Dražebníci odmítají návrh nového dražebního zákona

Praha 28. listopadu 2022 (PROTEXT) – Dne 30. 11. 2022 má Vláda ČR projednat návrh nového dražebního zákona. Vznikl již v roce 2017 bez širší diskuze s dražebníky. Minulou Poslaneckou sněmovnou tento návrh neprošel. MMR ho do legislativního procesu předkládá znovu.

Přes snahu o dialog dražebníků s MMR, otevřený dopis ministru Ivanu Bartošovi, si dražební úředníci stojí na svém. Na kritiky pirátsky zaklekli, a dokonce navrhli s tichým souhlasem ministra Ivana Bartoše odebrat jim dražební koncese.

Pro rozvoj dražebního trhu, jako předpokladu pro transparentní zpeněžování majetku zejména dlužníků (cca 50 miliard Kč ročně), není důležité pirátské jednání dražebních úředníků. Podstatné je, že návrh je v rozporu s celou řadou právních norem. Důsledkem přijetí nového zákona bude nemožnost provádět dražby či aukce některých věcí.

Je až komické, když tito ministerští experti tvrdí, že dražba a aukce je totéž. Možná je v tom pouze snaha o přežití těchto úředníků. Požadují totiž vybudování nového informačního systému na MMR za desítky miliónů Kč. Mají mít i moc pokutovat dražebníky a organizátory aukcí až do výše 1 mil. Kč. Dle jejich propočtů právě ukládané pokuty by umožnily financovat tento nový informační systém – Centrální registr dražeb.

Navrhovateli nového dražebního zákona ani nevadí, že zde nejsou zavedeny standardní nástroje proti pletichám na dražbách. Nesnaží se ani o sjednocení různých režimů dražeb prováděných dražebníky, exekutory, soudy či finančními úřady.

Možná je v tom ministr Ivan Bartoš nevině. Ani neví, co se na MMR v oddělení veřejných dražeb děje. I tito úředníci si hledají svoji obživu. Někteří z nich před příchodem na MMR pracovali pro zkrachovalé dražebníky. Budování nového IT systému a pokutování dražebníků a organizátorů aukcí jim nabídne možnost „smočit si zobáček“.

Vláda ČR deklaruje nutnost šetřit ve státní správě. Přijetím návrhu nového dražebního zákona by došlo k navýšení počtu dražebních úředníků. Experti odhadují pořízení Centrální evidence dražeb na cca 20 mil. Kč, s ročními náklady na provoz cca 1,5 mil. Kč. Přitom obdobnou úřední desku dražeb – Centrální adresu provozuje Česká pošta, s.p. již od roku 2000 k plné spokojenosti dražebníků. Smutné je, že dražební úředníci zakázali České poště, s.p. její další rozvoj.

Dražebníci doufají, že tento pirátský návrh neprojde.

Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.,

předseda Komory dražebníků ČR

www.komora-drazebniku.eu