Evropská aliance pro solární fotovoltaický průmysl si stanovila za cíl dosáhnout 30 GW výrobní kapacity v oblasti fotovoltaiky do roku 2025 a zahájí současně spolupráci se společností EIT InnoEnergy

Praha 12. prosince 2022 (PROTEXT) – Aliance v úvodním prohlášení uvádí, že Evropská komise a lídři evropského fotovoltaického průmyslu se zavázali ke společné práci na urychlení rozvoje a snížení investičního rizika v celém hodnotovém řetězci solárních a fotovoltaických systémů. Realizaci právě spuštěného strategického akčního plánu celé skupiny povede společnost EIT InnoEnergy.

Společnost EIT InnoEnergy, inovační motor pro udržitelnou energii v celé Evropě podporovaná Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie, byla Evropskou komisí jmenována sekretariátem Evropské aliance pro solární fotovoltaický průmysl. K EIT InnoEnergy se v řídícím výboru aliance připojily také společnosti SolarPower Europe a European Solar Manufacturing Council.

Aby bylo možné splnit stanovené cíle solární strategie EU, povede EIT InnoEnergy tuto alianci a bude rozvíjet veškeré ambice a plány směřující k dalšímu vývoji, snížení rizika a urychlení rozvoje fotovoltaického průmyslu v Evropě ve všech segmentech hodnotového řetězce. Cílem je vytvoření silné konkurenční pozice aliance v kontextu rostoucí poptávky po solární energii nejen v Evropě, ale také v globálním měřítku.

Mezi hlavní cíle, které si aliance společně s Evropskou komisí stanovila, patří především vytvoření podmínek pro takové odvětví, které bude do roku 2025 dodávat roční kapacitu 30 GW. Tím se v Evropě každý rok vytvoří 60 miliard eur nového HDP a bude to znamenat více než 400.000 nových pracovních míst (přímých a nepřímých).

K dosažení těchto ambicí se bude aliance řídit sedmibodovým strategickým akčním plánem pokrývajícím klíčové podmínky pro investice do výrobních kapacit fotovoltaiky v Evropě:

– Identifikovat úzká místa ve výrobě a poskytnout odpovídající doporučení

– Usnadnit přístup k financím, včetně nastavení komerčních způsobů pro výrobu solárních energie

– Poskytnout potřebný rámec pro spolupráci v oblasti rozvoje a implementace

– Zajistit mezinárodní partnerství a odolnost globálního dodavatelského řetězce

– Podporovat výzkumné a inovační základny pro solární energii

– Podporovat cirkulární způsoby a trvale udržitelné hodnoty

– Zvyšovat kvalifikaci a rozvíjet dovednosti prostřednictvím partnerství a školicích programů

Podle dnes podepsaného společného prohlášení o zahájení spolupráce budou k prioritním aktivitám v úvodní fázi patřit:

a) Mobilizace veřejných a soukromých financí pro evropské projekty výroby fotovoltaických elektráren za účelem zvýšení kapacity s co nejlepším využitím všech stávajících a nových evropských finančních nástrojů, a to zejména: Evropského inovačního fondu, který ve své stávající výzvě finančně podporuje projekty v oblasti čistých technologií, dále kapitoly REPowerEU v národních plánech obnovy a odolnosti, podporou EIB vedoucí k rozšíření výrobní kapacity EU pro technologie čisté energie v kontextu REPowerEU.

b) Zajištění trvale udržitelných a spravedlivých tržních podmínek a stimulace poptávky po konkurenceschopných, účinných a udržitelných fotovoltaických produktech a systémech.

c) Aktivity vedoucí k rychlému provedení požadavků na ekodesign fotovoltaických systémů či produktů a součinnost při zadávání veřejných zakázek.

d) Předvídání požadavků na dovednosti tohoto nového odvětví v souladu se zahájením aktivit Evropské aliance pro solární fotovoltaický průmysl EIT InnoEnergy, která stojí v čele zavádění těchto plánů, bude

stavět na své působivé historii vedení Evropské bateriové aliance (EBA). Společnost EIT InnoEnergy, která od svého spuštění v roce 2017 nastavila průmyslové pracovní toky EBA, vytvořila plán rozvoje

průmyslového hodnotového řetězce tak, aby spojoval lidi a zdroje potřebné pro rychlý vývoj v požadovaném rozsahu.

Diego Pavia, CEO společnosti EIT InnoEnergy říká: „Je nám ctí, že jsme byli jmenováni do vedení pracovní skupiny Evropské aliance pro solární fotovoltaický průmysl. Stejně jako jsme to dříve udělali pro oblast baterií prostřednictvím našich aktivit v rámci Evropské bateriové aliance, uděláme to stejné nyní také pro oblast fotovoltaiky. Využijeme přitom náš ambiciózní plán průmyslového hodnotového řetězce a širokou síť zúčastněných stran k dosažení rychlého rozvoje výrobních projektů v celém hodnotovém řetězci solárních fotovoltaických zařízení, ze kterého budou profitovat všichni obyvatelé EU.“

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl při příležitosti zahájení činnosti aliance: „Třetí země poskytují masivní podporu rozvoji svého čistého technologického průmyslu a přitahují ten náš. EU potřebuje zlepšit svou hru, pokud jde o investice a regulační prostředí, aby naše výroba čistých technologií prosperovala, vytvářela pracovní místa v Evropě a byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. Nová evropská průmyslová aliance pro solární fotovoltaiku je klíčovou iniciativou ke snížení závislostí a zvýšení výrobní kapacity EU solárních fotovoltaických technologií na 30 gigawattů ročně do roku 2025 v celém hodnotovém řetězci.“

Jako sekretariát aliance bude EIT InnoEnergy usnadňovat obchodní a průmyslovou spolupráci napříč hodnotovým řetězcem solárních fotovoltaických elektráren, vést implementaci strategického průmyslového akčního plánu, řídit členství, shromažďovat a šířit informace o trhu, řídit komunikaci a provozovat obchodní a investiční platformu aliance.

Společnosti SolarPower Europe a European Solar Manufacturing Council se připojí k EIT InnoEnergy do řídícího výboru aliance na základě dosažených klíčových kompetencí v oboru. Řídící výbor bude společně dohlížet na realizaci práce aliance a Evropského solárního fotovoltaického fóra, velké každoroční veřejné akce, která umožňuje politické a politické diskuse na vysoké úrovni.

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace.

EIT InnoEnergy, celosvětově uznávaný jako nejaktivnější investor do udržitelné energie a v roce 2020 jeden z největších investorů do klimatických technologií a technologií pro obnovitelné zdroje energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 1200+ partnerů a 29 akcionářů. Více než 180 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy EUR a ušetřily 1,1G tun CO2 ročně.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) a European Solar Initiative (ESI).

Společnost EIT InnoEnergy, která byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT) a současně nezávislým orgánem EU založeným v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. EIT InnoEnergy má kanceláře po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.