Dlouholetý investiční veletrh odráží ambice východočínské provincie Če-ťiang otevírat se dalším zemím

Chang-čou (Čína) 22. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Přístav ve východočínské pobřežní provincii Če-ťiang zažívá rozmach obchodu, vzrůstající objem investic potvrzuje i každoroční sympozium.

24. čínské sympozium o investicích a obchodu v Če-ťiangu (ZJITS) bylo zahájeno 16. května v Ning-po, pobřežním městě v provincii Če-ťiang. Podle ministerstva obchodu provincie Če-ťiang se ve stejnou dobu konal také 3. veletrh Čína-SVE a Mezinárodní veletrh spotřebního zboží.

Aktivní registrace, čilá aktivita a intenzivní výměna svědčí o nadšení globálních investorů a o vysokých očekáváních, která pro tuto otevírající se čínskou vysočinu mají.

Od investiční a obchodní akce k čím dál otevřenější platformě na vysoké úrovni

ZJITS je svědkem velkolepého vývoje otevřené ekonomiky provincie a pro zbytek světa představuje skvělý způsob, jak sledovat investiční a obchodní trendy v provincii Če-ťiang.

Veletrh ZJITS se poprvé konal v roce 1999, první Mezinárodní veletrh spotřebního zboží proběhl v roce 2002 a první veletrh Čína-SVE v roce 2019. Jde o jedinou institucionální výstavu na celostátní úrovni zaměřenou na země střední a východní Evropy. Tyto tři události postupně vytvořily velkolepou výměnnou platformu pro otevírání se světu a staly se nejdůležitějším nástrojem pro prohloubení zahraniční obchodní a hospodářské spolupráce provincie Če-ťiang na všech frontách.

ZJITS přestavuje důležitou platformu pro zahraniční ekonomickou a obchodní výměnu v provincii Če-ťiang a koná se již po čtyřiadvacáté. Když byl veletrh Čína-SVE povýšen na celostátní institucionální výstavu, získal veletrh ZJITS ještě větší vliv.

Ani pandemie COVID-19 neztlumila nadšení pro investice a obchod s provincií Če-ťiang doma i v zahraničí. V roce 2020 se 22. ročník ZJITS poprvé konal online a přinesl celkové investice ve výší 13,7 miliardy amerických dolarů. V roce 2021 bylo na 23. ročníku ZJITS podepsáno 80 projektů s celkovou výší investic 15,1 miliardy amerických dolarů.

24. ročník ZJITS nabízí hlavní fórum zaměřené na investice v provincii Če-ťiang, 6 odpovídajících burz a podpůrných aktivit a více než 100 aktivit na podporu investic, které společně pořádají vlády na všech úrovních provincie. Kromě toho představil nová opatření pro otevření a podporu obchodu, jako jsou investiční fondy nebo pilotní otevření odvětví služeb, zprostředkoval zkušenosti zahraničních podniků úspěšně investujících v Če-ťiangu a umožnil vícestranný dialog mezi vládou, podniky a institucemi s cílem sdílet nové příležitosti pro investice a spolupráci.

Jen hlavního fóra se zúčastnilo přes 150 hostů z více než 30 zemí a regionů doma i v zahraničí, včetně podniků z žebříčku Fortune 500, vedoucích představitelů nadnárodního průmyslu, mezinárodních agentur na podporu investic, zprostředkovatelských poradenských společností, známých obchodních sdružení a zástupců některých dalších provincií a měst.

„Podnikatelské prostředí je v Če-ťiangu velmi dobré. Hluboký dojem na mě udělala efektivita služeb v provincii Če-ťiang jak při realizaci projektu, tak přímo v provozu, což nás motivuje k dalšímu rozšiřování našeho místního působení,“ říká účastnice fóra Julia Mateos Caro, generální ředitelka závodu společnosti Sanofi v Chang-čou.

Od zavádění zahraničních investic po globalizaci místních firem

Stále čilejší aktivity a rostoucí platforma ZJITS odrážejí přeměnu provincie Če-ťiang z centra zahraničního obchodu na velmoc v otevírání se světu.

Otevřít se světu bylo vždy hlavní prioritou rozvoje provincie Če-ťiang. V červenci 2003 podpořila provincie Če-ťiang realizaci rozvojové strategie, která vyzývá úřady provincie k plnému využití osmi klíčových výhod provincie. Tato strategie od té doby řídí celkový rozvoj celé provincie a neustále vytváří návrhy pro ještě větší otevřenost.

Za posledních deset let se skutečné využití zahraničního kapitálu v provincii Če-ťiang zvýšilo z 8,33 miliardy amerických dolarů na 19,3 miliardy amerických dolarů s průměrným ročním růstem 8,8 %. Kumulativní skutečné využití zahraničního kapitálu dosáhlo 141,97 miliardy amerických dolarů.

