Global Digital Power Forum 2023: Podpora operátorů v globálním přechodu k uhlíkové neutralitě

Barcelona (Španělsko) 2. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V rámci veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 uspořádala společnost Huawei globální fórum pro digitální energetiku Global Digital Power Forum. Téma letošního fóra zní „Podpora operátorů v globálním přechodu k uhlíkové neutralitě“. Na akci se setkali operátoři, vedoucí představitelé průmyslu a odborníci z celého světa, aby si vyměnili nejnovější postřehy z oblasti globální energetiky a informačních a komunikačních technologií. Podělili se také o inovativní řešení i osvědčené postupy pro zelenou a nízkouhlíkovou energetickou infrastrukturu a diskutovali o tom, jak podpořit operátory v úsilí o zelenější budoucnost.

Charles Yang, prezident globálního marketingu a prodejních služeb společnosti Huawei Digital Power, přednesl projev s názvem „Podpora operátorů v globálním přechodu k uhlíkové neutralitě“. Zdůraznil v něm, že navzdory globální shodě ohledně ekologického rozvoje čelí operátoři i nadále problémům. K nim patří rostoucí náklady na elektřinu, potíže se snižováním emisí oxidu uhličitého či stagnace růstu.

Společnost Huawei se zavázala integrovat digitální technologie a technologie výkonové elektroniky, aby operátory v jejich úsilí o ekologičtější budoucnost podpořila. Jak vysvětlil Yang, operátoři nadále nemohou být pouze spotřebiteli energie, ale musí se stát také jejími výrobci a iniciátory globálního přechodu k uhlíkové neutralitě. Společnost Huawei doufá, že je na této cestě bude moci podpořit.

• Spotřebitelé energie: Operátoři maximálně zvýší svou energetickou účinnost, aby „napájením více bitů z každého wattu“ snížili svou spotřebu energie. Sítě budou v zájmu snížení spotřeby energie využívat inteligentní technologie pro energetické úspory a optimalizaci režimu spánku. Telekomunikační body se z místností zjednoduší na rozvaděče nebo z rozvaděčů na stožáry, čímž se energetická účinnost bodu zvýší až na 97 %. Datová centra sníží díky využití volného chlazení a energetické optimalizace řízené UI svůj koeficient PUE (power usage effectiveness, efektivity využití napájení) na 1,15.

• Výrobci energie: Operátoři se budou podílet na výrobě a regulaci energie, aby maximalizovali hodnotu své infrastruktury. V telekomunikačních bodech, datových centrech a kampusech budou zavádět fotovoltaické systémy nebo nakupovat zelenou energii. Náklady na elektřinu se budou snižovat také rozložením spotřeby. V neposlední řadě budou operátoři moci šetřit, ale i vydělávat díky nasazení lithiových baterií ve virtuálních elektrárnách (virtual power plant, VPP).

• Nositelé energetického pokroku: Operátoři budou využívat digitální technologie, jako je 5G, UI, cloud a loT, které umožní digitální správu, inteligentní provoz a údržbu a stabilní dodávky v systémech konvenční i obnovitelné energie. Získají tak možnost plánování v rámci celé sítě a předvídání poruch na základě umělé inteligence, což pomůže vybudovat bezpečné, stabilní a efektivní systémy pro zásobování energií.

Yao Quan, prezident Huawei Site Power Facility, vystoupil s projevem na téma „Inteligentní napájení lokalit: Klíčový faktor rozvoje ekologických a nízkouhlíkových sítí.“ V příspěvku uvedl, že operátoři snižují emise uhlíku a náklady na energii, aby splnili cíle uhlíkové neutrality, vyrovnali se s rostoucími cenami energie a udrželi krok se zrychleným zaváděním sítí 5G.

Konvenční řešení napájení lokalit však vykazují nejen vysoké celkové náklady na vlastnictví (total cost of ownership, TCO), ale i vysoké emise uhlíku. To následně omezuje vývoj sítě a brání provozovatelům v dosažení uhlíkové neutrality. Pro odstranění těchto problémů navrhla společnost Huawei inteligentní řešení napájení lokalit, která nabízejí výhody „inteligentní jednoduchosti“, „inteligentní ekologie“ a „inteligentních úspor“. Tato inteligentní řešení pomohou operátorům v roli klíčového faktoru pro rozvoj ekologických a nízkouhlíkových sítí urychlit dosažení jejich cílů uhlíkové neutrality.

Sun Xiaofeng, prezident divize datových center a kritického napájení ve společnosti Huawei, přednesl projev na téma „Inteligentní datová centra, základ ekologické budoucnosti“. Náš svět se mění v uhlíkově neutrální, digitální a inteligentní. Datová centra musí v této perspektivě dosáhnout vysoké energetické účinnosti, vysoké efektivity provozu a údržby, flexibility a dostupnosti, aby podpořila exponenciální růst výpočetního výkonu. V projevu také představil řešení společnosti Huawei pro datová centra všech velikostí a kritické napájení. Tato řešení umožňují podpořit nízkouhlíkový a inteligentní rozvoj odvětví prostřednictvím ekologických, jednoduchých, inteligentních a spolehlivých datových center.

Na fóru vystoupili také odborníci, kteří se podělili o své vize týkající se zelených informačních a komunikačních technologií v oblasti energetiky Podle pořadí vystoupení to byli:

• Massamba Thioye, výkonný ředitel projektu globálního inovačního centra Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC Global Innovation Hub) s postřehy na téma „Energetická transformace pro svět s nulovými emisemi uhlíku“.

• Jose Donoso, generální ředitel Union Espanola Fotovoltaica (UNEF) a předseda Global Solar Council, s příspěvkem „Trendy ve využívání obnovitelných zdrojů energie v sektoru IKT“.

• Luis Neves, generální ředitel společnosti GeSI, shrnul „Trendy tisíců průmyslových odvětví v rámci energetické transformace“.

• Hervé Suquet, SVP společnosti Orange, si připravil příspěvek „Vstupme do budoucnosti – energetická výzva Orange“. Anastasios Koumparos, vedoucí oddělení energetického managementu společnosti Vantage Towers, promluvil na téma „Věže pomáhají – Přivítejme zelenější budoucnost“.

• Fred Mitchell, technický ředitel společnosti K2, se podělil o „Praktické aspekty budování zelených datových center“.

• Seppo Ihalainen, generální ředitel VerneGlobal Finland, představil osvědčenou praxi své společnosti v projevu na téma „Cesta k bezemisním datovým centrům“.

Ústředním motivem veletrhu MWC 2023 je „Velocity“ – rychlost. Technologický pokrok se dnes zrychluje a trendem se stává uhlíková neutralita. Společnost Huawei hodlá i nadále investovat do inovací, integrovat digitální technologie a technologie výkonové elektroniky a spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na urychlení uhlíkové neutrality. Společně tak podpoříme operátory v jejich úsilí o ekologičtější budoucnost.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2012705/mmexport1677597449372.jpg

KONTAKT: Connie Wang, wangjing402@huawei.com

PROTEXT