který podle našeho názoru prospěje technologickým trhům jako celku, odstraní třecí plochy a sjednotí zájmy inovátorů a implementátorů. Připojení společnosti Huawei jako zakládajícího člena a držitele/poskytovatele licencí je pro nás významným důkazem správnosti tohoto přístupu. Věříme, že naše koncepce – spolu s kvalitou duševního vlastnictví, kterým přispěla společnost Huawei a další zúčastnění majitelé patentů – brzy přesvědčí další zájemce o získání licencí a případně i další majitele patentů.“

Společnost Huawei hodlá i nadále uzavírat přímé licenční smlouvy s dalšími společnostmi prostřednictvím dvoustranných jednání, implementátoři si tedy mohou zvolit, zda chtějí získat licenci na patenty Huawei Wi-Fi 6 prostřednictvím patentového fondu Sisvel Wi-Fi 6, nebo přímé licenční smlouvy se společností Huawei.

KONTAKT:

Jill Mao, maomengjing@huawei.com