Huawei a UNESCO představují úspěchy projektu „Otevřené školy pro všechny s podporou technologií“

Káhira (Čína) 27. října 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Egyptské ministerstvo školství ve středu 25. října na Mezinárodním fóru UNESCO-Huawei o digitálních platformách a kompetencích pro učitele (UNESCO-Huawei International Forum on Digital Platforms and Competencies for Teachers) oficiálně zahájilo činnost Národního centra distančního vzdělávání pro kontinuální profesní rozvoj pedagogů (National Distance Learning Centre for the Continuous Professional Development of Educators).

Vzdělávací centrum vzniklo v rámci společného projektu UNESCO-Huawei Otevřené školy pro všechny s podporou technologií (Technology-enabled Open Schools for All) , který probíhá v letech 2020 až 2023 v Egyptě, Ghaně a Etiopii.

Ministr školství a technického vzdělávání dr. Reda Hegazy pronesl projev, v jehož úvodu vyjádřil potěšení z účasti na fóru a své poděkování a uznání organizacím UNESCO a Huawei za jejich podporu a za to, že si zvolily Egypt jako partnera projektu Otevřené školy.

Ocenil také úspěchy projektu Otevřené školy ve spolupráci s Profesní akademií pro učitele (Professional Academy for Teachers) a kanceláří UNESCO v Káhiře: „Program Otevřené školy dosáhl v egyptském vzdělávacím sektoru významných úspěchů v oblasti budování kapacit, přípravy obohacujících vzdělávacích kurzů pro učitele a rozmanitých digitálních platforem či zřízení Národního centra pro distanční vzdělávání (National Center for Distance Education), čímž přispěl ke zlepšení schopností egyptských pedagogů.“

Otevřené školy pro všechny s podporou technologií – Technology-enabled Open Schools for All (TeOSS)

Současně se zahájením činnosti vzdělávacího centra se fórum zabývalo osvědčenými postupy v souvislosti s projektem TeOSS. V rámci projektu TeOSS, který ve spolupráci s UNESCO a společností Huawei realizují ministerstva školství v Egyptě, Etiopii a Ghaně, probíhá v těchto třech afrických zemích pilotní provoz a testování digitálních vzdělávacích platforem. Projekt rovněž poskytuje školení digitálních dovedností pro učitele a studenty, vytváří politické rámce pro digitální vzdělávání a vyhodnocuje účinnost s cílem rozšířit koncept TeOSS do dalších afrických zemí.

Například v Egyptě bylo v rámci projektu vyškoleno v digitálních dovednostech 300 učitelů a nové vzdělávací centrum zde rozšíří možnosti distančního vzdělávání a digitální gramotnosti pro 950.000 pedagogů základních a středních škol v komunitách s nedostatečnou podporou.

Ředitel týmu pro budoucnost vzdělávání a inovace v UNESCO Sobhi Tawil ve svém projevu přivítal účastníky fóra a ocenil spolupráci s egyptským ministerstvem školství a jeho roli při podpoře nových perspektiv.

Připomněl také, že fórum je součástí projektu společnosti Huawei zaměřeného na podporu otevřených škol a zvyšování kompetencí v oblasti digitálního vzdělávání, který od roku 2020 přispěl ke zvýšení kvality vzdělávání, zajištění dostupnosti a kontinuity vzdělávání v Egyptě, Etiopii a Ghaně, přičemž Egypt byl jednou z prvních zemí, která iniciativu digitálního vzdělávání realizovala, a poznamenal, že otevření Národního centra pro distanční vzdělávání v Egyptě představuje velký krok v oblasti digitální transformace.

Projekt TeOSS je navržen tak, aby kombinoval online a offline metody pro dosažení maximálních vzdělávacích výsledků a také pro zajištění kontinuity vzdělávání v běžných i krizových podmínkách. Podle údajů UNICEF bylo například ještě v lednu 2022 více než 616 milionů studentů postiženo úplným nebo částečným uzavřením škol v důsledku pandemie COVID-19.

Budování digitálních vzdělávacích kapacit na národní úrovni může v případě takovýchto nepředvídaných událostí pomoci zmírnit narušení výuky.

Zapojení společnosti Huawei do projektu spadá pod její dlouhodobou iniciativu pro digitální inkluzi a udržitelnost TECH4ALL. Vzdělávací sekce iniciativy TECH4ALL se zavázala vyvíjet technologická řešení, která mohou přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN č. 4 – Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.

„Vzdělávání je potřebné pro všechny, a naší strategií pro řešení této výzvy v Egyptě je zlepšování digitálních dovedností pedagogů. Pojďme společně budovat inkluzivnější a udržitelnější digitální svět,“ říká ředitelka kanceláře Programu digitální inkluze (Digital Inclusion Program) TECH4ALL pro Huawei Joyce Liu.

Vedle zahájení činnosti vzdělávacího centra a projektu TeOSS se dvoudenní fórum zabývalo také osvědčenými postupy pro rozvoj digitálních platforem a schopností pedagogů, sdílením zdrojů na mezinárodní úrovni a rozšiřováním spolupráce v oblasti digitálního vzdělávání. Mezi účastníky fóra byli ministři a vysocí představitelé vlád z Egypta, Etiopie a Ghany, zástupci UNESCO a Huawei, partneři projektu TeOSS a mezinárodní odborníci.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Více informací naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all 

Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258128/image.jpg 

Kontakt:

chris.chencong@huawei.com

 

PROTEXT