Huawei Data Center Facility představuje nové partnerské strategie a produktové inovace

Šen-čen (Čína) 13. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Pod heslem „Spravedlnost, důvěra, růst a vítězství pro všechny“ se 11. listopadu v čínském parku Huawei Sanyapo konalo slavnostní představení strategií a produktů pro globální ekosystém datových center Huawei. V rámci akce byly partnerům z celého světa představeny nové politiky a produktové inovace včetně modulárního řešení pro malá/střední datová centra FusionModule2000 6.0 a Small SmartLi UPS. Akce se tak stala důkazem odhodlání společnosti Huawei budovat spravedlivý a silný partnerský ekosystém, založený na vzájemné důvěře pro společný úspěch.

V úvodním projevu uvedl prezident Huawei Digital Power, pan Hou Jinlong, že vzhledem k prudce rostoucí poptávce po datových centrech hodlá společnost Huawei nadále zvyšovat investice do jejich zařízení se zaměřením na ekosystém, výzkum a vývoj a rozvoj týmů. Zdůraznil, že společnost má v úmyslu komplexně podporovat své partnery a přispívat k prosperujícímu odvětví datových center.

Budování prosperujícího ekosystému prostřednictvím iniciativ na podporu partnerů a motivačních programů

Partneři představují ústřední bod růstové strategie společnosti Huawei Digital Power. Globální politiku ekosystému Huawei Data Center Facility na akci představil prezident oddělení globálního marketingu a prodejních služeb společnosti Huawei Digital Power Charles Yang.

Podle Yangova prohlášení se společnost Huawei zasazuje ze všech sil o dlouhodobý úspěch svých partnerů poskytováním špičkových produktů a digitálních platforem, v čemž hodlá pokračovat i do budoucna. „Společnost Huawei sleduje strategii partnerského ekosystému ‚Integrace‘ a zásady spolupráce ‚spojení sdílenými výhodami, základ v poctivosti, záruka v pravidlech‘. Divize pro datová centra Huawei Data Center Facility tak přináší tzv. ‚Čtyři změny a Deset zásad‘, na jejichž základě chce vybudovat partnersky orientované systémy prodeje a služeb a položit základy vzájemného růstu,“ řekl Yang.

Společnost Huawei pomůže svým partnerům urychlit růst v následujících čtyřech oblastech:

Bezpečnost: Přijmeme aktivní opatření k zajištění ochrany zákazníků, obchodů a regionů, včetně mapy partnerů, registrace obchodů a uzavírání paušálních smluv, abychom zabezpečili práva a výhody našich zákazníků.

Ziskovost: Vytvoříme řadu motivačních programů zvyšujících zisky našich partnerů a budeme motivovat zaměstnance partnerů k rozvíjení jejich schopností prostřednictvím podpůrných iniciativ.

Jednoduchost: Zjednodušíme spolupráci se společností Huawei, zmodernizujeme IT systémy a spustíme jednotnou platformu, která podpoří růst našich partnerů.

Růst: Přepracujeme program partnerských kompetencí a pomůžeme partnerům vybudovat nové kapacity pro efektivní uspokojování potřeb jejich zákazníků.

Inovace pro nízkouhlíkovou budoucnost

Pan Fei Zhenfu, prezident divize datových center společnosti Huawei (Huawei Data Center Facility Domain) představil na slavnostní akci dva nové přírůstky do řady inteligentních modulárních zdrojů napájení Huawei Smart Modular DC a nepřerušitelných zdrojů napájení SmartLi Uninterruptible Power Supply (UPS) – FusionModule2000 6.0 a Small SmartLi UPS.

FusionModule2000 6.0 se zcela novým designem je vytvořen tak, aby splňoval požadavky zákazníků z oblasti vzdělávání, státní správy a maloobchodu, kteří hledají menší a ekologičtější modulární datová centra. Díky ekologickým, zjednodušeným a spolehlivým funkcím může jeho průměrný roční indikátor energetické efektivity (PUE) dosahovat až 1,111. U datového centra s příkonem 100 kW umožňuje FusionModule2000 6.0 snížit PUE o 30 % oproti konkurenčním řešením a ušetřit tak na spotřebě elektřiny přibližně 27 000 dolarů ročně. Díky svým malým rozměrům, výšce a hmotnosti má minimální nároky na prostředí. Každá součást systému FusionModule2000 6.0, od hardwarového vybavení a architektury po software, je navržena s ohledem na bezpečnost jako nejvyšší prioritu.

S ohledem na neustále se vyvíjející potřeby svých zákazníků představila společnost Huawei také UPS2000-H, zjednodušené, spolehlivé a ekologické řešení napájení integrované se SmartLi Mini. UPS2000-H se spouští pouhým jedním kliknutím a během 3 se minut automaticky uvede do provozu pro skutečně jednoduché, rychlé a bezstarostné nasazení. SmartLi Mini brání rozšíření požáru díky hašení na úrovni jednotek a zajišťuje tak mimořádnou spolehlivost UPS2000-H. UPS řešení SmartLi navíc poskytuje špičkovou 96% efektivitu, což je o dvě procenta více než u konkurenčních modelů.

Na akci se také poprvé představil ekosystémový tým Huawei Data Center Facility Ecosystem Team. Jeho úkolem bude podporovat partnery a pomáhat jim využít jejich obchodní potenciál.

Říká se, že pokud chcete jít rychle, jděte sami. Pokud ale chcete dojít daleko, musíte jít společně s ostatními. Společnost Huawei proto bude pokračovat v inovacích a ruku v ruce se svými partnery pracovat na oboustranně výhodné spolupráci s vysoce konkurenceschopnými řešeními datových center a důvěryhodnými partnerskými strategiemi.

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/1944919/image1.jpg

KONTAKT: Connie Wang, wangjing402@huawei.com