Huawei a bKash posilují své partnerství s cílem prohloubit finanční začleňování v Bangladéši a podpořit cíle udržitelného rozvoje

Dháka (Bangladéš) 31. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnosti Huawei a bKash se dohodly na prohloubení svého partnerství v Bangladéši, které má za cíl dále rozvíjet finanční začleňování a umožnit většímu počtu lidí zapojení do digitální ekonomiky v zemi a využívání jejích výhod. bKash, největší bangladéšský operátor mobilních plateb, poskytuje mobilní finanční služby 68 milionům lidí, tedy každé rodině v zemi. Společnost Huawei její služby zajišťuje pomocí svých nejmodernějších řešení pro digitální finance.

Prezident společnosti Huawei pro Jižní Asii a generální ředitel společnosti Huawei Bangladéš Pan Junfeng a zakladatel a generální ředitel společnosti bKash Kamal Quadir podepsali ve středu 29. března 2023 memorandum o porozumění ve znalostním centru Huawei Bangladesh Academy v Dháce. Zahájili tak novou etapu společné cesty.

Ve svém projevu při slavnostním podpisu memoranda, který nesl název „Inteligentní FinTech – inkluzivní, inovativní, inspirativní Bangladéš“, zakladatel a generální ředitel společnosti bKash Kamal Quadir zdůraznil význam partnerství.

„Finanční začleňování a inkluzivní služby jsou neodmyslitelnou součástí společnosti bKash už od jejího založení v roce 2011. S příchodem čtvrté průmyslové revoluce neúnavně pracujeme na digitálním finančním ekosystému a na tom, abychom se stali ‚inteligentním národem‘. Cílem společného úsilí společností bKash a Huawei je podpořit pomocí inovativních řešení finanční inkluzi a odstraňovat chudobu v rámci cílů udržitelného rozvoje,“ uvedl Kamal.

Od vytvoření současných FinTech produktů nasadila společnost Huawei svou platformu na více než 30 trzích v Asii a v Africe. Celkově její FinTech řešení využívá více než 400 milionů lidí po celém světě.

Prezident společnosti Huawei pro Jižní Asii a generální ředitel společnosti Huawei Bangladéš Pan Junfeng uvedl, že posílené partnerství mezi společnostmi Huawei a bKash v Bangladéši má v zemi podpořit také digitální inkluzi.

„Od roku 2017 společnost Huawei úzce spolupracuje s bKash na digitalizaci jejích mobilních finančních služeb prostřednictvím přední platformy Mobile Money. Tato platforma nabízí služby, jako je elektronická peněženka či nanopůjčky, a zprostředkovává tak místním komunitám finanční začlenění a inovace. Naše partnerství chceme v budoucnu dále prohlubovat, abychom dokázali podpořit ještě více obyvatel Bangladéše ve využívání výhod digitální ekonomiky pro rozvoj. Věřím, že se stane hnací silou růstu digitální ekonomiky v Bangladéši a významným příkladem finančního začleňování pro ostatní země rozvíjejících se trhů v regionu,“ řekl Pan.

Asistent stálého zástupce Rozvojového programu OSN Sarder M. Asaduzzaman ve svém projevu na této události vyzdvihl přínos mobilních finančních služeb pro rozvoj a dosahování udržitelných cílů: „Tato iniciativa – inteligentní FinTech pro inkluzivní, inovativní a inspirativní Bangladéš – s sebou nese značný význam a poznání. Věřím, že se na tom shodují také Huawei a bKash a věnují jí pozornost. A jsem přesvědčen, že jejich partnerství celou iniciativu ještě posílí.“

„Cíle udržitelného rozvoje (SDG) jsou finální meta, které chceme dosáhnout do 30. let tohoto století. Již dnes k nim směřujeme a toto partnerství z oblasti inteligentních finančních technologií je prostředkem, který nám na této cestě pomůže,“ dodala pověřená pracovnice Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v Dháce Susan Vizeová.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2044277/MOU_JPG.jpg

KONTAKT: Yifan Ji, jiyifan2@huawei.com