Do konce tohoto týdne se můžete přihlásit do prestižní soutěže Vizionáři

Praha 16. listopadu 2022 (PROTEXT) – Firmy, podnikatelé a inovátoři mohou i letos přihlásit své projekty do 18.listopadu ročníku soutěže Vizionáři. Jejím cílem je vyhledávat a oceňovat české podniky a autory originálních produktů, nástrojů, postupů a služeb, které mají významný dopad do oblasti ekonomiky, technologií a také sociální přínos. Slavnostní vyhlášení nejlepších inovačních projektů se uskuteční letos v prosinci v Praze.

“Přihlášení do projektu Vizionáři je velmi jednoduché. Všem přihlášeným subjektům se věnujeme následně dlouhodobě v oblasti poradenství a zapojení do našeho systému podpory inovací nejen v ČR. Tak se přihlaste na www.vizionari.cz ,” říká David Kratochvíl, předseda řídicího výboru sdružení CzechInno, které soutěž organizuje.

Témata projektů mohou být velice široká. Cílem je, aby v praxi pomáhaly zlepšit a zefektivnit podnikání anebo byly přínosnými službami ve firmách, veřejné sféře a široké společnosti. Nejlepší projekty vybere odborná porota.

“Inovace, zejména ty technologické jsou samotné DNA v naší společnosti České Radiokomunikace. Proto rádi podporujeme hledání osobností a subjektů, které se snaží o inovacích, digitalizaci či udržitelnosti nejen mluvit, ale také je uvádět do praxe,” říká Anna Tůmová, marketingová manažerka a tisková mluvčí společnosti České Radiokomunikace k zapojení do prestižního projektu Vizionáři.

Za jedenáct let trvání soutěže získaly ocenění například novinky z oblasti nanotechnologií, virtuální reality, průmyslového blockchainu i využívání prvků umělé inteligence v praxi. Nechyběly ani inovace šetřící životní prostředí, umožňující recyklaci odpadů nebo samovýrobu vody, elektrické či tepelné energie. Ocenění si odnesly také inovace se silným sociálním kontextem ve vzdělávání, zdravotnictví nebo realizace smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež i pro ostatní věkové a sociální skupiny.

O sdružení CzechInno

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4DI), partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

● soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,

● festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,

● projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Fórum a

● série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i běžné společnosti.

O Vizionářich

Generálním odborným partnerem je Komerční banka. Hlavními odbornými partnery jsou České Radiokomunikace a.s., Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

Vizionáři jsou pod záštitou ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Hlavním odborným partnerem akce bylo Technologické centrum AV ČR – přední česká nevládní organizace, která na národní úrovni podporuje rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Od roku 2008 je TC AV ČR koordinátorem české sítě Enterprise Europe Network a pomáhá českým firmám při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím transferu technologií a partnerských aktivit a stimuluje zavádění procesů inovací, digitalizace a udržitelnosti v českém průmyslu. Více informací o TC AV ČR je k dispozici na www.tc.cz.

Mediálními partnery projektu se stali RadioHouse, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Kontakt pro média:

David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

E: dk@czechinno.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.