Huawei Cloud: Nastartovat inteligenci v Evropě pro Evropu

Paříž (Francie) 18. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Ve dnech 15. až 16. listopadu se v Paříži konala akce HUAWEI CONNECT 2023. Prezidentka globálního marketingu a prodejních služeb Huawei Cloud Jacqueline Shi ve svém hlavním projevu „Akcelerace inteligence s Everything as a Service od Huawei Cloud“ prohlásila: „Nastal čas urychlit inteligentní transformaci. Snahou společnosti Huawei Cloud je stát se preferovaným cloudem pro tuto transformaci. Jsme připraveni spolupracovat s našimi zákazníky a partnery na jejich cestě. Naším cílem je podněcovat inovace, budovat silnou místní podporu a aktivizovat místní ekosystém podle hesla ‚v Evropě, pro Evropu‘, vytvářet hodnoty a společně těžit z úspěchu.“

Nepřetržité inovace v nativním cloudu, datech a umělé inteligenci

Významnou hodnotou společnosti Huawei Cloud je strategie „Everything as a Service“ (Vše jako služba). Jako globální infrastruktura úložišť, výpočetní techniky a sítí zde slouží její projekt KooVerse. V současné době se skládá z 84 zón dostupnosti (availability zones, AZ) ve 30 regionech a slouží zákazníkům ve více než 170 zemích a regionech. Huawei Cloud je jako jediný zakládající člen Cloud Native Computing Foundation (CNCF) z Asie lídrem v oblasti nativního cloudu a na svém kontě má například pomoc největší světové komunitě fotbalových fanoušků „433″ z Nizozemska s efektivnější produkcí videoobsahu a snížením celkových nákladů na cloud o 25 %.

Společnost Huawei disponuje více než 20 lety zkušeností v oblasti databází. Distribuovaná cloudová databáze nové generace GaussDB využívá nové technologie, které vynikají vysokou dostupností, zabezpečením, výkonem, škálovatelností a inteligencí. Při vytváření databází nabízí snadné nasazení a komfortní migraci. Do dnešního dne nasadila společnost Huawei Cloud více než 6 000 distribuovaných uzlů GaussDB po celém světě.

V duchu své strategie „AI pro průmysl“ vytváří Huawei Cloud na základě svých modelů Pangu inteligentní modely na míru pro širokou škálu průmyslových odvětví, jako jsou finance, státní správa, výroba, těžba, meteorologie a železniční doprava. V oblasti meteorologie představuje meteorologický model Pangu první model s umělou inteligencí, který překonal konvenční metody numerické předpovědi počasí (numerical weather prediction, NWP). Rychlost předpovědi je navíc o několik řádů vyšší, takže desetidenní předpověď trajektorie tajfunu nyní trvá pouhých 10 sekund namísto 5 hodin. Tyto výsledky byly zveřejněny v renomovaném vědeckém časopise Nature letos v červenci. V oblasti výzkumu a vývoje léčiv se díky modelování molekul léčiv pomocí Pangu podařilo zkrátit cyklus objevování klíčových sloučenin z několika let na pouhý jeden měsíc, přičemž náklady na výzkum a vývoj se snížily o 70 %. Pomocí modelu virtuálního člověka Pangu si uživatelé mohou snadno a rychle vytvořit vlastní virtuální osoby, které jsou vybaveny přesným textem a hlasovým ovládáním. Tyto virtuální postavy pak dokáží precizně, plynule představovat a prodávat produkty a komunikovat s diváky v reálném čase ve více než 20 jazycích – a to po vyškolení pouze v jednom jazyce.

Spolehlivé cloudové služby pro Evropu

Huawei Cloud poskytuje poradenství, platformy a zabezpečení dat a mapu souladu s předpisy (Compliance Compass). Je držitelem více než 120 bezpečnostních certifikátů a členem představenstva EU Cloud CoC (EU Cloud Code of Conduct, Kodex chování EU v oblasti cloud computingu). Společnost Huawei Cloud také vydala bílé knihy na téma ochrany soukromí, zabezpečení dat a zabezpečení cloudu, které osvětlují, jak chránit soukromí a data ve firmách.

Základní hodnotou Huawei Cloud je stabilita a spolehlivost – její služby jsou důkladně zabezpečeny, a to včetně prevence, kontroly a nápravy závad. Kromě toho nabízí Huawei Cloud třívrstvý systém podpory, pět servisních týmů v Evropě a nepřetržitě fungující centra podpory po celém světě.

Globální zkušenosti, lokální přínos

Evropská digitální ekonomika a technologické inovace potřebují rozmanitější a dynamičtější ekosystém. Vzhledem k tomu, že právě spolupráce jednotlivých odvětví přináší všem zúčastněným větší prospěch, sdílí společnost Huawei Cloud své zkušenosti globálního poskytovatele cloudových služeb, aby tak napomohla zákazníkům a partnerům v těchto odvětvích úspěšněji rozšiřovat jejich globální trhy. Tyto odborné znalosti mají podobu otevřených technologií, globalizačních postupů či zkušeností s digitalizací a schopností ekosystému.

Čínské automobilce, která usilovala o rychlý vstup do Evropy, tak Huawei Cloud například pomohla dosáhnout osvědčení shody a nasadit její řešení během jediného měsíce. Obdobně poskytuje například i francouzským výrobcům zdroje potřebné pro expanzi do Číny.

Huawei Cloud sdílí prostřednictvím ekosystémového programu „Go Cloud, Go Global“ (Cesta do cloudu, cesta do světa) také svoje zkušenosti s lokalizací a poznatky z odvětví. Počet evropských partnerů těžících z těchto zdrojů v roce 2023 vzrostl o 400 % a jejich řešení o 500 %. V příštích pěti letech pak Huawei Cloud podpoří 1 000 evropských startupů, aby se mohly rozvíjet v cloudu a stát se motorem technologických inovací.

V neposlední řadě využívá Huawei Cloud možnosti cloudu a umělé inteligence k tomu, aby pomohla Evropě chránit ekosystémy a druhy v duchu ideje „Cloud for Good“ (Cloudem pro dobrou věc). V této oblasti také spolupracuje s globálními organizacemi na ochranu životního prostředí, jako jsou IUCN a Rainforest Connection. Využití informačních a komunikačních technologií k ochraně lesů, mokřadů a oceánů již pomohlo zemím, jako jsou Filipíny, Čína, Itálie, Norsko, Mexiko a Irsko, lépe chránit jejich biologickou rozmanitost.

V návaznosti na svou strategii „Everything as a Service“ (Vše jako služba) tak vytváří Huawei Cloud nové hodnoty pro průmyslová odvětví a akceleruje inteligenci „v Evropě a pro Evropu“.

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2279443/image_845932_64598991.jpg 

KONTAKT: Lavanda Wang, lavanda.wang@huawei.com

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.