Exkluzivní průzkum: Jak se cítíme zdraví a spokojení

Praha 28. června 2024 (PROTEXT) – Pouze 14 % obyvatel České republiky se cítí fyzicky zdrávo a jen 21 % je v naprosté psychické pohodě. Přesto je víc než polovina české populace se svým životem spokojená. Velkou spokojenost se systémem zdravotní péče ale už dosahuje jenom nelichotivých 15%. To jsou výsledky reprezentativního průzkumu, který iniciovala první a největší lékárna na českém internetu Lékárna.cz ve spolupráci se společností QED GROUP a agenturou Confess Research. Průzkumu, který mapuje názory veřejnosti na fyzické a psychické zdraví a zdravotní péči v ČR, se zúčastnilo 1017 osob ve věku 18–70 let. Průzkum zjišťoval názory veřejnosti na tři základní oblasti: fyzické zdraví, duševní zdraví a systém zdravotní péče.

Průzkum otevírá prostor k diskusi

PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel a zakladatel Lékárna.cz přiznává, že studie ho v některých oblastech překvapila. Zajímavým zjištěním pro něj je například to, že fyzické zdraví je sice pro populaci důležitější než duševní zdraví, ale stará se o něj jen 60 % populace. „Víme, jak se v letošním roce Češi cítí zdraví a jak jsou spokojení se systémem zdravotní péče. A každý rok budeme dotazování opakovat. Zajímalo nás, jak se lidí v zemi na zdraví a péči o něj dívají, co je v systému zdravotní péče trápí a bude nás zajímat, jak se jejich prožívání a názory budou měnit. Ty letošní – vstupní – výsledky průzkumu nás překvapily natolik, že jsme se rozhodli iniciovat diskuse o nich s odborníky. Veřejně otevřít problémy Čechů a mapovat posuny,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, majitel a zakladatel Lékárna.cz. Podle něj Češi totiž deklarují zájem jak o fyzické, tak duševní zdraví, ale až tak aktivně se o nej nestarají. To může být ukazatel mnoha zajímavých faktorů, které právě diskuse může odkrýt.

Spokojenost se zdravotní péči

Svou spokojenost se zdravotní péči opírají Češi zejména o odbornost lékařů a zajištění diskrétnosti, naopak výrazné nedostatky vnímají v souvislosti s orientací lékařů na řešení symptomů než řešení příčin onemocnění. Kriticky se staví k objednacím lhůtám jak na vyšetření, tak na operační zákroky. „Preventivní prohlídku u praktického lékaře si podle průzkumu nehlídá ani polovina populace (46%). Tenhle nezájem může být taky způsoben právě dlouhými čekacími lhůtami a vnímanému nezájmu lékařů o zdraví pacientů – to chybí téměř polovině dotazovaným (42%). Co je příčinou takového postoje, je určitě důležité pro organizátory zdravotní péče v České republice, aby lékařům vytvořili adekvátní podmínky a motivace. Lepší situace je s prevencí u specialistů, které pravidelně navštěvuje 77 % lidí, především jde o zubaře a gynekology. U obou pohlaví nejsou ale opět lichotivé výsledky pravidelných prohlídek kolonoskopie (muži a ženy s indikací věku nad 50 let), kterou absolvuje jen 20 % dotazovaných ,” komentuje zdravotní péči Čechů Vladimír Finsterle.

Fyzické zdraví: ženy ho řeší, muži se cítí lépe

Mladí lidé do 30 let, nejstarší (61-70 let), lidé věnující se sportu a ženy jsou ti, kteří připisují vyšší důležitost fyzickému zdraví. Paradoxně se ale právě muži, kteří otázky fyzického zdraví řeší v porovnání se ženami méně, po fyzické stránce cítí lépe, než jejich protějšky. Více než polovina Čechů se sice samohodnotí jako zdraví, ale naprosto zdrávo se cítí jenom 14%! Ukazatelem lepšího hodnocení zdraví je spánek, ale taky příjem – lidé s nadprůměrným nebo průměrným příjmem hodnotí své zdraví lépe. Není překvapením, že negativní hodnocení zdraví roste s věkem a nejčastěji zahrnuje bolesti zad, kloubů, kyčlí, problémy se zrakem a bolesti hlavy.

