Elektrické nýtování – až o 35 % vyšší produktivita

Praha 28. července 2022 (PROTEXT) – Technologický pokrok je nezastavitelný. Aktuálně zohledňuje nejen potřebu procesy automatizovat, zkracovat cycle time nebo monitorovat jejich kvalitu, ale také otázku provozních nákladů a ekologické odpovědnosti.

Příkladem takového přístupu je servo nýtování, které přebírá štafetu v produkci pevných spojů. Elektrické nýtování převyšuje v produktivitě pneumatické a hydraulické modely dokonce až o 35 % v závislosti na aplikaci. ELECTRIC nenahrazuje tyto systémy jako takové, ale díky svému inovativnímu a patentovanému konceptu stroje a jedinečnému softwaru je každý krok procesu programovatelný a snadno přizpůsobitelný rychle se měnícím požadavkům. Důvodů, proč ocenit možnost vysoce individuálního nastavení, je celá řada. Zmíníme třeba problematické materiály, kterým je potřeba proces zanýtování upravit na míru.

Na produktivitě se nepodepisuje jen extrémně krátký cycle time, ale i rychlá výměna tvářecí hlavy. ELECTRIC dovoluje vystřídat v závislosti na typu aplikace radiální, orbitální, tangenciální nýtování nebo rolování.

Protože se jedná o 100% elektrické tváření, neunikají do ovzduší žádné olejové výpary

Kontakt: info@ok-tg.com / www.ok-tg.com