Ge Jun, generální ředitel společnosti TOJOY, vystoupil na 3. rozvojovém summitu v Ťiang-su: Platformy pro sdílení umožní růst firem

Peking (Čína) 25. května 2023/ (PROTEXT/PRNewswire) – Dne 20. května byl v Nan-ťingu zahájen 3. summit o rozvoji provincie Ťiang-su, který uspořádala tamní vláda. Generální ředitel společnosti TOJOY Ge Jun byl jako jeden z osmi významných řečníků z různých oborů pozván, aby přednesl projev na slavnostním zahájení.

Týden před summitem vyzval Ge Jun v panelu Debata globálních lídrů na výročním investičním setkání (AIM) v Abú Zabí globální investory, tvůrce politik a podnikatele, aby se zapojili do průmyslové spolupráce prostřednictvím akceleračních platforem pro nově vzniklé podniky. Během akce byla skupině TOJOY Shared Holding Group udělena cena Unicorns Social Impact Award.

Ve svém projevu na summitu zdůraznil Ge, že rychlý hospodářský rozvoj provincie Ťiang-su byl vždy spojen s tím, že je navázána na inovativní rozvoj globální ekonomiky. Tato pandemie vedla ke změně paradigmatu globálního hospodářského rozvoje směrem k inovativním objevům, zelené a nízkouhlíkové ekonomice a zdravému prostředí. V rámci iniciativy Made in Jiangsu posunula provincie svůj průmyslový řetězec na vyšší úroveň prostřednictvím výzkumu a vývoje technologií a inovací, což je v souladu s prioritami a centry globálního hospodářského rozvoje.

Před nástupem do společnosti TOJOY působil Ge Jun jako globální viceprezident společností Intel, Apple a Nvidia a dlouhodobě se zabývá technologickými inovacemi globálních podniků.

Podle Ge je v Ťiang-su registrováno 28 podniků, jednorožců, na „2023 Global Unicorn List“ a sídlí tam 20 podniků na seznamu „Hurun Future Unicorns in the World 2023“. Díky dobré průmyslové infrastruktuře a podpůrným politikám se Ťiang-su stalo živnou půdou pro vznik jednorožců.

Ge uvedl, že ke konci roku 2022 se soukromý sektor podílel na růstu HDP v provincii Ťiang-su přibližně ze 75 %. Soukromé podniky představují hlavní pilíř ekonomiky Ťiang-su a nejdynamičtější složku představují více než čtyři miliony malých a středních podniků. „Hospodářský rozvoj provincie Ťiang-su je do značné míry založen na oživení rozvoje malých a středních podniků,“ řekl Ge.

S ohledem na rozvoj vědeckých a technologických inovací, modernizaci průmyslu, hospodářskou transformaci a zaměstnanost Ge poznamenal, že platformy pro sdílení mohou hrát zásadní roli a mají potenciál rozšířit a urychlit inovační rozvoj provincie Ťiang-su. Jako praktický zastánce teorie ekonomiky sdílení (Great Sharing Economy, GSE) Ge pevně věří, že nastane nová éra růstu podnikání, která se bude vyznačovat rozsáhlým sdílením, a že platformy pro sdílení zvýší obchodní růst a sociální hodnotu firem.

TOJOY je globální platforma rozšiřující možnosti firem, která se opírá o velká data pokrývající miliony podnikatelů. Počet registrovaných majitelů malých a středních podniků přesáhl tři miliony. Ge zmínil, že společnost TOJOY plánuje zřídit v provincii Ťiang-su platformu pro výměnu inovativních služeb a zkušeností z průmyslových odvětví. Integrací zdrojů z domova i ze zahraničí urychlí platforma rozvoj inovativních podniků i žádoucí rozvoj provincie Ťiang-su a celého regionu v deltě řeky Jang-c‘-ťiang.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2084247/TOJOY_CEO_Ge_Jun_delivered_a_keynote_speech_3rd_Jiangsu__1.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2084182/image_846138_28049226.jpg

KONTAKT: Jinhua Jia, jiajinhua@tojoy.com