Duševní problémy by v dnešní době neměly být tabu, VoZP nabádá k prevenci i včasnému vyhledání pomoci

Praha 9. října 2023 (PROTEXT) – Podle statistik má s duševní chorobou zkušenost každý pátý člověk a jeden z 25 lidí trpí trvalými příznaky. Duševní zdraví je přitom předpoklad zdraví fyzického a nedílnou součástí kvalitního života. Psychické poruchy a nemoci zaznamenávají v posledních desetiletích celosvětově obrovský nárůst. Vojenská zdravotní pojišťovna u příležitosti Světového dne duševního zdraví, který připadá na 10. října, nabádá, aby lidé nebrali příznaky psychických nemocí na lehkou váhu a vyhledali pomoc.

„Polovina všech těchto poruch začíná kolem 14 let věku, ale většina z nich není odhalena a léčena. Vojenská zdravotní pojišťovna proto svým klientům nabízí možnost využít program Zdravá duše, obsahující komplexní opatření na podporu psychického zdraví pojištěnců, zvláště těch dětských,“ upozorňuje revizní lékařka Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Kristina Slavíková. Program byl připraven ve spolupráci s klinickými psychology a logopedy. Pomůže nejen rodičům dětí s poruchami chování, učení nebo psychickými onemocněními, ale obsahuje také příspěvek pro dospělé na prevenci poruch paměti a kognitivních funkcí.

„Klienti, kteří chtějí aktivně pečovat o své psychické zdraví, mohou s podporou VoZP absolvovat například intenzivní online program podpory osobní spokojenosti založený na principech mindfulness. A pokud již klient má stanovenou diagnózu deprese nebo úzkostné poruchy, může využít online psychoterapeutická sezení postavená na principech kognitivně behaviorální terapie,“ pokračuje revizní lékařka VoZP. Další informace k programu Zdravá duše naleznete na www.vozp.cz/zdrava-duse.

Diagnostika a léčba duševních poruch sice zaznamenala od poloviny 20. století velký pokrok, mezi veřejností stále ještě panuje mnoho předsudků, které mohou nemocným bránit vyhledat včas lékařskou péči. Duševní porucha může postihnout kohokoli, konkrétně deprese navíc provází celou řadu jiných onemocnění či postižení a ztěžuje tak rekonvalescenci. Mezi nejčastější duševní nemoci pak patří mj. neurózy, deprese, úzkosti, dále bipolární porucha, schizofrenie, poruchy osobnosti nebo užívání návykových látek.

Duševní nemoci jsou nemoci jako každé jiné. Lze jim do jisté míry předcházet prevencí, tedy aktivním životním stylem s dostatkem pohybu a včasným vyhledáním pomoci. „Například deprese a úzkosti lze léčit pomocí psychoterapie, léků nebo jejich kombinací. Psychiatrická péče se zaměřuje nejen na zmírnění příznaků duševní choroby, ale i na zvýšení samostatnosti, kvality života a rozvíjení schopností pacienta,“ dodává MUDr. Slavíková.

Konzultovat svůj stav je možné i se svým praktickým lékařem, který poradí, na kterého specialistu se obrátit, u závažnějších případů vystaví žádanky na vyšetření u klinických psychologů či psychiatrů. Tato vyšetření mohou být vedena i distančně po telefonu či formou videohovoru. VoZP nabízí možnost využití telemedicíny pro všechny své praktické lékaře, klinické psychology a psychiatry.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz