Filantropové podporují Ukrajinu. Letos se zaměří hlavně na jejich duševní zdraví

Praha 28. března 2023 (PROTEXT) – Filantropové loni pomáhali s integrací válečných uprchlíků z Ukrajiny v oblasti bydlení, materiálního zajištění i vzdělávání. Letos se zaměří hlavně na jejich duševní zdraví.

Vybraní soukromí donoři loni věnovali na podporu integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny jednotky milionů korun. Většina finančních darů byla využita neziskovými organizacemi působícími přímo v terénu. Vyplývá to ze sondy mezi čtyřmi desítkami firemních nadací, nadačních fondů a soukromých dárců, které oslovil Nadační fond Via Clarita ve spolupráci s PAQ Research.

Šetření iniciovala Nadace České spořitelny, která v loňském roce na pomoc válkou zasažené Ukrajině alokovala 80 milionů korun, a stala se tak jedním z nejvýznamnějších filantropů v této oblasti. Dárci, kteří se do sondy zapojili, nejčastěji pomáhali s bydlením, zprostředkovali přímou materiální pomoc a téměř dvě třetiny z nich se zaměřili na vzdělávání dospělých i dětí. Podle šetření se letos donoři soustředí zejména na duševní zdraví uprchlíků, které vnímají jako nedostatečně pokryté ze strany státu.

Soukromí dárci loni nejčastěji posílali dary jak organizacím pomáhajícím v České republice, tak i přímo na Ukrajinu. Průměrná výše celkových darů byla mezi účastníky šetření 12 milionů korun, nejčastěji nadace a nadační fondy věnovaly mezi 1 a 10 miliony korun. Stěžejní byla pomoc s bydlením (38 %), přímá materiální pomoc (31 %) a jazykové vzdělávání dospělých (25 %). Další oblastí, na kterou se dárci zaměřili, bylo doučování, výuka češtiny a volnočasové aktivity dětí (19 %).

Jako nedostatečnou ze strany státu hodnotí dárci především asistenci na trhu práce (50 %), péči o duševní zdraví (48 %) a mezisektorovou koordinaci (45 %). V rámci nezisku by rádi viděli více aktivit s cílem informovat českou populaci (44 %). Prioritou pro rok 2023 je podle oslovených soukromých filantropů zejména podpora duševního zdraví (28 %). Alespoň jednu ze vzdělávacích oblastí plánuje letos podporovat třetina všech dárců – nejčastěji to budou volnočasové aktivity pro děti.

Podle sociologa Daniela Prokopa z PAQ Research odpovídají výsledky šetření mezi filantropy a nadacemi datům, která od počátku války na Ukrajině společně s kolegy sbírá. „Dvě třetiny pracujících uprchlíků jsou zaměstnaní pod svou kvalifikací a přes 40 % vykazuje symptomy depresí a úzkostí. Potřebujeme lepší systém jazykového vzdělávání cizinců i výrazně větší investice do péče o duševní zdraví. Tyhle dvě věci se Česku vyplatí. Na produktivním využití migrace je závislý trh práce a důchodový systém. A rozvoj duševních onemocnění má obrovské ekonomické a společenské dopady,“ upozorňuje Prokop.

Projektový manažer Nadace ČS Jakub Mareš, který má oblast podpory ukrajinských migrantů na starosti, k tomu dodává: „Soukromí dárci v uplynulém roce darovali významné prostředky, aby Česku pomohli zvládnout krizi způsobenou ruskou agresí. Máme skvělou zkušenost z koordinace pomoci mezi soukromými dárci i se zástupci státu. Z titulu zaměření naší Nadace jsme pomáhali hlavně se vzděláváním dětí a mladých dospělých a s jejich snazší adaptací mezi jejich vrstevníky. Díky našim partnerským organizacím, které jsme podpořili z našeho speciálního 80milionového fondu, se pomoc dostala ke zhruba 12 tisícům dětí a teenagerů.“

Nezisková organizace META, kterou podporuje i Nadace České spořitelny, pomohla také učitelce Oksaně Demchenko, která do Česka přijela z Doněcké oblasti s manželem a třemi dětmi hned v březnu 2022. Na Ukrajině pracovala jako učitelka biologie na střední škole a svou jedenáctiletou praxi chtěla uplatnit i v Česku. META Oksaně pomohla s nostrifikací vysokoškolského diplomu, se základním jazykovým vzděláním a s uplatněním v oboru i díky absolvování kurzu pro dvojjazyčné asistentky pedagoga. „V červenci a srpnu jsem pracovala jako pedagožka v dětské adaptační skupině pro ukrajinské děti v META. Nakonec se mi podařilo získat práci asistentky pedagoga na základní škole v Dolních Počernicích, kde mám na starost žáky ve věku od 6 do 14 let,“ říká učitelka, která nyní začíná se specializovaným kurzem češtiny od organizace Začni učit! Svým žákům Oksana pomáhá s tlumočením, s vysvětlením úkolů i se začleněním do nové školy. Na otázku, s jakými reakcemi se od kolegů učitelů i samotných školáků setkává, odpovídá: „Děti se usmívají, rodiče mi děkují a učitelé mě přijali do svého kolektivu. Mám opravdu velké štěstí, že mohu pracovat právě v této škole.“

Více o autorech šetření

Nadace České spořitelny cíleně podporujeme takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání.

Nadační fond Via Clarita přináší do Česka širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství. Jeho přístup vychází z dlouholetých zkušeností z anglosaských zemí. Via Clarita vznikla v srpnu roku 2016 a ve své činnosti navazuje na více než 20leté zkušenosti Nadace Via z oblasti filantropie.

PAQ Research je sociologická výzkumná organizace, jejímž cílem je přinášet výzkumné poznatky pro efektivní fungování vzdělávací a sociální politiky. Přispívá k datově podloženému řešení klíčových společenských problémů, posílení rovných šancí a sociální koheze.