HORNBACH směřuje k soběstačným prodejnám

Praha 26. června 2024 (PROTEXT) – Do poloviny roku 2025 chystá HORNBACH v Česku předělat všechny své projektové prodejny pro stavbu, dílnu a zahradu na energeticky soběstačné jednotky.

Pro rodinnou firmu HORNBACH je udržitelnost na předním místě dlouhodobé strategie hned vedle spokojeného zákazníka. V reakci na dřívější energetickou krizi se rozhodla zaměřit na soběstačnost svých prodejen a logistických center. Do poloviny roku 2025 tak hodlá inovovat své interní systémy a všech 10 prodejen učinit z větší části energeticky soběstačnými. V rámci inovací se zaměřuje nejen na spotřebu energie či emisí, ale zároveň dokončuje integraci cirkulárních systémů nakládání s dešťovou vodou.

HORNBACH loni oslavil 25 let úspěšného působení na českém trhu a v rámci své strategie udržitelnosti si stanovil celkem devět klíčových témat, na která se detailně zaměřuje. Na čelní místa žebříčku staví soběstačnost svých prodejen, kterou zohledňuje v dlouhodobém snižování energií, omezování produkce emisí CO2 z fosilních paliv při vytápění či recyklaci dešťové vody ve svých zahradních centrech. „Udržitelnost pro nás není aktuální trend. HORNBACH se v této oblasti profiluje dlouhodobě. Už v roce 2016 jsme získali mezinárodní certifikát ISO 50 001, který nám pomáhá energetickou náročnost snižovat. Naše prodejny proto stavíme tak, aby byly pro okolí co možná nejméně zatěžující,“ konstatuje Lada Šmolková, finanční ředitelka HORNBACHu, a pokračuje: “Díky inovacím shrnutým v našem nefinančnímu reportu víme, že se nám v Česku ve fiskálním roce 2022/23 podařilo snížit spotřebu energie, o 22,6 procentních bodů. Vody jsme uspořili o 7,2 procentních bodů méně než v předchozím sledovaném období.”

Inovace na prodejnách? Směřují k úsporám!

Hledisko co možná nejmenší zátěže pro okolí a životní prostředí, a zároveň příjemnějšího osvětlení pro zákazníky vedlo český management HORNBACHu nejprve k rozhodnutí vyměnit od roku 2020 na všech projektových prodejnách a logistických centrech osvětlení za úsporné LED. Nyní se na jejich střechy instalují fotovoltaické systémy. Elektrárny mají pokrýt většinu spotřeby energie jednotlivých prodejen. „Nových fotovoltaických elektráren funguje v Evropě v rámci celé skupiny 20. Do poloviny roku 2025 proto plánujeme mít na všech 10 prodejnách v Česku fotovoltaické elektrárny. Ve stejném roce chystáme uvést v pilotním režimu i inovativní systémy ukládání energie do baterií. Na vybraných prodejnách ji chceme zpětně využívat,“ vysvětluje Lada Šmolková.

Strategické směřování k soběstačnosti podporuje i rozhodnutí dokončit u všech projektových prodejen pro stavbu, dílnu a zahradu retenční nádrže na dešťovou vodu. Ty se postupně napojují na systémy zavlažování svých zahradních center, které se díky tomu stanou z velké části nezávislé na externích zdrojích. „V Česku už máme retenční nádrže na osmi z deseti prodejen, zbývající dvě dokončíme v průběhu roku 2025. Ve dvou našich prodejnách už se srážková voda vsakuje na našich pozemcích, čímž snižujeme kapacitní a technologickou zátěž oběhového systému, kterou právě odvod srážkových vod do čističek odpadů představuje. My naopak vodu přirozeně vracíme do oběhu,“ uzavírá finanční ředitelka Lada Šmolková.

 

Více informací najdete na: www.hornbach.cz

Přidejte se k nám na Facebooku.

 

O HORNBACHu:

Skupina HORNBACH je nezávislá rodinná společnost kótovaná na burze. Počátky HORNBACHU sahají až do roku 1877, jako jediná ze segmentu pro kutily tak má za sebou historii sahající přes šest generací. Ve finančním roce 2023/24 dosáhla čistých tržeb 6,2 miliardy EUR. Společnost v současné době provozuje více než 170 velkoplošných prodejen pro stavbu, dílnu, zahradu z toho 10 v České republice.

Koncept prodeje a sortiment výrobků jsou plně orientovány na potřeby zákazníků, kteří realizují své projekty, a také na profesionály. HORNBACH svým zákazníkům zaručuje trvale nízké ceny a zajišťuje si tak prvenství ve svém oboru. Řada nezávislých testů a studií potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaného poradenství a také výborný servis. Společnost Hornbach patří mezi zodpovědné zadavatele reklamy a podporovatele spolku NELEŽ. Se svým ESG reportem s názvem Naše kroky k udržitelnému podnikání 2021/22 obsadil v roce 2023 HORNBACH 1. místo v kategorii Jednorázová publikace – brožura v soutěži Fénix Content Marketing.

Společnost Hornbach je průkopníkem v oboru, neboť právě ona otevřela první kombinovanou stavební a zahradní prodejnu (1968), první velkoplošný „stavební hobby market“ (1980), první DIY prodejnu s integrovanými Drive-In stavebninami (2003) a online obchodem (2010). Těmito kroky opakovaně dokládá svou schopnost inovovat. HORNBACH je několik desítek let významným zaměstnavatelem, v současné době se na úspěchu firmy podílí více než 25 000 zaměstnanců, z toho více než 1500 v České republice.

V roce 2016 získala společnost certifikaci ISO 50 001, cílem této mezinárodní normy je pomoci organizacím se snižováním energetické náročnosti prostřednictvím vytváření potřebných systémů a procesů

 

Zdroj: PRAM Consulting

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.