Gen. Aleš Knížek: Armádní muzeum Žižkov ukazuje, jak bohatou máme vojenskou historii

Brigádní generál Aleš Knížek je vojenský historik a ředitel Vojenského historického ústavu (VHÚ), který letos řídí přesně dvacet let. 28. října 2022 se pro veřejnost otevřelo kompletně zrekonstruované Armádní muzeum na Vítkově. Stalo se tak po čtyřleté rekonstrukci, kterou generál Knížek osobně řídil.

Armádní muzeum Žižkov se tak řadí mezi nejmodernější svého druhu v Evropě. Pana generála jsme nejen v souvislosti s nedávným otevřením nově zrekonstruovaného Armádního muzea Žižkov požádali o rozhovor, na který se můžete podívat níže.

Během svého působení ve VHÚ se generál Aleš Knížek zasloužil o založení Vojenského technického muzea v Lešanech. Je také spoluautorem několika desítek publikací a článků zabývajících se vojenskou historií 20. století a pojednávajících o dějinách vojenské techniky. „Naše muzeum je jiné než ostatní muzea ve střední Evropě, například v Drážďanech nebo ve Vídni. Je údernější, protože je nové,“ uvádí v našem diskusním pořadu CZ Dialogy generál Knížek.

Během našeho rozhovoru jsme se dotkli nejen znovuotevření muzea, ale také jeho historie. Prošli jsme výčet osobností, které jsou s muzeem spojeny včetně osobností, které spolupracovali při získávání exponátů.

Zajímavé je také připomenutí, jak VHÚ získal původní historickou pozvánku na otevření Vojenského muzea v roce 1932, kterou muzeum ve svých archivech nemělo. Podařilo se to díky získání pozůstalosti po generálu Klecandovi (Vojtěch Vladimír Klecanda 15. 11. 1888 – 22. 4. 1947 byl český legionář a československý důstojník), kdy součástí převzaté dokumentace byly všechny pozvánky, včetně zmíněné pozvánky na otevření Vojenského muzea, adresované generálu Klecandovi, které uchovávala jeho manželka. 

Slavnostním otevřením Armádního muzea Žižkov však práce historiků nekončí. „Snažíme se přinášet nové a nové poznatky,“ uvedl generál.

Takovým příkladem může být kompletní databáze padlých během květnového povstání v roce 1945 nebo databáze padlých Čechů v Rakousko-Uherské armádě za období 1. světové války.