V lednu letošního roku navrhl Če-ťiang urychlit budování otevřené provincie na vysoké úrovni. Snaží se dodržovat organickou jednotu globalizace a zavádění investic a podporovat modernizaci průmyslového řetězce a systému dodavatelského řetězce předních průmyslových odvětví, konkurenceschopnost domácího a zahraničního obchodu, důležité otevřené platformy a podniky.

Cílem provincie je vybudovat odolnější, dynamičtější a konkurenceschopnější „batátovou ekonomiku“, která se vyznačuje otevřeným rozvojem přesahujícím hranice města, provincie i celé země.

V Če-ťiangu se díky otevřenému rozvoji daří mnoha místním ekonomikám. Lze je přirovnat k batátům, jejichž liány se rozrůstají do všech stran, aby absorbovaly více světla, deště a živin potřebných pro růst hlíz, které tvoří oporu kořenů.

V provincii se nachází obchodně zaměřené město Wen-čou, sídlo zámořských čínských obchodníků Čching-ťien, město I-wu, které se stalo světovým supermarketem drobného zboží, a okres Ke-ťiao ve městě Šao-ching, světové centrum textilního průmyslu.

V roce 2022 bylo v provincii Če-ťiang zaregistrováno a schváleno celkem 934 globálních podniků a institucí, což představuje nárůst o 16,5 % oproti předchozímu roku. Registrované přímé zahraniční investice dosáhly 13 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 45 %.

V okrese Jüe-čcheng města Šao-sing v provincii Če-ťiang se na otevřeném rozvoji dohodly všechny místní podniky. Od začátku letošního roku Jüe-čcheng zařídil účast více než 560 podniků na 16 domácích a zahraničních výstavách, například na veletrhu Intertextile v Šanghaji nebo na přehlídce Hong Kong Fashion Week a získal zamýšlené zakázky v hodnotě přesahující 250 milionů amerických dolarů.

Stále více místních podniků také realizuje kvalitní globální investice napříč průmyslovým řetězcem. Společnost Sleemon se sídlem v Jüe-čchengu, která vyrábí vysoce kvalitní nábytek, jako jsou matrace, se ještě více zaměřila na globalizaci. Kromě pokračujících investic do výrobní základny společnosti Safin v Thajsku otevřela také zahraniční centrum designu. Evropské centrum designu této společnosti se v současné době nachází v Miláně.

Od toku zboží a výrobních faktorů k otevřenosti institucí

Kromě globalizace a zavádění investic vedených městy a podniky se Če-ťiang chce také začlenit do celkového plánu otevírání země a pomocí institucionální reformy a inovací zahájit nové kolo otevírání na vysoké úrovni.

V různých částech provincie Če-ťiang vzniká řada pilotních zón pro liberalizaci a usnadnění obchodu a investic.

Například město Ning-po je první zónou, kde chce Čína demonstrovat svou hospodářskou a obchodní spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy. Chang-čou je celostátním pilotním projektem pro další otevírání sektoru služeb. Okres Wen-čou Ou-chaj byl zařazen na seznam národních zón pro demonstraci inovací podporujících dovoz. Šest měst včetně Ťia-singu bylo označeno za demonstrační zóny pro vysokou úroveň otevřenosti a spolupráci se zeměmi RCEP.

Pilotní zóna volného obchodu v Číně (Če-ťiang), která je hlavní hnací silou podpory institucionálního otevírání provincie, se ujala vedení v rozšiřování pilotní oblasti v Číně a od svého založení v roce 2017 dosáhla 477 institucionálních inovací. 149 z těchto průkopnických počinů bylo uplatněno v praxi v celém Če-ťiangu a 37 inovativních projektů se dočkalo rozšíření po celé zemi, což usnadňuje neustálou optimalizaci otevírání podnikatelského prostředí v Če-ťiangu i mimo něj.

Na podporu otevření provincie Če-ťiang prostřednictvím digitální ekonomiky se konalo fórum o čínské (če-ťiangské) pilotní zóně volného obchodu DEPA a mezinárodním dodavatelském řetězci zboží (Beilun).

V rámci této akce byla rovněž zahájena modernizace pilotní zóny volného obchodu v Číně (Če-ťiang), iniciativa pro zelený obchod a srovnávací akce DEPA. Byla také založena aliance pro inovace v podnicích, které společně usilují o prozkoumání dalších možností propojení pilotní zóny volného obchodu se světem s využitím digitální ekonomiky.

Odkazy na obrazové přílohy:

Odkaz: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440811

Popisek: V rámci Investičního fóra v Če-ťiangu byly podepsány smlouvy o velkých zahraničních investičních projektech a byl založen fond zaměřený na investice v Če-ťiangu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081266/Forum.jpg

KONTAKT: Ms. Wang, Tel.: 86-10-63074558