Do 12 základních uměleckých škol zamíří nová piana

Praha 5. prosince 2022 (PROTEXT) – Nadace Karel Komárek Family Foundation otevírá ve druhém kole projektu Piana do škol cestu k novým nástrojům 12 základním uměleckým školám. Školy dostanou celkem deset pianin a dva klavíry značky PETROF za více než pět milionů korun. Získají je díky nadační podpoře ve výši bezmála 2,3 milionu korun a související veřejné sbírce. Ta se spustila 1. prosince na webu pianadoskol.cz. Počáteční nepeněžitý dar poskytne školám z celé České republiky i výrobce nástrojů.

Vybavit učebnu či sál špičkovým nástrojem, na který budou žáci hrát další desítky let, představuje pro mnohé základní umělecké školy jen sotva splnitelné přání. Za často zastaralým vybavením stojí rostoucí ceny na trhu s nástroji a zejména u regionálních škol nedostatek peněz. Na popsanou situaci reaguje projekt Piana do škol, jehož záměr nicméně rámec pouhé materiální podpory výrazně přesahuje.

„Velmi nám záleží na aktivním přístupu pedagogů k zajišťování dalšího financování vzdělávání. Domníváme se, že právě pianina a klavíry vytvářejí vhodné podmínky pro práci se stávajícími i potenciálními dárci. Pomáhají totiž základním uměleckým školám plnit jejich úlohu v hudebním vzdělávání a?rozvoji talentu nadějných mladých lidí. Vybrané školy mají ve spolupráci s námi na co navazovat. V předcházející veřejné sbírce se za 14 měsíců podařilo vybrat bezmála 10 milionů korun,“ řekl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý a dodal, že nadace školy v úsilí získat peníze maximálně podpoří.

Do grantové podpory vybrala nadace základní umělecké školy z devíti krajů. Deset usiluje o pianino PETROF za 299 000 korun, dvě pak o klavíry typu Breeze stejné značky za 1 099 000 korun. Pro získání nástroje je nutné, aby škola ve sbírce vybrala polovinu ?ceny nástroje, zbylých 50 % nákladů dorovná nadace. Společnost PETROF navíc každé škole jako počáteční vklad věnuje nepeněžitý dar v hodnotě 50 tisíc korun, v případě klavírů pak 100 tisíc korun.

„Projekt Piana do škol vnáší do oblasti materiálního vybavení základních uměleckých škol nové impulsy. Je vhodné motivovat pedagogy, aby se snažili využít nadační podporu na nový nástroj pro aktivizaci místní komunity. Tuzemské základní umělecké školy významně naplňují celou oblast neformálního vzdělávání, která má prvky vzdělávání formálního a která je v Evropě jedinečná. Propojování tohoto mimořádného systému se systémem dárců se může s příchodem nových dětí postupem doby rozrůstat. Podpora od rodičů a přátel školy může mít také příznivé dopady na vztahy se zřizovatelem,“ uvedl předseda Umělecké rady ZUŠ Bohuslav Lédl.

Jedním z kritérií pro výběr škol byly ostatně také jejich zkušenosti a motivace v oblasti fundraisingu. Hodnoticí komise přihlížela k historii a úspěchům školy, kvalitě výuky, počtu pedagogů v klavírním oddělení nebo k aktivitám v oblasti hudby. Zohledňovala roční rozpočet školy, celkový počet a stav klavírů nebo počet žáků a dětí, jejichž studium je zaměřeno právě na hru na klavír. Veřejná sbírka probíhá od 1. prosince 2022 do června 2023.

Seznam vybraných škol

Nadace KKFF podpoří následující ZUŠ: Základní umělecká škola Alfonse Muchy, Letohrad; Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně; Základní umělecká škola Smetanova, Brno; Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk; Základní umělecká škola Mikulov; Základní umělecká škola Červený Kostelec; Základní umělecká škola Odry; Základní umělecká škola Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí; Základní umělecká škola Hodonín; Základní umělecká škola Nové Město pod Smrkem; Základní umělecká škola Dobruška; Základní umělecká škola Sezimovo Ústí.

O prvních Pianech do škol

První nástroje (osm pianin a tři klavíry) zakoupila rodinná nadace Karla Komárka v září 2020 v reakci na to, že je po návštěvě předsedy českého senátu M. Vystrčila na Taiwanu odmítl čínský klient. Nástroje se nadace rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v grantové výzvě vybrala odborná komise 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila jasnou potřebnost získat nové pianino. Průměrné stáří nástrojů na těchto školách bylo 49 let. Jedenáct žadatelů získalo nástroj okamžitě a dalších 45 škol, jejichž nástroje byly vyhodnoceny jako nevyhovující, bylo v listopadu 2020 zařazeno do veřejné sbírky. Do konce roku 2021 se podařilo mezi lidmi vybrat neuvěřitelných 9 855 000 Kč a všechny podpořené školy se mohly radovat z nového nástroje.