Duševní zdraví: česká populace v nepohodě

„Průzkum nám ukazuje, že lidí, kteří se cítí v naprosté psychické pohodě, je jen 21 %, vyčerpání zažívá 40 % populace. Každý čtvrtý Čech má potíže se spánkem. S duševní nepohodou jsou provázané fyzické zdravotní potíže, zejména velmi rozšířené bolesti zad, hlavy a potíže se spánkem, které mohou být způsobeny chronickým stresem,“ komentuje výsledek průzkumu psycholog a zakladatel společnosti QED GROUP , docent Radvan Bahbouh. „Nepříliš využívaným způsobem, který zásadním způsobem pomáhá udržovat a zvyšovat životní spokojenost, je systematická práce na sobě. Podle vlastního vyjádření pracuje systematicky na svém seberozvoji jen 14% lidí. Za prostor pro rozvoj lze považovat také rozvoj vztahů, neboť o tom, že mají s ostatními vřelé a důvěrné vztahy, je v populaci přesvědčeno jen 34% lidí”, dodává Radvan Bahbouh.

Závěr

Výsledky průzkumu potvrdily vysokou propojenost mezi fyzickým a psychickým zdravím a ukázaly na další faktory ovlivňující zdraví. Tento stav není ovlivněn ani tak pohlavím jako vztahy, životní úrovní, vzděláním a typem práce, kterou lidé vykonávají. „Dané faktory hrají klíčovou roli a pochopitelně se mění v čase, proto bude velmi zajímavé sledovat vývoj v České republice a porovnávat meziroční data,“ říká Hana Kloučková, majitelka výzkumné agentury Confess Research.

 

Organizační informace

Průzkum je v jednotlivých tématech velmi rozsáhlý, proto Lékárna.cz připravuje k jednotlivým tématům streamy pro média a další zájemce o tuto problematiku. PharmDr. Vladimír Finsterle bude v každé části společně s odborníkem na danou problematiku výsledky průzkumu potažmo názory a problémy veřejnosti v oblasti zdraví a péče o něj komentovat. K danému tématu bude připravena grafika a datovým novinářům poskytneme i relevantní sadu získaných dat.

Přihlásit se k můžete na adrese níže, plán streamů je následující:

Září: Duševní zdraví host: doc. Radvan BahbouhŘíjen: Fyzické zdravíListopad: Systém zdravotní péčeProsinec: Formulujeme společenské výzvy

Pozvánku na každý stream vám pošleme v dostatečném předstihu před vysíláním.

 

Na průzkumu spolupracovali:

Lékárna.cz má 25 let zkušeností v lékárenském poradenství. Na vylepšení poradenských služeb denně pracuje tým odborných farmaceutů. Co se týče zdraví, poradíme, ať je zákazník kdekoli a v jakékoliv situaci. Lékárna.cz si za 25 let své existence vybudovala pozici nejnavštěvovanější e-lékárny bez kamenného řetězce, bez výdeje léků na recept ve střední a východní Evropě. Lékárnu.cz provozuje společnost Pears Health Cyber, kterou založil PharmDr. Vladimír Finsterle.

→ Společnost QED GROUP udává směr efektivního rozvoje jednotlivců, týmů i organizací už od roku 1998. Jednou z nejsilnějších stránek společnosti je evidence-based přístup a vlastní psychologický výzkum. QED GROUP je držitel řady prestižních ocenění a vyznamenání. Společnost založil a vedec doc. MUDr. PhDr. Radvan Bahbouh, Ph.D., psycholog, kouč a matematik, dříve též vedoucí katedry psychologie na FF UK.

Confess Research je výzkumná agentura působící na českém trhu od roku 2002. Od svého založení se etablovala jako přední expert v oblasti výzkumu trhu, který nabízí širokou škálu metodik od kvalitativních sond do spotřebitelského chování, přes inovativní testy konceptů, reklam a nových produktů, až po rozsáhlé trackingové studie a ad-hoc analýzy spotřebitelských postojů. Confess se unikátně zaměřuje také na výzkum podvědomí, kde využívá pokročilé Neurotesty komunikace a studie metodou Reakčních časů, které pronikají za běžné deklarace a odkrývají skryté aspekty lidského chování.

 

Zdroj: Pears Health Cyber