Global Times: Čína a Pákistán upevnily své železné přátelství; klíčové projekty CPEC pokročí díky všeobecnému přínosu BRI a modernizace Číny

Peking 6. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu přijal ve Velkém sále lidu v Pekingu pákistánského premiéra Muhammada Šehbáze Šarífa, jednoho ze světových lídrů, kteří Čínu navštívili ihned po skončení 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny (KSČ).

„Čína je připravena spolupracovat s Pákistánem na zvýšení úrovně všestranné strategické spolupráce, urychlit snahy o vybudování užšího čínsko-pákistánského společenství sdílené budoucnosti v nové éře a dodat nový impuls jejich nezničitelnému strategickému partnerství,“ uvedl Si.

Po představení klíčových výsledků 20. celostátního sjezdu komunistické strany předseda Si zdůraznil, že Čína hodlá pokračovat ve své politice otevírání se světu a poskytnout Pákistánu i ostatním zemím světa nové příležitosti prostřednictvím neustálého rozvoje. Chce také dále prohlubovat součinnost mezi svými rozvojovými strategiemi a strategiemi Pákistánu.

Si zdůraznil, že ve velmi nejisté globální situaci by se obě země měly postavit na správnou stranu historie, pokračovat v kvalitní kooperaci v rámci mnohostranných mechanismů a úzce spolupracovat na hlavních mezinárodních a regionálních otázkách, aby podpořily skutečný multilateralismus, mezinárodní spravedlnost a společné zájmy rozvojových zemí a vnesly do světa jistotu a pozitivitu.

Podle společného prohlášení vydaného po setkání zástupci obou stran podrobně prodiskutovali své vzájemné vztahy, regionální situaci i mezinárodní politické prostředí. Shodli se také na významu čínsko-pákistánského strategického partnerství v době nových globálních výzev. Jednání probíhala v duchu tradiční vřelosti, vzájemné strategické důvěry a názorové shody.

Premiér Šaríf při setkání poznamenal, že je pro něj velkou ctí být mezi prvními zahraničními lídry, kteří navštívili Čínu po úspěšném a historicky významném 20. celostátním sjezdu KSČ. Jeho návštěva je důkazem hlubokého a pevného přátelství mezi Pákistánem a Čínou.

Uvedl také, že Čína v uplynulém desetiletí pod vedením prezidenta Si uskutečnila zázrak úspěšného rozvoje. Země prosazovala multilateralismus, podporovala globální solidaritu a spolupráci a významně přispěla k zajištění světového míru a rozvoje. Dostála tak své odpovědnosti světové velmoci.

Čchien Feng, vedoucí výzkumného oddělení Institutu národní strategie na univerzitě Čhing-chua, řekl pro deník Global Times: „Pozvání Šarífa jako jednoho z prvních zahraničních vůdců po skončení 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny svědčí nejen o trvale blízkých vztazích mezi oběma stranami, ale znovu dokazuje, že mezinárodní společenství je optimistické ohledně budoucího vývoje Číny a je ochotno posílit vazby s Čínou.“

Podle Šarífa Pákistán plně podporuje Globální rozvojovou iniciativu a Globální bezpečnostní iniciativu, které předložil prezident Si. Posílí také komunikaci a spolupráci s Čínou v mezinárodních a regionálních záležitostech, aby pozitivně přispěl ke světovému míru a rozvoji. „Pákistánsko-čínské přátelství je nezničitelné. Pákistán bude vždy pevně stát na straně Číny,“ prohlásil pákistánský premiér.

Čína přispěla prostřednictvím iniciativy Nové Hedvábné stezky k řešení dvou problémů zatěžujících hospodářský rozvoj Pákistánu – infrastruktury a nedostatečného zásobování energií, říká Čchien. V první fázi spolupráce v rámci čínsko-pákistánského hospodářského koridoru (CPEC) položila pevné základy a vybudovala platformu pro další krok hospodářského rozvoje Pákistánu.

„Úzká a účinná strategická koordinace mezi Čínou a Pákistánem se stala příkladem mezinárodní spolupráce a dala světu jasný signál, že země s různými společenskými systémy, národnostmi, civilizacemi a stupni vývoje mohou stále dosáhnout oboustranně výhodné spolupráce,“ dodává Qian.

Obě strany plně využijí Společný výbor pro spolupráci na čínsko-pákistánském hospodářském koridoru (CPEC), samotný CPEC budou účinněji rozvíjet a učiní z něj příklad vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky (BRI), uvedl Si v rámci jednání.

Čína bude také spolupracovat s Pákistánem na rozšíření spolupráce v oblasti digitální ekonomiky, elektronického obchodu, fotovoltaiky a dalších oblastí alternativní energetiky a podnikne zásadní kroky pro prohloubení součinnosti na rozšíření spolupráce v oblasti digitální ekonomiky, elektronického obchodu, fotovoltaiky a dalších oblastí alternativní energetiky.

Kromě toho bude i nadále vyvíjet maximální úsilí na podporu Pákistánu ve stabilizaci jeho finanční situace. Čína podporuje své průmyslově rozvinuté provincie v navazování partnerství s pákistánskými protějšky v zájmu prohloubení průmyslové spolupráce a doufá, že v Pákistánu naleznou dobré obchodní prostředí.

Ve společném prohlášení vyjádřily obě strany uspokojení nad přínosem CPEC k socioekonomickému rozvoji obou zemí s poukázáním na desetiletí významných úspěchů CPEC, které bude uzavřeno v roce 2023.

Konstatovaly také, že nedávné zasedání společné pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci a koordinaci (ICC) CPEC zdůraznilo otevřenou a inkluzivní povahu této platformy. Obě strany dále zvou zájemce třetích stran, aby využili investiční příležitosti v prioritních oblastech spolupráce v rámci CPEC, jako je průmysl, zemědělství, IT, věda a technologie a ropa a plyn.

Li Min-wang, profesor Ústavu mezinárodních studií Univerzity Fu-tan, řekl Global Times, že vzájemná důvěra na vysoké úrovni mezi Čínou a Pákistánem představuje výraznou výhodu pro rozvoj CPEC a takový typ důvěry vůči Číně ze strany Pákistánu je pevným konsensem, který sdílejí všechny hlavní politické strany a síly.

„S nástupem Šarífa k moci na začátku tohoto roku se čínsko-pákistánská spolupráce v rámci CPEC více zaměřila na rozsáhlé infrastrukturní projekty a na zlepšení životních podmínek místních obyvatel díky většímu pokroku ve výstavbě infrastruktury,“ uvedl Lin.

Šaríf uvedl, že Pákistán je připraven spolupracovat s Čínou na další podpoře vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky a doufá v pevnou podporu Číny při modernizaci ML-1, okružní železnice v Karáčí a dalších důležitých infrastrukturních projektů. Pákistán také posílí svá bezpečnostní opatření a vynaloží maximální snahu na ochranu bezpečnosti čínských institucí a personálu.

Kontakt: Siqi Cao, caosiqi@globaltimes.com.cn